Geplaatst

De nieuwe Nieuwe Warande

In de Oude Warande is de plek van het historische boommiddelpunt een modern, glanzend paviljoen geworden. Een wrede doorkruising van de pogingen recht te doen aan de groene historie en betekenis van die plek. Maar de Partij van de Arbeid wil nu tussen Tilburg en Udenhout een "Nieuwe Warande". Een idee dat in deze rubriek minstens nadere overpeinzing verdient.

Een Nieuwe Warande! Is daar behoefte aan? Hoe blij zijn we eigenlijk met het Noorderbos? Laten we dat dan eerst eens evalueren. Ik persoonlijk genoot daar voor de aanleg van het bos niet minder van de natuur dan nu. Misschien wel meer! Ik vond die voormalige vloeivelden prachtig. Altijd was er wat te beleven: vechtende kemphanen, baltsende grutto’s, jodelende wulpen, jubelende leeuwerikken. Ik keek mijn ogen uit bij het zien van zwarte ruiters in zomerkleed, tureluurs, groenpootruiters, bosruiters of sensaties als bonte strandlopers tussen de moerasandijvie. Maar goed, voor veel mensen was een bos pas natuur. En dus moesten vanwege zogenaamde ‘natuurcompensatie’ zelfs de veldleeuweriken het veld ruimen.

En in het Milieucafé hoorde ik daarna bij herhaling en zonder enig tegengeluid dat kennelijk ook rond mijn huis zonder problemen de natuur verder het veld kon ruimen. Want dat werd allemaal gecompenseerd in het Noorderbos! Zo kreeg je gewoon de pest aan dat Noorderbos! Ja, het ging geweldig met de natuur in Tilburg: er werden zelfs meer bomen en struiken geplant dan gekapt!* Dankzij het Noorderbos! Maar wat gebeurde er in het directe, dagelijkse leefmilieu van de mens, in onze directe woonomgeving?
Ik woon niet ver van de populierenflat, maar daar verdwenen juist de populieren. Daar staat weliswaar een beukenflat, maar geen enkele beuk meer. En tegenover de flat met de naam "Grote eik"werd bij de Kamer van Koophandel zelfs de grote eik gekapt. Die plotselinge aantasting van de kwaliteit van mijn woonomgeving was niet voor niets het onderwerp van een van mijn eerste stukjes. Enthousiast schreef ik daarna meermalen over wat er gelukkig nog resteerde, Maar wat daar inmiddels is gebeurd, daarvan durf ik hier gewoon nog niet eens verslag te doen. En was daarvoor de toekomstige plek van de ‘Nieuwe Warande’ niet een betere locatie geweest?

Nee, het natuurvandalisme midden in de stad wordt daar dan straks weer gecompenseerd! Maar wat schiet ik daar mee op? Krijg ik daarmee de eekhoorns en de groene spechten weer voor mijn raam? Hoe compenseert die ‘Nieuwe Warande’ de natuurverliezen op de plek waar we elke dag leven en wonen? En gaat het groengeld voor zo’n Nieuwe Warande niet juist nog meer ten koste van investeringen in de kwaliteit van onze directe woonomgeving? En waarom niet eerst recht doen aan karakter, historie en ontstaansgeschiedenis van de Oude Warande? Waarom het geld om daar nog meer de T stijl door te voeren niet overhevelen naar natuurcompensatie in de directe woonomgeving? Hoe liggen wat betreft al dit soort zaken de prioriteiten bij de diverse partijen? Al dicteren campagnes als T (consumeren in de stad), P (parkeren in de stad) en BD (Blijf Dom) nog harder dat dit geen verkiezingsthema’s zijn, toch graag voor de verkiezingen duidelijkheid. Tom, zet de reactieknop weer open svp.

* In het Milieucafé zonder enige kanttekening of tegenspraak onder andere uitspraken destijds al van Wim Luijendijk en Els Aarts.

Foto: De Nieuwe Warande op een kaart uit 1830. Nu de noordkant van industrieterrein Loven bij de Hazenesten.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’