Geplaatst

Vanavond gratis geluk op de universiteit! Een symposium naar aanleiding van het boek van Femke Halsema. "Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid". Ik kan er helaas niet bij zijn, maar hier toch een extra aansporing om er heen te gaan, want speciaal vanwege de unieke Tilburgse achtergrond en voorgeschiedenis is dit natuurlijk bij voorbaat een buitengewoon boeiende avond.

De vraag ‘hoe word ik gelukkig’ is al zo oud als de mensheid. Sommige religies waarschuwen zelfs al duizenden jaren voor wat we dan nu benoemen met termen als "hyperconsumptie".
Op de Biologische Groep van Odulphus was het voor ons in de jaren ’60 ook al heel duidelijk wat ons geluk bedreigde. "Welvaart ten koste van welzijn", zo spraken we over de plannen om het leemkuilengebied de Rauwbraken op te offeren voor nog meer materiële welvaart.
Nee, "welzijn", en dus vooral ook minder reclame om ons toch over te halen om uiteindelijk mee te doen met de "overconsumptie". Meer reclame leidde tot nóg meer ‘eendimensionale mensen’, zo voelden we ons later bevestigd door Marcuse en zijn boek ‘De eendimensionale mens’.

Maar de druk en macht van de reclame werd gigantisch. De woorden die we gebruikten voor onze minder consumptieve ideeën werden door de reclame zelfs allemaal overgenomen en kregen ijskoud de tegenovergestelde betekenis. Die reclamepraktijken verraadden zelfs de geheime, zogenaamde "gigant" die zich hier eind jaren zestig wilde vestigen, maar zijn naam nog niet wilde verklappen. Ook die "gigant" maakte duidelijk dat we termen als ‘welzijn’ en (andere) ‘dimensies’ dienden te gebruiken voor nóg meer consumeren.  

De consumptiedwang ontaardde dusdanig dat zelfs een symbolisch, onafhankelijk landje "bevrijd van de consumptiedwang" niet getolereerd kon worden. Ja, daar waagde iemand het om gelukkig en tevreden te zijn met een hutje!! Daarbij kinderen en volwassenen aan een stuk door wijzend op kostbare schatten in de vorm van akkerleeuwenbekjes, patrijzen, gele ganzenbloemen en nog veel meer leven waar je kennelijk zomaar midden in de stad gratis van kon genieten. Hard ingrijpen was noodzakelijk. Dat soort economisch onverantwoord geluk moest echt stoppen.

Later als ‘Groene Sinterklaas’ gaf die man nog eens zo’n signaal. De reacties waren nóg heftiger. Ook sympathisanten levenslang negeren en voor gek verklaren! En patrijzen, akkerleeuwenbekjes, Lindeboom enzovoort? Weg ermee: ‘Moderne Industriestad’!
Promotie van een consumptieve life-style voortaan nadrukkelijk ook door de gemeente zelf.
En met de T-campagne werd het nog gekker. In de woonomgeving overal nog verdere doorvoering van een strakke, steriele T stijl met nóg minder groen en stadsnatuur.
Kopen, consumeren en liefst zelfs hyperjubileren bij alle aangeboden T producten en T-2009 festiviteiten!

Buitengewoon interessant natuurlijk wat Femke straks zal zeggen over die landelijk zo unieke Tilburgse situatie. Wat zal zij zeggen over de speciale rol hier van de overheid, de speciale Tilburgse acties en campagnes voor nóg minder stadsnatuur en nóg meer "hyperconsumptie"? 

(De avond is inmiddels geweest en was, zo hoorde ik, zeer de moeite waard).