Geplaatst

Geschiedvervalsing

Wat bezielt mij toch om hier telkens weer een stukje te schrijven?
Afgelopen zaterdag ontdekte ik in het BD een belangrijke reden. Daar las ik een stuk van de hoofdredactie onder de ernstige kop "Geschiedvervalsing". Gelukkig, dacht ik, ze hebben toch zelf ook in de gaten wat ze doen en wijden daaraan een bespiegelend stukje over zichzelf.

Want moeten we voor toekomstige generaties en historici die aan de hand van mediaonderzoek onze tijd willen bestuderen die geschiedenis vervalsen, daar een vertekend of zelfs volkomen onjuist beeld van geven? Misschien is het wel mijn hoofdreden om hier telkens weer een stukje te schrijven: dat toekomstige generaties hier toch omtrent een paar zaken nog kunnen lezen wat in de reclamegelieerde media stelselmatig werd verzwegen en verdraaid. Ja, welkom geachte toekomstige lezers en onderzoekers van Tilburg in het jaar 2010. Onder invloed van verregaande reclameafspraken en reclamecontracten werd zelfs ernstige aantasting van stadsnatuur in 2010 gepresenteerd met termen als "een tuin erbij" of "een park erbij". Afgelopen zaterdag kwam de krant met een grote kop ‘natuur keert terug’.
Maar klopt die kop? Inventarisaties zijn er niet, maar stel dat er daar inderdaad meer soorten bijkwamen dan er verdwenen, leuk om dan te horen. Maar waarom lezen we niets over de compleet tegen de vlakte gegooide natuur achter het Leijpark? Of gewoon nog dichter in onze woonomgeving over de kaalslag tussen de spoorlijn en de Sportweg? Een beetje uit de route voor mij is het sportpaleis T kwadraat. Maar na een tip ben ik me kapot geschrokken van de natuurverwoesting in dat deel van de stad. Verwoesting in het kwadraat en nog erger. En ook daarover lees je dan weer helemaal niets. Zie ook de twee stukjes hiervoor of eigenlijk alle hier eerder geschreven stukjes. Als er ergens een klein tuintje bijkomt lezen we dat breeduit in de krant, zo konden we afgelopen week weer concluderen, en als een heel tuinencomplex verdwijnt lezen we niets.

De krant wil vooral positief nieuws brengen? Dat is de clou? Over de Lindeboom was de krant wat betreft elke historie en betekenis anders alleen maar negatief. De Vrijheidsboom was zogenaamd zelfs "pro-Duits" en correcties naar een positieve betekenis waren niet eens toegestaan. Over geschiedvervalsing gesproken! En ook analyse van het verdere nieuws laat zien dat de krant juist in extreme mate gefixeerd is op ellende, ongelukken, rampen, Koos H, criminelen, seksuele ontsporingen zelfs van tientallen jaren geleden. Dat we in de gemeente T tot in het kwadraat belazerd worden is hier inmiddels keihard bewezen, al proberen sommige lieden natuurlijk nog steeds om de hier gepresenteerde feiten te duiden en te negeren als een ‘mening’ of een ‘opinie’. Maar dat wordt nu kennelijk toch zo moeilijk dat de krant steeds gekkere dingen moet bedenken om een bepaald beeld en imago nog overeind te houden. Vandaar dat artikel en die kop ‘Geschiedvervalsing’. Want o, o, wat is de krant wat dit betreft heilig. Er zijn kennelijk wel eens mensen die vragen om artikelen uit het digitale krantenarchief te wissen. En daar gaat de krant dan niet op in. Nee, de krant doet niet aan geschiedvervalsing.