Geplaatst

Meer dan wat speeltoestellen 2

Bij enkele bij de speelplek in de ‘Armhoefse Akkers’ al eerder gekapte ‘huisboomfeest’-bomen staan op de website ook gedichtjes. Van een dichter die gedichten maakt over natuur en dus in de gemeente T nooit een dichter zal zijn. Gedichten over bomen die dus in de gemeente T nooit als gedicht erkend zullen worden, Maar in de rubriek ‘reclamevrij’ doen we niet zo flauw en plaatsen we ze hier als afsluiting van dit stukje over berichtgeving en werkelijkheid rondom de speelplek in de ‘Armhoefse Akkers’. Door te klikken op de onderstreepte titels en boomnamen verschijnt de betreffende boom, zoals in beeld gebracht op de huisboomfeest website.

Spaanse aak

Hier aan de wal ontsproot
spontaan een Spaanse aak.
Geen rijnschip of riviervaartboot,
maar een esdoornstaak!
Een boompje had hier aangemeerd,
was hier aan land gegaan.
Dat viel bij sommigen verkeerd:
hij mocht niet blijven staan.

Amerikaanse vogelkers

Door de natuur hier zelf geplant,
door een vogel als pit gezaaid.
Dat vond men blijkbaar irritant.
Alles is nu weggemaaid

Noorse esdoorn

Als wilde winden waaien
dan gaan de esdoorns zaaien.
Hun speciale propellorzaad
wentelwiekt dan door de straat.
En ook hier zien we al een grote
esdoorn daar weer uit ontsproten.

Boswilg

In de prille lente
een feest voor bij en hommel
maar bepaalde elementen
vonden dit maar rommel.

Grauwe wilg

Via zaadpluis hier verschenen.
De natuur is slim en sterk.
Inmiddels echter weer verdwenen.
Maar dat was mensenwerk.

Grauwe wilg

Ringmussenhangplek,
vogelkwetterij,
tuinfluiterzangplek,
met zwartkop erbij.
IJsvogelvisstek
broedplaats van fuut,
sporen van knotsgek
wist alles uut.

Foto: spontane extra speelplek, vlak achter de officiële speelplek ‘De Holle Boom’, waar ook al lang duurdere speel- en woongelegenheid gepland is.