Geplaatst

Voor u aan dit stukje begint, klik dan svp hier eerst door naar de bijbehorende fotoserie. Dan ziet u over wat voor moois we werden geïnformeerd in termen als ‘verloedering’, rotzooi’, ‘gribus’. Dan ziet u ook waarover maandagavond in de commissie Fysiek de insprekers het in positieve zin hadden. En zal die positieve houding straks in de voltallige gemeenteraad de doorslag geven?

Namens IVN en KNNV wees Theo Peeters op het biologische belang van braakliggende terreinen. Hij wees op de telkens weer andere bodem- en terreinomstandigheden: meer of minder vocht, zanderigheid, kalk, mest, hoogteverschillen, bodemverdichting enzovoort.
En daardoor groeien overal andere soorten die het nou net moeten hebben van de specifieke omstandigheden ter plekke. En die geweldige biodiversiteit en kansen voor spontane natuur dus niet in de kiem smoren door alles meteen te egaliseren en in te zaaien, zo was de boodschap. Namens beide organisaties was er ook een brief gestuurd.

Als schrijver van een stadsnatuurboek had ook ik spreektijd aangevraagd. Waarom geen positieve benadering, vroeg ik, waarom zo negatief? Aan de hand van mijn boek liet ik zien wat er de laatste jaren allemaal al in Tilburg verdwenen is, als zijnde rotzooi, gribus of nog erger. De inmiddels achterhaalde pagina’s scheurde ik er allemaal uit. Dat moet toch indruk maken dacht ik. Iedereen moet toch snappen dat het krankzinnig zou zijn als na bijvoorbeeld een gemeentelijke uitgave over monumenten en architectuur prompt de helft zou worden afgebroken. En dus kreeg de voorzitter een gesigneerde, geactualiseerde versie van mijn boek met als resterende inhoud onder andere nog de pagina’s over braakliggende terreinen. Daaruit las ik een paar lofregels nog voor met het verzoek om ook als gemeente blijk te geven van zo’n positieve houding en visie:

"Waarom bijvoorbeeld niet bij het Textielmuseum weer voor zo’n karakteristiek braakliggend fabrieksterreintje", zei ik, "met een speciaal hoekje voor de Tilburgse textielspecialiteiten die hier als zaad met de wol mee kwamen? En daar dan als enige troep een troep puttertjes.
En een paadje en bordjes erlangs met de namen van wat de natuur allemaal gratis aanbiedt. Eventueel een hutje voor informatie, uitleg, educatie."
"En een mooie naam: Oerlemannia, Frenkrijk, Groenlinkistan", zo probeerde ik in elk geval Groenlinks enthousiast te krijgen.

Maar diverse partijen bleven toch hun bedenkingen houden. Die landelijk voorgestelde "tijdelijke natuur" moest dan toch liefst wel buiten beeld blijven, niet zomaar tussen de huizen. Terwijl de landelijke visie juist is dat mensen in de directe woonomgeving toch nog  i e t s  van spontane natuur kunnen beleven. De LST woordvoerder sprak zelfs van "luchtfietserij".
Had die zich dan niet laten informeren door Arjen Roos? Waren er ineens fricties in de fractie, was Arjen met een luchtfiets het heelal in gestuurd? Namens het CDA liet Peter van Iersel weten het bij voorbaat zielig te vinden voor de diertjes die dan straks de weg over zouden steken en overreden zouden worden. Dus die ‘tijdelijke natuur’ maar liever bij voorbaat meteen zelf allemaal de kop indrukken. Frappant dat CDA Tilburg dus een ander beleid voorstaat dan de eigen CDA minister Verburg. Hoe kan dat nou? Wat is dat toch in Tilburg?

"Het netheidssyndroom", zo evalueerde later een van de KNNV leden. Maar ik beleef dat dan nog erger: de gruwelijke gevolgen van jarenlange, gerichte anti natuurcampagnes in Tilburg: de aanhoudende doordrammerij met de strakheid en steriliteit van de ‘T’ en de T stijl en daarvoor ‘Moderne Industriestad’. In elk geval had ik ineens ontzettend zin in een dropje. En wat zag ik: gaat het CDA ongegeneerd drop zitten vreten! Over verloedering gesproken!
Gelukkig zagen ze hoe ik naar mijn mond wees en zelf ook van die ongezonde rotzooi wilde.
En via een bode van de PvdA had ik zo even later de zwarte troost van dropjes in mijn mond.
Bij deze nog mijn hartelijke dank. En nu maar hopen dat ik na de behandeling van dit punt in de voltallige gemeenteraad aan die zwarte gribus geen behoefte heb.

foto: noemen ze dit ook "citybranding"?

