Geplaatst

In de armen van de LST

Of Hans Smolders ervan droomt dat zijn partij straks de grootste van Tilburg is weet ik niet, maar sommige mensen hebben daarover kennelijk al wel nachtmerries. En wat die nu toch allemaal doen om inderdaad die dromen werkelijkheid te laten worden en van de LST de grootste partij te maken!

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. De verkiezingsuitslag daarna liet echter zien dat die dodelijke krankzinnigheid bij wijze van spreken jaren later nog stemmen zou kunnen opleveren zelfs voor zijn chauffeur. Zo werkt dat gewoon. En eigenlijk maar goed ook.
Maar zo werken ook beschuldigingen, verdachtmakingen, ‘hekeldichten’ en dergelijke snel in het voordeel van het ‘slachtoffer’, zeker als dat de kroongetuige is van de moord op Fortuyn.
Wat dat betreft is niet te snappen wat de politiek in Tilburg bezielt.
"Een van corruptie verdacht raadslid", zo hoorden we pas zelfs over Hans Smolders.
Zo’n uitlating echter schrikt geen kiezers af, maar levert alleen maar extra stemmen op.
Net als recente pijlen hier weer van Jasper Mikkers en Toine van Corven. Zij wijzen op modder smijten door Smolders. ‘Ja maar dat is van Smolders terechte verontwaardiging, hij is getergd. Eerst zijn werkgever vermoord en nu zelf weer aangepakt met verdachtmakingen en insinuaties. Z I J smijten met modder!’ Zo zullen kiezers echt snel reageren.

Maar ook voor kiezers die zich laten leiden door inhoudelijke argumenten en standpunten was de balans hier op TilburgZ zeer gunstig voor de LST. Op diverse hier aan de orde gestelde zaken kwamen reacties van Arjen Roos (LST). Maar andere mensen en partijen distantieerden zich en reageerden niet eens op specifiek aan hen gestelde vragen. Zelfs letterlijk werd de reactieknop hier toen dichtgedraaid.

Frappant ook de gang van zaken rond het onlangs uitgebrachte manifest. Dat kwam door tijdstip, woordkeus en privé-uitlatingen van opstellers toch over als specifiek gericht naar de gemeenteraad en één partij in het bijzonder. Daarom schreef ik hier nog een andere oproep die onmogelijk verkeerd of eng geïnterpreteerd kon worden. De enige respons echter kwam tot dusver van Arjen Roos. GroenLinks maakte wel meteen melding van het als partijpolitieke vingerwijzing naar één partij ervaren manifest, maar zwijgt tot dusver over de oproep daarna. Wat moet de kiezer daaruit nou concluderen? Duidelijk en ondubbelzinnig voor fatsoenlijke politiek is alleen de LST? Ik snap er werkelijk niets meer van. Het primaire verkiezingsdoel van GroenLinks en andere partijen is de Tilburgse kiezers allemaal in de armen van de LST drijven? Ze gokken erop dat dan daarna net als bij de LPF de partij zichzelf wel opblaast?

Onbegrijpelijk is ook dat onder mijn oproep de reactieknop dicht bleef! Een als negatief naar de LST geïnterpreteerd en ervaren stuk kunnen verontruste burgers wél ondertekenen, een duidelijk, ondubbelzinnig, algemener en neutraler stuk niet! Tot wat voor stemgedrag moet dat leiden in het stemhokje straks? Wat er toch allemaal bedacht wordt om mensen LST te laten stemmen! Je zou bijna nog gaan denken dat ook de details (zie foto) in dat affiche van mijn vorige stukje geen toeval zijn. Staat daar door het ‘til’ van Tilburg niet de kwalificatie ‘mis’?
En zie je naast die ‘Tilburg’ verpletterende T op de borst van die exotische schone niet duidelijk ‘LST’? Of is die ‘L’ tegelijk het cijfer 1? Is Lijst Smolders nota bene op een gemeenteaffiche al Lijst 1 ??

In elk geval, nog even serieus: over een paar maanden moeten we stemmen. En voor het eerst in mijn leven heb ik werkelijk geen idee naar welke partij mijn stem zou moeten gaan. Daarom graag: inhoud in plaats van persoonlijke aanvallen; partijstandpunten over hier aan de orde gestelde zaken; antwoorden op brieven en gestelde vragen; meningen over de hot items in Tilburg.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’