Geplaatst

De Vrijheid in Tilburg

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar vanuit de politiek zelfs op de kernvragen over onze Vrijheid nog geen enkele reactie. Of we nog Vrijheid willen is niet belangrijk? Vrijheid is een te moeilijk verkiezingsthema? Laten onze politici zich dan in elk geval uitspreken over het symbool van die Vrijheid. 
Niet duidelijker dan rond dit symbool werden in Tilburg vrijheid en democratie ondermijnende krachten zichtbaar. En zelfs tot op de dag van vandaag zien we hoe die macht de doofpot dichthoudt en elke betekenis van de Vrijheidsboom nog steeds doodzwijgt, het hele bestaan zelfs verzwijgt. Laten daarom de Tilburgse politieke partijen hier aangeven hoe ze in elk geval rond het oude symbool van onze Vrijheid dan toch de volgende zaken nog willen realiseren.

Na een jaar toch eindelijk eens antwoord op de brief* naar de gemeente over de Tilburgse Vrijheidsboom en biologisch gezien nog steeds oudste Vrijheidsboom van het land. Gewoon normaal reageren op burgers die uiteindelijk privé de gemeentelijke verantwoordelijkheid op zich namen voor "des Gemeentens Lindenboom".

Correctie van alle praktijken om de boom te wissen uit de geschiedenis met acties nota bene als het zelfs nog schrappen van een bronverwijzing in de officiële gemeentelijke geschiedschrijving, omdat anders via dat hiaat nu in de noten** lezers toch nog op het spoor zouden komen van literatuur over de Vrijheidsboom.

De doofpot open wat betreft het nog steeds systematisch verzwijgen van elke betekenis van de boom. De doofpot open ook wat betreft de gevoerde campagnes en acties om de oude Tilburgse Vrijheidsboom letterlijk ook omlaag te halen. Openlijk opbiechten van de werkelijkheid achter het zogenaamd op advies van de Heidemij destijds aangebrachte zogenaamde ‘infuus’. Openheid en eerlijkheid over wat daar verder allemaal nog op volgde.
In het reine weer komen met het verleden.

De bevolking weer de normale informatie geven over de herkomst van de naam ‘Tilburg’: duidelijk maken dat TILburg meer is en meer betekent dan ‘T’ en ‘Moderne Industriestad’. Weer gewoon eerlijk vertellen dat de meest aannemelijke verklaring voor de naam Tilburg tilia/lindeboom is.

Correctie van alle reclamestrategieën, campagnes en doofpotacties via gemeente, VVV, BD,
T 2009 en daarbinnen opererende incasseerders van reclamegeld, sponsorgeld et cetera om de Lindeboom als "het symbool van Tilburg" te vervangen door kruikenzeiker/Schrobbelèr en zaken als het etiket ‘Moderne Industriestad’ en het steriele logo T.

Stoppen met de krankzinnige Tilburgse versie van citybranding, ofwel het geven van "een identiteit" aan de stad door allereerst de bestaande identiteit te ontkennen en omlaag te halen. Naar de bevolking openlijk opbiechten wat er gebeurde met de identiteit TILburg, tilia, Lindeboom in het kader van citybranding T en het ‘identiteitsplaatje Moderne Industriestad’. Afrekenen met dit vuile verleden en schoon schip maken.

Correctie van de recente acties op de Heuvel die zelfs werden voorbereid met TV spotjes voor een nieuwe zogenaamde "Heuel", waarin de T letterlijk de Lindeboom doorkraste als definitief verleden tijd en concretisering van de uit "Heu(v)el" weggevallen ‘v: gat dat nu gevuld werd met het ‘prachtige’ logo T.

Correcties op de acties waarbij de boom die 200 jaar geleden nota bene middelpunt van de feestelijkheden was zonder enige aankondiging, speciale aandacht of festiviteit in het feestjaar T 2009 werd teruggeplant als T versie zonder kennelijk ook maar enige historie en betekenis en binnen enkele weken zonder ook nog maar één groen blaadje.

Als gemeente naar de bevolking eerlijk vertellen dat 200 jaar geleden de Lindeboom niet als enige boom op de Heuvel onverlicht was, maar juist als enige feestelijk verlicht en versierd en onder andere vanwege de stadsrechten voorzien van nieuwe stutten en steunbalken in "Gemeentens Couleur", ofwel in de gemeentekleuren. Uitleg over de verwevenheid tussen Tilburg 2009 en de T campagne en de gevolgen daarvan herstellen.

Van de Lindeboom in zijn huidige gedaante ter plekke de betekenis weer laten zien door terugplaatsing van het oude beschermende hek. Ook verder bij de boom blijken van historisch besef en uitleg over de oude betekenis als Vrijheidsboom, Gerechtsboom, Levensboom en Oranjeboom.

Naar de bevolking weer eerlijk vertellen en uitleggen waarom ‘Lindeboom’ met een hoofdletter werd schreven.

Correctie van alle jarenlange, systematische valse voorlichting en mediamanipulatie.
Uitleg over de rol van het Brabants Dagblad en over de verdere reclamestrategieën en reclameafspraken rond T en Moderne Industriestad.

In plaats van reclamegeld, sponsorgeld, subsidies, baantjes, opdrachten, onderscheidingen en andere beloningen toch ook nog andere maatregelen ten aanzien van:

  • Verantwoordelijken voor het wurgende, zogenaamde ‘infuus’ waarmee de gemeente de Linde destijds zogenaamd kunstmatig in leven hield.
  • Verantwoordelijken achter alle jarenlange valse voorlichting.
  • Verantwoordelijken voor het lot van de zogenaamde ‘jonge linde’ die in 1994 uit de oude stam tevoorschijn kwam.
  • Verantwoordelijken voor de manier waarop de stam als herinnering ‘geconserveerd’ werd.
  • Verantwoordelijken achter de reclamestrategie destijds van de gemeente en een bierbrouwerij om het begrip ‘Oranjeboom’ te vertalen naar het biermerk ‘Oranjeboom’.
  • Verantwoordelijken achter de reclamepraktijken om op vergelijkbare manieren predicaten als ‘trots van Tilburg’, ‘ereburger’ en ‘hét symbool van Tilburg’ een aan de campagnes en citybranding aangepaste inhoud te geven.
  • Verantwoordelijken achter alle verdere reclamestrategieën, waaronder de campagne ‘Moderne Industriestad’, waarbij op en als hoogtepunt van die campagne de oude Lindeboom zelfs werd gekapt.

En bij dat alles heel goed naar iedereen duidelijk maken dat die stappen niet worden genomen uit een of ander soort rancune, maar omdat de praktijken rond de Lindeboom doorgaan tot op de dag van vandaag. En niet ten koste van een enkele boom, maar ten koste van ál het groen, de kwaliteit van onze hele leef- en woonomgeving, alle waarden, rechten en vrijheden die werden gehandhaafd bij en gesymboliseerd door Tilburgs Gerechtsboom, Vrijheidsboom en Levensboom.

*
De betreffende brief "Eerherstel Lindeboom"is hier in tien afleveringen gepubliceerd en hier te vinden via de links (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10).

**
‘Tilburg stad met een levend verleden’, Noot 139 bij hoofdstuk 6 (Nadat eerder al uit de tekst van de aan de kant gezette, aanvankelijke auteur Ton Thelen alles over de Lindeboom kennelijk was geschrapt).

 

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’