Reacties

5 reacties op “Is dit verloedering, rotzooi, gribus?”

 1. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Schaam je Henk. Noem mij nooit meer 'bode' van het CDA.Ik heb in het voorbijgaan enkele zwarte jongens voor je gesnaaid maar daarmee ben ik nog geen clericale dienstmaagd des heren….

  Maar belangrijker vind ik dat je niet laat horen de partijen het in het algemeen met je eens waren, inclusief de wethouder die vond dat de formulering zoals die nu was opgenomen in de bouwverordening herschreven moest worden.

  Dat CDA en VVD er geen ene 'hout'van wensen te begrijpen: daar moeten de kiezers 3 maart maar eens over nadenken (of liever vantevoren)

  Jammer dat je alleen de negatieve connotaties laat horen maar niet vermeld dat jouw standpunt niet alleen door mij als PvdAwoordvoerder op hoofdlijnen werd gesteund maar ook door collega Oerlemans van GL.

  Een beetje mopperen mag beste Henk,en zeker zoals jij dat over het algemeen zo vriendelijk doet,zo kennen en accepteren we je, maar persoonlijk zijn vrolijke vogels me toch echt liever dan zeurende pieTjes…….

 2. henk avatar
  henk

  Tine, Ik was bang dat je wellicht het noemen van jouw naam juist niet leuk zou vinden. Vandaar die omschrijving 'bode van de PvdA'.
  En die 'heren' waarvoor jij 'dienstmaagd' was dat was Charlotte Stalpers. Die dan bij deze ook nog maar met name genoemd en bedankt. Ja, dat wordt op 3 maart misschien toch CDA. Daar kwamen die dropjes vandaan op het voor mij toch moeilijke moment. Want of de stemming op 28 februari goed uitpakt? Ik ben er nog niet gerust op. De reacties van PvdA en Groen Links waren inderdaad positief, maar of dat geluid uiteindelijk de doorslag geeft? Als de plannen worden omgebogen naar plannen vanuit een postieve invalshoek aansluitend bij het landelijke beleid voor 'tijdelijke natuur', volgt hier in elk geval zeker een heel positief stukje.

 3. jan vugts avatar
  jan vugts

  Hoi Henk,

  Ik had gereageerd op het berichtje in de krant met de oproep om door te pakken en dan van die braakliggende bouwterreinen maar meteen tijdelijke moestuinen te maken. Ik had aan de bezwaren die jij noemt tegen het egaliseren en inzaaien van gras op al deze terreinen niet gedacht. Maar wat moeten we dan met een terrein zoals tegenover de McDonalds. Een hoge houten schutting er om heen met kijkgaten. Als daar bloemen, planten e.d. tot bloei komen en de vogels die over de schutting kunnen een plekje vinden prima maar ik zou toch liever zien dat de schutting weg ging en dat het terrein beschikbaar was voor kinderen om te spelen, groenten te verbouwen etc etc. Of het enorme terrein aan de Piushaven met het hek erom. Ook daar zou toch wel op een goede manier gebruik van gemaakt kunnen worden zonder spontane planten, dieren etc. te verjagen/vertrappen. Of niet?

 4. henk avatar
  henk

  Moestuinen zouden op zich een mooie invulling zijn. Maar wat die terreinen voor de urbane flora interessant maakt is meestal niet zo ideaal voor prei, aardappelen en dergelijke. Op bouwzand, steengruis en andere vrijkomende stadsgrond is het niet automatisch goed bieten telen. Per terrein zou je steeds goed moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn. In elk geval rotzooi daar net zo min tolereren als bijvoorbeeld in de Heuvelstraat. En natuurlijk niet de boel juist afsluiten en afschermen met hekken, en zeker niet van die lelijke. Die terreinen juist open stellen, beschikbaar stellen voor tuinieren,

 5. henk avatar
  henk

  Op het braakliggende terrein tussen Havendijk en Galjoenstraat zit nu trouwens een hele troep putters! En zou door een instortende bouwwereld dit terrein braak blijven dan zouden die putters ook lol hier kunnen hebben na het eventueel realiseren van moestuinen hier. Ik werkte in de jaren '70 in Den Haag bij de 'School- en Kindertuinen'. Op het kindertuinencomplex waar ik werkte zaten toen ook putters.
  Op een dag ook kwam daar een ambtelijke delegatie uit Tilburg zich ori