Geplaatst

Toch echt gebeurd in Tilburg 3

En wat gebeurde er in 2009 zelfs midden in de stad in de Spoorzone!
Deze fotoserie met commentaar op rijm bij ruim honderd foto’s van dezelfde plek voor en na recente acties spreekt boekdelen. Maar daarbij toch een paar regels over wat we daarover hoorden via de media en de gemeentevoorlichting.

De Spoorzone komt prominent uit de verf in mijn in 2005 gepubliceerde boek over de Tilburgse stadsnatuur ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’. Maar na het boek kregen we intensivering juist van de T campagne. De gifspuit werd meteen weer tevoorschijn gehaald en met grof geweld werd actie juist ondernomen in de speciaal door mij beschreven corridors voor stadsnatuur. Zo hier en daar had men duidelijk andere plannen met wat ik beschreef als waardevol en de moeite waard. Het Milieucafé kwam zelfs speciaal met een column over mij (‘Kuiperij’), waarin mijn boek niet eens bestond, maar alarmsignalen uit het verleden nog weer eens werden uitvergroot tot doel op zich. Henk Kuiper diende je echt niet serieus te nemen en had kennelijk nog nooit iets interessants geschreven, zo was de boodschap. Laat staan dus dat boek, inhoud en de erop volgende reacties via dit gemeentegesubsidieerde podium ook maar enige aandacht kregen. En ook elders kon zo de informatie in het boek als volkomen vanzelfsprekend verder worden verzwegen en bij elke belangenafweging als ‘kuiperij’ en dergelijke worden genegeerd. Ook alles wat ik hier later nog op TilburgZ schreef bestond als het ware niet, zoals mijn stukjes over de Spoorzone, Kamer van Koophandel, Scholeksters, Evolutie, Bladkoninkje, Stadsbuizerd, Stadsnatuurreservaat, Bijzondere zangvogels en Tilburg dáár moet je zijn, inclusief de illustratieve en deels al alarmerende fotoseries: Kamer van Koophandel, Spoorzone, Station West, T-dome locatie, Verrassingen in de Reit, ‘Groene Tong’.

En niet voor niets schreef ik die stukjes en eerder het boek over natuur en groen in de stad. Want op dit vlak werden bij de gemeente zaken eindeloos vertraagd, inventarisaties niet eens uitgevoerd of zelfs gesaboteerd, nota’s uitgebracht zonder inhoud en concrete gegevens, raadsleden gewoon dom gehouden en vals voorgelicht, gemeentevoorlichting gedegradeerd tot nog slechts doorgeefluik voor de visie en reclame van projectontwikkelaars.
De door mij beschreven stadsnatuurwaarden hadden al lang officieel beschreven moeten zijn in de beloofde ‘Groenstructuurvisie’. Maar een concreet en op noodzakelijke inventarisatie gebaseerd stuk zal nog jaren op zich laten wachten. En in die context hoorden we ook helemaal niets over de afwijzing door de Adviescommissie Stedelijk Groen van de desastreuze plannen ten aanzien van de door mij hier meermalen benadrukte waarden in de Spoorzone. En wat hoorden we daarna over de daadwerkelijke uitvoering van die desastreuze plannen? Van die ene als aandachtssymbool gekozen boom op de Vijfsprong werd in de krant een grote show gemaakt in de sfeer van ‘Kijk eens wat een aandacht wij hebben voor zelfs één enkele boom’. Maar wat lazen we daarna over de zaken en praktijken waarvoor via die ene symboolboom aandacht werd gevraagd? Wat lazen we over de kap zelfs van een hele bosstrook midden in de stad? Wat lazen we over bomen met daarin buizerd, spechten, kepen, appelvinken en soms zelfs een draaihals en een bladkoninkje? Net als eerder over de acties daar vlakbij naast de Kamer van Koophandel via de reclamegelieerde media en gemeentegesubsidieerde podia helemaal niets! Onvoorstelbaar. Maar de foto’s laten het toch duidelijk zien. Het is in ramp- en campagnejaar T 2009 toch allemaal echt gebeurd in Tilburg.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’