Geplaatst

Volstrekte duidelijkheid

In de gemeenteraadsvergadering van 24 februari werd vlak voor de verkiezingen nog even volstrekte duidelijkheid verschaft. Ik was zelf niet meer bij die vergadering, want ik had voldoende duidelijke toezeggingen gekregen over wijzigingen van het voorstel waarover ik in de commissievergadering had ingesproken. Dat voorstel zou zo niet in de gemeenteraad komen had de wethouder al in de commissievergadering beloofd. En van diverse kanten nog kreeg ik te horen dat ik gerust kon zijn, dat de winst binnen was. Maar in de uiteindelijke raadsvergadering, zo hoorde ik gisteren, werd het voorstel dus gewoon toch ongewijzigd ingediend, bleek het voorstel juist helemaal niet gewijzigd, helemaal niet aangepast. En met mooie groene praatjes eromheen werd iedereen kennelijk nog verder belazerd. En alle politieke partijen blijven dit soort politieke praktijken accepteren?

Is het zo wie zo al niet te zot dat burgers in moeten spreken en verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat in feite taken van de gemeente zijn? De afgelopen weken heb ik mijn tijd weer moeten besteden aan elf pagina’s naar gemeenteraad en gemeentebestuur met commentaar op de nota ‘Biodiversiteit’. Het is toch de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat in die nota ook echt iets concreets staat, plekken en problemen concreet genoemd worden, concrete oplossingen en beleidsmaatregelen staan? Het is toch te zot dat ik als burger in die commissievergadering eerder ook al de verantwoordelijkheid moest nemen voor zaken die in feite onder de verantwoordelijkheid vallen van gemeente, stadsecoloog, groenvoorlichting, milieuwethouder enzovoort? Het is toch niet mijn taak om te voorkomen dat de bedoelingen van de minister in Tilburg gewoon worden overruled door een macht die hier persé op alle fronten wil doordrammen met de zogenaamde "T stijl"?

Ik alarmeerde hier over de betreffende kwestie in eerste instantie met het stukje ‘beleid biodiversiteit Tilburg‘. Maar waar het nu in wezen om gaat is dat tegen insprekers en hun achterban gewoon wordt gezegd dat een voorstel van tafel is, zo niet in de Raad zal komen, zal worden aangepast en gewijzigd en dat uiteindelijk dat voorstel dan toch ongewijzigd wordt ingediend. Waar het om gaat is dat mensen gewoon belazerd worden: de minachting gewoon naar burgers en kiezers die zich nog verantwoordelijk voelen. Keer op keer zien we dat buiten democratie en gemaakte afspraken om een heel andere macht uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt en bijvoorbeeld gewoon wordt doorgedramd met die zogenaamde ‘T stijl’. En welke partij doet daar wat aan? Morgen mag ik gaan stemmen. Maar stemmen doe je in een democratie. En welke partij neemt in Tilburg die democratie nog serieus? Voor eventueel nog meer duidelijkheid zie ook het vorige stukje ‘Toch nog duidelijkheid voor de verkiezingen’.