Geplaatst

Manifest tegen verloedering Tilburgse politiek

"Tilburg van beu naar beter", zo luidt een recent manifest tegen "het huidige verziekte politieke klimaat". Het moet weer "fatsoenlijker", "het respect moet terug". Een mooi geluid dat ruim tweehonderd Tilburgers al hebben ondertekend. Toch rezen er rond dat manifest misverstanden en misinterpretaties. Vandaar dat hier een paar zaken nog wat duidelijker worden geformuleerd met het verzoek dat hier te onderschrijven en te ondertekenen.

Laat het signaal ‘van beu naar beter’ niet verzanden, niet vergeefs zijn. De actie mag beslist niet mislukken. Politici, oud-politici en T-activisten waarvan juist merkwaardige praktijken zijn onthuld verklaren zich openlijk voor fatsoen, respect en integriteit. Dat is toch geweldig.
Of heeft juist daardoor het manifest de sfeer gekregen van ‘komend uit een bepaalde hoek’ en gericht toch duidelijk tegen een ander kamp? Een soort manifestatie van ‘wij zijn integer en zij niet’? Het zou zonde zijn als daardoor het manifest aan kracht zou verliezen. Daarom hier ter ondertekening een nog duidelijkere en niet mis te interpreteren versie:

                                                                                      Tilburg 06-11-2009

Wij zijn het beu. Tilburg verdient beter.

Wij willen fatsoen en respect in de politiek.
Geen huichelarij meer. Geen achtergehouden gegevens en informatie.
Geen voortdurende aanpassing van gemeentelijke voorlichting en informatie aan de wensen van partijen die daarin reclame- en campagnegeld investeren.
De relevante feiten in plaats van reclame en campagne. Geen leugens en valse voorlichting.

We horen liever de waarheid, desnoods ongezouten en in weinig verhullende bewoordingen, dan dat we met keurige omgangsvormen en keurig taalgebruik verder worden belazerd, niet de noodzakelijke informatie en gevraagde gegevens krijgen.

We willen dat het over de inhoud gaat.
We willen dat op vragen serieus, inhoudelijk wordt gereageerd.
We willen dat brieven beantwoord worden.
Ook als het gaat over zaken die niet vallen onder het gepropageerde pakket T.

We willen een eind aan het uitschakelen van mensen met stempels, etiketten en rare beeldvorming. We willen een eind aan het omzeilen en beëindigen van discussie en communicatie met rare verdachtmakingen en vervolgens uitdraaien zelfs van de reactieknop. We willen op zijn minst onder dit manifest een reactieknop die niet is/wordt dichtgedraaid.