Geplaatst

Smakelijke bossen (1)

Ik schreef in het verleden wel eens brieven naar de krant. Als die dan geplaatst werden, stond er soms zelfs het tegenovergestelde van wat ik geschreven had. Maar wat ik vorige week toch meemaakte! In een artikel wat ik had geschreven voor het blad van Brabants Landschap hadden ze gewoon alles laten staan wat ik geschreven had! Een stukje van mij dat in een blad verscheen zonder dat het een totaal andere inhoud kreeg! Een historisch document voor toekomstige onderzoekers:

Ook natuurliefde gaat door de maag 

In de supermarkt zijn het goed lopende producten: yoghurt met bosvruchten, ‘Spa bosvruchten’, ‘Sultana bosvruchten’ enzovoort. Toch vind je in onze bossen niet snel de ingrediënten. Al dat ‘bosfruit’ komt gewoon uit de kwekerij. Reclamemakers echter hadden snel door dat het er bij de consument beter in ging onder de naam ‘bosvruchten’.
Dat appelleert aan een oerverlangen om in het bos je eigen eten nog te verzamelen.
Maar plukken we in werkelijkheid nog ooit "bospaddestoelen", bosaardbeien, bosbessen en andere bosvruchten? Is het überhaupt wel toegestaan? En moeten behalve de wetten en regels ook de bossen zelf niet worden aangepast? Er zouden in het bos meer mogelijkheden moeten worden gecreëerd voor fundamentele natuurbeleving in de vorm van plukken, oogsten en proeven.

Opvattingen over natuurbehoud laten weinig ruimte voor het zomaar nog plukken van ‘bospaddenstoelen’, bosbessen, bosaardbeien en andere in het wild groeiende bostraktaties. "Wordt als schuldig aan stroperij gestraft", staat er in de wet over het zich toe eigenen van "boomvruchten"en "veldvruchten". Toch nam de liefde voor de natuur bij velen een aanvang met dit soort ‘stroperij’! Biologen vingen in hun kindertijd kikkers, salamanders en andere nu wettelijk beschermde dieren. Ze verzamelden planten voor een herbarium, vlinders voor een vlindercollectie, maakten jacht op groot en klein wild. Het massaal verzamelen van paddenstoelen in de jaren ’50 en ’60 lijkt decennia later nog mede bepalend voor het ledenaantal van natuurbeschermingsorganisaties! In de klassen  werden schoendozen en tafels omgevormd tot ware sprookjesbossen. Nog groter werd de natuurliefde als die natuur ook letter werd geproefd. Verzamelde cantharellen en boleten gingen thuis op het brood of als onderdeel van een smakelijke saus of ragout over aardappels en wild. Door het rapen, plukken, poffen, persen, pureren en consumeren van kastanjes, bramen en bosbessen kreeg menigeen nog meer de smaak te pakken. Menig volwassen natuurliefhebber van nu at als kind ook beukennootjes, hazelnoten, vlierbessen en bessen van de Amerikaanse krent. Bij liefde voor de natuur spelen ook de smaakzintuigen een belangrijke rol. Liefde voor de natuur gaat bij velen gewoon door de maag!

Maar een doorsnee Brabants bos nodigt bepaald niet uit om op jacht te gaan naar een maaltje ‘fruits de bois’. De bomen zijn gekozen en geplant omwille van de latere houtopbrengst en niet de fruitopbrengst. Eekhoorns vinden er dennenappels, gaaien vinden er eikels, maar mensen moeten letterlijk op een houtje bijten. Toch zouden ook mensen er theoretisch hun buikje rond kunnen eten. Boswandelingen zouden zich kunnen ontwikkelen tot oogsttochten en ‘strooptochten’, eindigend in een feestelijke maaltijd bereid met in het bos verzamelde ingrediënten. Het lijdt geen twijfel dat liefde voor de natuur enorm zou toenemen in bossen vol kersen, kastanjes, peren, perziken en pruimen. En dan die bomen niet hoog opgesnoeid, maar met lage takken, de bosvruchten allemaal binnen handbereik. In plaats van dennenappels echte appels! Walnoten en hazelnoten in plaats van wéér een spar en wéér een den. En verder in de struiklaag overal kruisbessen, rode bessen, zwarte bessen, vlierbessen, bosbessen, bramen, frambozen. En daaronder een kruidlaag met worteltjes, bieten, bosuitjes en bosaardbeien. In de bezoekerscentra geen flauwekul over appelvinken of sleedoornpages, maar heerlijke recepten voor appeltaart, sleedoorns op brandewijn, bosaardbeienvla, kastanjepaté, hazelnotensoufflé, vlierbloesemsiroop, kruisbessenflensjes, krentenbrood met Amerikaanse krent, morellenmoes, kroospruimenjenever. Dát zou nog eens bezoekers trekken!

voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes (met links)
zie weblogoverzicht:   
A tot G    G tot M,   M tot S  en  T tot Z.