Geplaatst

Marjo Frenk keert straks niet meer terug als raadslid, zo lazen we in het BD.
We zagen hier al hoe ze door haar full time baan niet meer toekwam aan het reageren op vragen. Enthousiast reageerde ze hier nog wél op de luchtige scherts naar aanleiding van een zich "onkundoloog" noemende reageerder.
"Als je god omdraait staat er dog. God is dus een hond", zo dacht "onkundoloog" hier als het ware het niet bestaan van god te bewijzen. Daarop schreef ik toen: "Als je de letters ‘onkundoloog’ door een mixer haalt, krijg je ‘kloon god nou’". Zo’n goocheltruc met letters vond Marjo blijkbaar heel leuk. Daarom speciaal voor Marjo wat carnavalesk gegoochel met de letters ‘Opstelten’. Tevens natuurlijk knipoog en welkom naar onze nieuwe waarnemend burgemeester.

Opstelten                            11-11-2009

OPSTELTEN, bestuurder, zeer bekwaam,
burgemeester met grote faam,
die na de stadjes Utrecht, Rotterdam
de carrièresprong naar TILBURG nam.

OPSTELTEN: POT STELEN, STEL POTEN?
Wat ligt in die naam besloten?
LESPOTTEN, STOP NETEL, STOP TELEN,
TENT SLOPE of oproep TOT SPELEN?

Het Willem II elftal na de LENTESTOP:
OPSTELTEN stelt samen EN STELT OP?
En komt daarna met een LOPENTEST
en clublootjes, besmet met LOTENPEST?

Speelt hij straks het bruto- NETTOSPEL
en roept dan iedereen: die TOEPT SNEL?
Schuift hij aan bij het STENEPLOT?
Of treft hem straks het PESTENLOT?

Krijgt hij een SNOTTEPEL of heel gemeen
STOELPENT tegelijk met STOLPTEEN?
Mist hij zodoende de LESTE PONT?
Maar maakt een POT NETELS hem weer gezond?

OPSTELTEN, een man die zwemt, EET, PLONST?
Via zijn computer zelfs TELEPONST,
TELPOSTEN maakt bij een OPTELNEST,
een NET OPSTEL over een POLENTEST?

Of misschien, we zullen er ‘NS OP LETTE
valt hij in Tilburg OP SLETTEN,
associëren we hem straks met T, SLET, POEN
voortzetting van het T SPEL TOEN.

Of begint hij iets met POTTENELS
in het Eifeldorpje TOTENPELS?
En onthult het BD dan: TELT ‘N POES"
met daarna als toppunt: PENT ‘T LOES!

Wie weet is er straks ene ‘LOTTE SNEP’
of een Engelse lady ‘ELTON STEP’
die hem in TOPLES NET verwent
verzuchtend: ‘you are LES POTENT"?

Of zien we straks hoe hij POTESNELT
naar iedereen die zich OPENSTELT
voor de droom die hij heel zijn leven had:
OP STELTEN werkelijk een hele stad?

Ja, zal hij op zijn allerdolst
als hij Veerle voor meer dan ETEN POLST
haar toch nog op ‘T LEST NOPE
om te zeggen: die mall, STEL ‘T OPEN

Komt er LENTEPOST, gaan PETTEN LOS?
Of wordt zijn wapenfeit: ‘PLETTE NOS’?
En volgt op de zuivering ‘POETSTE NL’
de Tilburgse heldendaad: STOPTE NEL?

Blijkt straks dat hij op snoepreis de SNOEP TELT
en daarna Hans Smolders de SNOET PELT
en zich vervolgens NESTELT OP
plaats 1 op de kieslijst van de TOP?

Stopt hij gekakel, gekrakeel,
stopt hij ‘T SP TONEEL?
Of zullen we hem nooit vergeten
vanwege LST OPETEN?

Zegt hij TEN LEST OP de tv:
"STOP EN LET op mijn idee:
Men is ‘t in Tilburg meer dan moe.
De T gaat weg, de P SNELT TOE"?

Zou het kunnen dat werkelijk zijn naam echt slaat
op TT SPOELEN, weg T kwadraat!
Of bedoelt men er toch niets anders mee:
dan OPSTELTEN: doorgaan met SLOPEN TE T?