Geplaatst

"Vreeman moet vooral niet opkrassen", schreef ik op 21 juli. Maar het burgemeesterschap van Vreeman is nu toch voorbij. Triest voor Tilburg.
Vreeman was zonder meer de beste burgemeester van Tilburg sinds jaren.

Al meteen bij zijn aantreden liet hij in zijn eerste officiële toespraak weten dat Tilburg moest stoppen met het afbreken van zijn symbolen. Hij doelde daarbij specifiek op de praktijken rond de Lindeboom. In dat verband uitte hij ook openlijk zijn bedenkingen bij het in de plaats van de Lindeboom oplazen van een recent reclamebedenksel van horeca en drankenhandel tot "het symbool van de stad". Hij heeft het geweten. Meedoen met het afbreken van identiteit en symbolen van de stad, meedoen met de kruikenzeikercommercie of we maken je meteen helemaal af! Dat was in feite luid en duidelijk de boodschap in het Brabants Dagblad.
En meedoen met de citybranding T was overduidelijk meteen de boodschap op het stadhuis. En niet anders dan zijn voorgangers heeft Vreeman zich aan moeten passen aan de feitelijke macht, de wensen van het plaatselijke kapitaal, de hier gevoerde campagnes, de op het stadhuis vastliggende reclame- en promotieafspraken.

Maar Vreeman maakte wel veel meer dan zijn voorgangers zichtbaar wat er in Tilburg in feite aan de hand is. Helaas echter wordt hem dat nu niet in dank afgenomen. Door politiek, pers en gemeenteraad werden niet de zichtbaar geworden problemen ter discussie gesteld, maar de persoon van Vreeman, de burgemeester werd aangepakt. Met het MIDI theater werd de aandacht zelfs afgeleid van veel ernstiger zaken die in diezelfde tijd geen enkele aandacht kregen. Hoewel raadsleden bijvoorbeeld verzekerden dat in de sfeer van Lindeboom omlaag halen en kruikenzeiker promoten bepaalde zaken toch echt niet konden en aan de kaak zouden worden gesteld, ligt er nu naast de Lindeboom toch een grote plaquette ter ere van het reclamemannetje van de firma Schrobbelèr!! En tegelijkertijd werden van de Lindeboom wortels doodgedroogd, verzopen en daarna nog eens met een soort heteluchtkanon bewerkt. En in de voorlichting en publiciteit werd er alles aan gedaan om de Lindeboom nog nadrukkelijker te etaleren als relatief volkomen onbeduidend en betekenisloos. Ja, welke informatie lezen bezoekers op de Heuvel over de Lindeboom? Daar door Tilburgers zelf aangebrachte uitleg werd onmiddellijk verwijderd. En zelfs uit een gemeentefolder werd uit de eigenlijke tekst elke betekenisgeving wat betreft de Lindeboom geschrapt. En wat lezen we verder over de oplevering van de ons als supergroen (zie foto) voorgestelde Heuvelplannen? Waar lazen we ergens dat het toch eigenlijk wel gek is dat op de plek van het ons getoonde plaatje na oplevering in werkelijkheid geen boom te zien is en dat daar zelfs de Lindeboom deze zomer al helemaal kaal was? Wat lezen we überhaupt over de citybranding T in het gedenkwaardige jaar T 2009?

En heeft u gezien wat er gebeurd is in het gebied dat ik hier meermalen beschreef als kerngebied voor de Tilburgse stadsnatuur en broed- en verblijfplaats van onder andere konijnen, stadsbuizerd, groene specht, scholeksters enzovoort (Sportweg e.o.)? Zonder enige publiciteit zijn daar meer dan honderd bomen gekapt. En niet alleen wat bomen betreft is daar de groene corridor naar de bliksem geholpen, de aangrenzende sportvelden worden nu geplastificeerd! En waar blijft de groenstructuurvisie met de informatie dat we daar buitengewoon waardevolle stadsnatuur hebben/hadden? En waar hoorden we verder dat het advies van de Adviescommissie Stedelijk Groen gewoon genegeerd werd? Ik geef de pijp aan Marjo, Milieucafé, schreef ik. Maar Groen Links en Milieucafé gaven elkaar groene lintjes, waarna ook zij zwegen in alle talen (vandaar dat ik hier toch naar nog maar doorschrijf). 
En waarom hoorden we Tine niet met een advies om de schaarse ruimte beter te benutten? Hoeveel eenvoudiger dan daktuinen zijn niet een paar plastic grasveldjes en tennisbanen te realiseren als dak van een T-dome of fabriekshal? Waarom T kwadraat niet meteen T tot de derde? Nee, alle aandacht werd afgeleid naar de MIDI kwestie. En onderwijl werd ook elders in de stad de T stijl weer verder doorgevoerd.

Maar dankzij Vreeman zijn heel veel Tilburgers gaan inzien wat er in Tilburg aan de hand is, ten opzichte van wat voor machten en krachten de burgemeester hier alleen maar een rollenspeler is. Jammer dat de aandacht zich zo beperkte tot alleen die ene rollenspeler. Helemaal jammer dat die nu van het toneel verdwijnt, want hij speelde zijn rol juist met verve en buitengewoon goed. Vreeman, applaus en bedankt.