Geplaatst

Het Milieucafé heeft een interessant en buitengewoon boeiend boekje uitgegeven*. Al bij de eerste regel op de achterkaft was ik onmiddellijk verkocht. Daar las ik: "Het milieu kan ook leuk zijn"!! Meteen pakte ik mijn portemonnee om het boekje aan te schaffen.

"Het milieu kan ook leuk zijn"? ?? ??? Is het milieu dan niet altijd leuk? Hoe kom je in Lindesnaam tot zo’n miskenning van het milieu? Het milieu is geweldig, fantastisch. Elke dag opnieuw. Alleen al het zonlicht, de zuurstof die je dagelijks mag inademen, de dauwdruppels, de berijpte bomen in de winter, de herfstkleuren, de voorjaarsgeluiden en lentetinteling in april, de groene kiemkracht zelfs tussen de stoeptegels, de levenskracht van een linde. Zelfs in een hutje of doos kun je volmaakt gelukkig zijn met alleen maar de rijkdom van het milieu.

Maar zulke milieugenieters zijn gevaarlijk voor de economie, economisch ongewenst.
Ze worden keihard aangepakt, heropgevoed met aanhoudende reclamebombardementen.
Op de natuurenthousiaste uitingen van de Groene Sinterklaas volgde als reactie zelfs de campagne ‘Tilburg Moderne Industriestad’. Op het pleidooi daarna om de nadruk weer gewoon te leggen op ‘TILburg’ en het betekenisvolle, groene begrip ‘til’ volgde de hersenspoeling T.
En die nog steeds lopende campagne werd nog eens extra geïntensiveerd en aangevuld met gruwelijke groenpraktijken na het boek en milieu-enthousiasme ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’.

Maar over die verschrikkelijke milieustrijd lezen we helemaal niets in het boekje van het Milieucafé. Alsof je een geschiedschrijving leest over de periode 1940 – 1945 zonder één regel over de gevoerde oorlog in die tijd. En met die hot items ontbreken zo ook diverse ‘hot persons’ uit de beschreven 16 jaar Milieucafé. Bijvoorbeeld de zeer betrokken presentator uit de beginperiode, Henny Radstaak, reporter voor het radioprogramma ‘Vroege Vogels’.
Na subsidieafspraken met ‘Tilburg Moderne Industriestad’ uitte hij nota bene naar mij zijn zorgen, zo herinner ik me nog. Hij was bang dat ik als vaste Milieucafécolumnist de inhoud van mijn columns zou aanpassen aan de wensen van de subsidieverstrekkers, het eigenlijke milieugeluid zou inruilen voor betaalde gemeentevoorlichting en gesponsorde mooie praatjes van ambtenaren, wethouders en industriestadbazen.

En welke aandacht is er voor die leuke presentatrice die er niet over peinsde mij ineens monddood te maken met kwalificaties als "kuiperij" en mij in de zaal toch nog aan het woord liet? En die leuke Els van Gorp? Ja, met name vrouwen mis ik. Vooral dat toch ook maakt het milieu geweldig: het gegeven dat er naast een mannelijke pool ook een vrouwelijke pool bestaat. Maar de voor het boek speciaal geïnterviewde personen zijn uitsluitend mannen!
In het boek staan tien paginagrote portretfoto’s met daarop enkel mannen. Omdat vrouwen kinderen krijgen zijn ze automatisch buitengewoon milieugevaarlijk en dus een plek in het boek onwaardig? Het goed en vlot geschreven resultaat is in elk geval een boek dat u beslist moet aanschaffen. Een uniek tijdsbeeld. Een boek waarin mannetjes zelfs pronken met resultaten van vrouwen die zelf helemaal niet aan bod komen! Ja, menig mannetje maakte kennelijk zelfs een enorme "carrièresprong" na en dankzij optreden in het Milieucafé.
En de vrouwen? Die kwamen bij het chemisch afval terecht? Echt een heel bijzonder boekje.
De enorme milieurijkdom en milieuvariatie in feite gereduceerd tot één soort, en daarvan dan ook nog eens alleen maar de ‘mannetjesapen’!

En is dat niet juist de kern van het milieuprobleem: dat alles overal moet wijken voor de mens en dan met name de mannelijke pool, de krachten, ambities en apenstreken van de mannetjes? Toch hebben ergens de auteurs wel degelijk nog het besef hoe geweldig het milieu eigenlijk is. De eenzijdige fixatie op alleen het mensenmannetjesmilieu brengt ze zelf in elk geval al meteen in het begin tot de verzuchting: "het milieu kán ook leuk zijn".

* Jeroen Bezem en Michel Jehae, ‘Schoon genoeg? 16 jaar Milieucafé Tilburg’.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’