Geplaatst

Trots op Tilburg

Ik kreeg hier wel eens bijval van Arjen Roos. Maar……….     die was van de LST!!
Dus ging een soort ‘cordon sanitair’ ook om "Henk Kuijpers". Zo ziek is de politiek. Maar wellicht komt op hier gestelde prangende verkiezingsvragen antwoord van ‘Trots op Tilburg’. Want daarvan getuigde bij uitstek mijn stadsnatuurboek: ‘trots op TILburg’. Op dat enthousiasme echter ontbrandde de campagne ‘trots op T’.
Maar misschien kan ‘Trots op Tilburg’ aangeven hoe we het resterende TILburg toch nog redden uit de klauwen van verdere T agressie?

Op het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’ werd prompt gereageerd met gifspuit, kettingzagen, bulldozers, doordrammen met de T stijl. In alle beschreven corridors voor stadsnatuur volgden verwoestende aanslagen, zware aantastingen van de kwaliteit van ons directe woon- en leefmilieu. Hoe voorkomen we verder in de toekomst dit soort acties en het op deze manier verdwijnen van zaken om toch trots op te zijn?

Hoe realiseren we dat raadsleden omtrent inventarisatie van groene cultuurhistorie en stadsnatuur niet langer eindeloos worden gefopt, maar dat die inventarisaties daadwerkelijk verricht worden?

Hoe bereiken we vervolgens dat nota’s over groen, stadsnatuur en biodiversiteit gebaseerd zijn op onderzoek en inventarisatie, en dat de aanwezige waarden, biodiversiteit en groene cultuurhistorie ook werkelijk concreet genoemd worden? Hoe voorkomen we een dusdanige vaagheid dat zelfs geen plant of dier wordt genoemd, concrete gevaren en bedreigingen niet eens worden gemeld, we niets lezen over de gemeentelijke praktijken die voortdurend ten koste gaan van stadsnatuur en biodiversiteit? Hoe bereiken we dat dergelijke nota’s ook enthousiasmerend zijn of minstens worden geschreven door mensen met kennis van zaken?

Hoe maken we een eind aan zogenaamd "onderhoud", zoals bij de Kamer van Koophandel, waarna dan van de oorspronkelijke beplanting niets meer over is?

Hoe maken we een eind vooral ook aan de systematische valse voorlichting over groen en stadsnatuur? Hoe en waar corrigeren we de ‘voorlichting’ en beeldvorming via Brabants Dagblad, gemeentevoorlichting en door de gemeente gesubsidieerde podia als Milieucafé?

Hoe realiseren we dat de gemeente het landelijk beleid volgt wat betreft tijdelijke natuur, en dat dus plekken met spontane, bijzondere stadsnatuur niet worden gesteriliseerd of ingezaaid, zoals bijvoorbeeld die plek in de Reit waar spontaan zelfs dwergbies verscheen, en scholeksters, en voor het eerst midden in de stad een kleine plevier broedde.

Hoe voorkom je in de toekomst de gang van zaken zoals beschreven in ‘Toch echt gebeurd in Tilburg aflevering 1aflevering 2  en aflevering 3?. Hoe voorkom je wat er in diezelfde sfeer pas nog weer gebeurde in de Bokhamer en bij het Quirijnstoktracé?

Hoe herstel je de toegebrachte schade van de afgelopen jaren in, langs en bij Spoorzone, Quirijnstoktracé, Piuskanaal, Bokhamer, Kamer van Koophandel, het Factorium, Jeruzalem, Groenewoud (zie links naar foto’s vóór en na diverse acties)?

Foto: De nu al jarenlange koppeling van de zogenaamde ‘stadspromotie’ aan vliegreclame is een bewuste reclamestrategie? Door het in leus, logo en praktijk degraderen van TILburg tot ‘T’ en ‘Moderne Industriestad’ groeit automatisch de vraag naar vliegreizen om de steeds killere en sterielere eigen woonomgeving te ontvluchten? En wat vindt ‘Trots op Tilburg’ van die nu al jarenlange combinatieboodschap: ‘T je bent er, maak dat je wegkomt’?

Reacties

4 reacties op “Trots op Tilburg”

 1. henk avatar
  henk

  Beste Arjen,
  Die eiken herinneren inderdaad nog aan het oorspronkelijke verschil in voedselrijkdom en bemesting. Dikkere bomen bij de vroegere landerijen van de Reitse Hoeven en dunnere meer in de richting van de schrale "Zandsche bosschen" van weleer.
  Een verhaal apart is een uitzonderlijk dikke eik al ter hoogte ongeveer van de Augustinusstraat. Die boom is veel harder gegroeid dan alle andere. Vroeger liep daar namelijk een blauwsloot. En die liep soms vanwege een verstopte duiker helemaal over. De grond raakte doordrenkt met supervoedselrijk riool- en afvalwater. Door die 'superbemesting' groeide hier later die eikenboom harder dan alle andere. Die boom is dus in zekere zin een nog levende herinnering aan een oude blauwsloot.

 2. henk avatar
  henk

  Beste Arnold,
  Je hebt hier vast ook het stuk gelezen van Arnoud-Jan Bijsterveld. En dat zul je dan wel niet

 3. Arnold avatar
  Arnold

  Wat ben je toch een eenzijdig van alleen je eigen gelijk overtuigd drammertje Henk. Bah

 4. arjen avatar
  arjen

  Henk, de Wandelboslaan gaat op de schop. Hopelijk niet ten koste van de bomenrij. Heb jij me niet ooit verteld dat je aan de hoogte en dikte van de bomen kon zien hoe vruchtbaar de grond was/is. Van zeer bij de Bokhamer tot slecht bij Boerke Mutsaers in t Zand (heet niet voor niets zo!!)