Geplaatst

Meer dan wat speeltoestellen 1

Zolang we over bepaalde zaken werkelijk helemaal niets meer horen via de reclamegelieerde media, T geïnfiltreerde podia en gemeentegesubsidieerde spreekbuizen, blijf ik – zo lang ik dat nog volhoud – toch proberen sommige zaken hier nog maar te melden. Vergeef me de daaruit voortvloeiende eenzijdigheid, maar de valse voorstelling van zaken in het Brabants Dagblad van donderdag rond de speelplek in de ‘Armhoefse Akkers’ kan toch niet zonder commentaar blijven.

"Alleen kauwtje speelt nog op speelplek De Holle Boom", zo luidde de kop boven het artikel. Ook verder meldde en suggereerde het artikel dat er alleen speeltoestellen zijn verdwenen en wat betreft de stadsnatuur helemaal niets. Maar waar zijn die andere kauwtjes gebleven, de ransuil, de zwartkoppen, de winterkoninkjes? En de bomen en struiken waar ze speelden en zongen? In een stukje over de Adviescommissie Stedelijk Groen wees ik hier al op de eerdere vreemde voorstelling van zaken. En in een stukje over indrukwekkend buurtprotest uitte ik nog meer mijn verbazing en verontrusting over de reguliere berichtgeving. Maar nu wordt het dus nog zotter, wordt in feite gewoon de indruk gewekt alsof de natuur hier verder gewoon zijn gang gaat en ongemoeid is gelaten.

Met die natuur is hier zelfs ook wat die natuur betreft een speelplek voor kinderen verdwenen; een bijzondere natuureducatieplek. Het was de favoriete sprokkelplek voor het kunstproject ‘huisboomfeest van Wapke Feenstra. Het was ook de favoriete plek voor de huisboomfeest wandelingen in het kader van dat kunstproject. En in het bomenonderdeel van dat digitale kunstproject kunnen we op foto’s zien wat dat ene achtergebleven kauwtje daar verder allemaal heeft zien verdwijnen (zie de hiervolgende links):

Amerikaanse krent, Rode kornoelje, Sporkehout, Spaanse aak, Ruwe berk, Kardinaalsmuts, Amerikaanse krent, Ruwe berk, Gelderse roos, Spaanse aak, VlierRuwe berk, Vlier, Boswilg, Zomereik, Ruwe berk, Gelderse roos, Schietwilg, Schietwilg, Amerikaanse krent, Schietwilg, Amerikaanse krent, Schietwilg, Katwilg, Ruwe berk, Ruwe berk, Ruwe berk, Schietwilg, Spar, Kronkelwilg, Iep.

culturele crisis

En vooral ook de hele verdere flora en fauna moest kennelijk verzwegen worden en bijgevolg dus ook de bijzondere literatuur daarover. En zo gaat het al lang over veel meer dan de groene kwaliteit van onze woonomgeving en de daar nog aanwezige natuur, biodiversiteit en nog levende cultuurhistorie. We zien hier ten voeten uit hoe ernstig in de gemeente T de culturele crisis is. Om vanaf de Reitse Hoevenstraat beter zicht te hebben op het draaiende huis zijn daar langs de Rueckertbaan grote populieren, haagbeuken, eiken, lijsterbessen en tientallen struiken gekapt. Worden dus straks ter wille van de bomen in het kunstproject van Wapke Feenstra de zichtbelemmerende zaken in de sfeer van bebouwing afgebroken? Nee, en gelukkig maar. Maar het omgekeerde gebeurt wel: het in beeld gebrachte groen gaat tegen de vlakte. Kunst in de sfeer van huizenbouw en projectontwikkeling moet extra in het zicht en extra worden gepropageerd. Kunst in de sfeer nog van ‘natura artis magistra’ moet uit het zicht verdwijnen, wordt op alle mogelijke manieren buiten beeld gehouden en vernield zonder dat we daar zelfs in de krant iets over lezen.