Geplaatst

Verkiezingsaffiches

Dat was wel even schrikken pas: het zicht op nog mooie stukjes groen ineens bedorven door vieze, bruine borden. Zelfs pal voor het Wilhelminapark. Nou wordt het toch echt te grijs, dacht ik, en alarmeerde onmiddellijk Groenlinks. Maar op die borden plakten alle partijen toen ook nog eens schreeuwerige verkiezingsaffiches! Door de hele stad die papierverspilling en milieuvervuiling zelfs aan bomen en lantaarnpalen. Brengen die affiches dan nog zulke belangrijke stembepalende boodschappen?

"NU" laat de SP ons weten, "zeker nu" de VVD en "Jan zeker nu" nog mededeelzamer de PvdA. Op de hier gestelde verkiezingsvragen dus geen enkel antwoord. Groenlinks gokt op Tilburgers die vier woorden nog willen lezen en roept: "zin in de toekomst". Maar wát voor toekomst? En die bereiken ze door niet te reageren op ‘NU’ gestelde vragen over de huidige realiteit? D66 roept met grote letters ‘Anders". Maar wát anders? De in deze rubriek aan de orde gestelde zaken? "Ja’, zo laten ze met nog grotere letters weten. Maar is dat op mijn vraag het antwoord? Als ik Jan Hamming was liet ik onmiddellijk affiches drukken met alleen maar de letter ‘n’ om overal achter dat vette ‘Ja’ van D66 te plakken. De PvdA echter probeert spekkoper te worden door Hamming te propageren als expressionistisch kunstwerk.
Wat daarnaast moet overtuigen is de verkiezingsleus "in gelul kun je niet wonen".
Een waarheid als een penis. De vervolgleus laat zich raden: "in een woning kan je wel lullen". En dan tot slot natuurlijk de eindconstatering: ‘in een raadszaal, daar kan je pas lullen!’

Groenlinks probeert het als geen andere partij met ‘persoonsverheerlijking’. De beeltenis van boegbeeld Marjo Frenk is zelfs extra hoog op de affiches geplaatst, hoger nog dan destijds de zo ‘lage’, verfoeide Hans Smolders. Die nog hogere positionering op de verkiezingsposters moet extra gezag en verhevenheid uitstralen. Ja, die Marjo wil gelijk burgemeester worden! Maar waar ik duidelijkheid over wil hebben is hoe ze straks in die zelf al ingenomen hogere positie de zaken gaat aanpakken die ook zij als raadslid op haar beloop heeft gelaten.
Ook het CDA kiest voor affiches met daarop de lijsttrekker. Daaronder lezen we dan:
"gewoon DOEN". Die eerder succesvol gebleken leus bij Triodos bank en Nederlandse Energie Maatschappij moet nu dus ook winst brengen aan het CDA. Maar wát gaat het CDA doen? Vanwege de ‘wet op gelijke behandeling’ na het gedwongen vertrek van Vreeman postuum Brokx nog voor het gerecht slepen, Frits Horvers alsnog vervolgen? "Duidelijk", zo laat de VVD weten. Maar net zo min als het CDA hoor ik ze ook maar iets zeggen over de dingen waarover toch voor de verkiezingen duidelijkheid zou moeten zijn.

Kortom, er valt in wezen niks te kiezen. Vandaar die grote letters op de verkiezingspagina in de Koerier: "Tilburg heeft iets te kiezen". Een professioneel bedotbureau weer in actie!
In samenwerking met BD en verdere T voorlichting wordt zelfs al bij voorbaat gedicteerd wat wel en geen verkiezingsthema’s zijn. Dus lezen we vooral ook geen woord over wat partijen nu vinden van die onder ‘Tilburg Moderne Industriestad’ al zo ver gevorderde infiltratie van dit reclamebureau en vervolgens nog vele andere. Maar beste volksvertegenwoordigers in spe, hier is de reactieknop weer open. S.v.p. voor de verkiezingen toch graag naar het volk antwoord op hier gestelde serieuze verkiezingsvragen. Of is de boodschap naar de kiezer dat het plakken van nietszeggende verkiezingsaffiches belangrijker is dan het beantwoorden van ook maar één serieuze vraag van mensen met nog serieuze politieke belangstelling?

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’