Geplaatst

Vrije meningsuiting in Tilburgs openbare ruimte

Met het ophangen van een ludiek spandoek waarschuwde een Tilburgse kunstenaar pas voor wat hij "boomvreters" noemde. Uitvreters op het gemeentehuis reageerden daarop met een dwangsom van 1500 euro per week teneinde dit geluid te stoppen. Wie zijn naam, kunst of boodschap in het publieke domein wil etaleren betaalt reclamegeld, sponsorgeld, precariorechten enzovoort. Maar bepaalt geld zo niet volledig de vrije meningsuiting in de openbare ruimte? En wie incasseren dat geld eigenlijk precies?

Vorig jaar plakten omwonenden op bedreigde bomen bij het Piuskanaal waarschuwingen als
"T slaat toe". De volgende ochtend was alles alweer weg. Elders echter stonden nog maandenlang reusachtige T borden met de boodschap "T bouwt verder". Vanwege geïnvesteerd reclamegeld in de ene uiting worden andere uitingen nog geen dag getolereerd? Bij het nieuwe transferium staan nu grote borden (zie foto) met reclame voor T, P, centrum, shoppen, cityring en parkeren in de binnenstad. En dus krijg je voor een richtingwijzertje naar het transferium een dwangsom van 200 euro per dag aan je broek? Een bordje "Moerenburg" 300 euro? Vanwege reclame-investeringen ligt er nu een tegel voor de kruikenzeiker naast de Linde en geen enkele betekenisaanduiding wat betreft de stekken van de oude Vrijheidsboom? En hoe ver gaan al die campagneafspraken? Na een jaar is er van de gemeente nog steeds geen reactie zelfs op de hier in tien afleveringen gepubliceerde brief over de Lindeboom: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) !!

En die ‘reclamescheefgroei’ zien we tegenwoordig zelfs in het bos! In de Oude Warande stonden bijvoorbeeld jarenlang grote Industriestadborden met ‘reclame’ voor ruige kapplannen. En waar hoorden we toen nog dat die bomen op de Cultuurwaardenkaart stonden? Op bomen geplakte A4 velletjes met dat soort informatie werden onmiddellijk verwijderd. In het centrale midden lazen we zelfs jarenlang de duimzuigerij dat de toenmalige ‘Heer van Tilburg en Goirle’ daar als middelpunt zijn "jachtpavilon" had! Niets over de oude kaart met als middelpunt een boom en van daaruit lanen georiënteerd destijds op de "gebodenlinde" van Tilburg en de gebodenlinde van Goirle. Zelfs in een bos heb je het over gebouwen en architectuur, desnoods gefingeerd, aldus de als gemeentevoorlichting gepresenteerde reclameboodschap! En dus werd zelfs het planten op 27 april 2007 van een lindeboompje binnen vierentwintig uur weer ongedaan gemaakt!

En ook na de realisering nu van het paviljoen in moderne T-stijl lezen we op een bord aan de Zwartvenseweg nog steeds het verzinsel van het hier vroeger zogenaamd als middelpunt fungerende ‘jachtpavilon’. Expliciet werd daarom pas gevraagd wie dit nu toch ijskoud bleef verkondigen. Daarop verklaarde de gemeente dat het bord en dit verzinsel helemaal niet van de gemeente afkomt. De gemeente weet nergens van. En naar men beweert heeft ondanks een VVV logo ook de VVV er niets mee te maken. In de sfeer van campagnes als T en ‘Moderne Industriestad’ mogen bedrijven kennelijk jarenlang hun borden en spandoeken in de openbare ruimte etaleren zonder ooit enige dwangsom. Ja, hoe is het mogelijk dat onder de plaatsnaambordjes "Tilburg" nog steeds die borden hangen van het reclamecollectief T met meteen de ‘correctie’ "T je bent er". De gemeente ziet die borden niet eens?
Wat de gemeente pas wél zag was wat zij noemde: "reclame voor boomvreters"! En gezien de opgelegde dwangsom heeft de gemeente dus wat betreft uitingen van ‘T’, ‘VVV’, ‘Moderne Industriestad’ en dergelijke miljoenen euro’s aan reclamegeld en boetes nooit geïncasseerd. Onvoorstelbaar dat ambtenaren daarover nooit aan de bel trokken. Of gingen er wél flinke sommen zwijg- en smeergeld naar afzonderlijke ambtenaren en bestuurders?

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’