Geplaatst

Nieuwe coup op het gemeentehuis?

Een burgemeesterswisseling is in Tilburg altijd een hachelijke periode. In dat tijdelijke machtsvacuüm gebeuren vaak ruige dingen, zoals een coup ineens op het stadhuis. Ook nu wordt weer gebruik gemaakt van de chaos, is er weer iets heel merkwaardigs aan de hand. En heeft Opstelten ‘t in de gaten? En voldoende macht en gezag om op te treden?

Gezien de gebeurtenissen bij het overlijden van Stekelenburg was ik er al bang voor. Ook toen was er ineens een plotselinge machtsgreep. De ondernemers in de binnenstad hesen ineens hun vlag in en op het gemeentehuis, bijgestaan door en aangevuld met de eerdere troepen van ‘Moderne Industriestad’. De T van "T binnenstad" werd ineens het nieuwe gemeentelogo! Ja, burgemeester Vreeman kregen we op de reclamezuilen gepresenteerd als product van het merk T (zie foto bij ‘Waskracht van Vreeman’). Voor mij was dat toen nog zotter dan dat we met koning Willem Alexander straks ineens de Argentijnse vlag zouden krijgen.

En wat gebeurt er nu weer net na het vertrek van Vreeman! Een eerder verboden en uit de roulatie genomen reclame-uiting zien we nu toch ineens weer op de reclamezuilen. De baas is weg, dus hoppeTee, daar gaan we weer? Het betreft de hier eerder beschreven affiches in het stukje ‘Mall kan onmogelijk nog doorgaan‘. Daarop zagen we een hele grote weerzinwekkende T met daaronder de vraag "Gebruik jij ‘m al?". Ambtenaren gaven snel toe dat die tekst geen toeval was. De toegepaste reclamepsychologie was dat die klank ‘m al?’, ofwel ‘mall’ toch in ons onderbewustzijn zou blijven hangen als logisch antwoord op en positief alternatief voor de opgeroepen T weerzin. Maar ja, die reclametruc werd hier gesignaleerd en voortijdig uit de doeken gedaan. De ontmaskerde affiches verdwenen en bij de zodoende toch net niet genoeg bewerkte bevolking bleek er toen zelfs een nipte meerderheid tégen de mall. Voor mij een mirakel als in 1994 het uitvallen van de langste kettingzaag waardoor de net iets te korte resterende zagen het hart van de Lindeboom toch nog net door lieten kloppen.

Maar nu net met het vertrek van Vreeman en het aantreden van Opstelten zijn die affiches toch weer uit de kast gehaald. Wat heeft dat te betekenen? In het korte interregnum tussen de twee burgemeesters proberen de T kolonels toch gauw hun positie weer te verstevigen, hun macht weer te versterken? Zo proberen ze toch de T meteen weer te koppelen aan generaal Opstelten en zijn komst naar Tilburg, waar hij natuurlijk allereerst dient af te rekenen met alle T toestanden? 

Vanwege de toch pijnlijke mall achtergrond begrijp ik er eerlijk gezegd niets van. Hoe komt de gemeente erbij om die belastende, gediskwalificeerde affiches nu toch nog op te hangen?
Zijn ze op het stadhuis zo overtuigd van het effect van het uitdraaien van de reactieknop op TilburgZ en het verder in de reclame- en campagnemedia negeren en verzwijgen van Henk Kuiper en alles wat die schrijft en signaleert? Of is het een vorm van milieubesef? De affiches waren nu eenmaal al gedrukt, dus besloot men op het stadhuis om ze toch nog maar te gebruiken, niet weg te gooien? In dat geval: laat de gemeente ze dan ook hierna niet weggooien, maar bewaren voor lessen later over reclame en reclamepsychologie anno T 2009.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’