Geplaatst

Slotrectificatie

Eén ding moet hier toch nog worden rechtgezet. Een misverstand met dramatische gevolgen voor ‘Duurzaam Tilburg’. Terwijl het Milieucafé vorige week van Groen Links een groen lintje kreeg, werd voor Duurzaam Tilburg de subsidie stopgezet! Op basis toch echt van een gruwelijk misverstand.

Aan het groene lintje voor het Milieucafé valt niets af te dingen. Zij vervingen ten tijde van ‘Tilburg Moderne Industriestad’ vaste columnist Henk Kuiper door onweersproken optredens van wethouders, gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars en bedrijfsvoorlichters. Actualiteit over stedelijk groen en onthullingen over campagnes, groenbedrog en milieufopperij maakten plaats juist voor nog meer Industriestadreclame en herdefiniëring van het begrip ‘milieu’ door gemeente en bedrijfsleven. Zelfs hier op TilburgZ distantieerde het Milieucafé zich later nog openlijk van de zogenaamd ‘sinds zijn puberteit niet meer veranderde’ Henk Kuiper. En dat verdient nog steeds een lintje natuurlijk.

Maar waarom dan géén lintje voor ‘Duurzaam Tilburg’? Of zelfs stopzetting van de subsidie? Op TilburgZ stonden mijn stukjes in de rubriek ‘Duurzaamheid’ bij berichten van ‘Duurzaam Tilburg’! Alsof ik daar onderdeel van was. Maar dat was gewoon de toevallige lay-out van de webmaster van TilburgZ! Inmiddels zien we dat net als het Milieucafé ook ‘Duurzaam Tilburg’ niet eens meer te vinden is op de openingspagina van het huidige TilburgZzzzzz. Niet minder dan door het Milieucafé werd ik in de rubriek "duzabloggers" geïsoleerd en achtergelaten als ‘duzablogger in mijn eentje’ door ‘Duurzaam Tilburg’. De eerste stap nota bene tot die milieusamenbundeling van de vroegere voorzitster van Stichting Stadsbomen was het op alle fronten kappen met Henk Kuiper en zijn werk toen bij Stichting Stadsbomen.

Dat gebeurde in een context waarin dat werk door de gemeente niet meer betaald werd en de gemeente dure, zogenaamde ‘échte deskundigen’ inhuurde. De gemeente liet zelfs openlijk weten dat ze Henk Kuiper toch echt niet serieus konden nemen, zijn werk allemaal weer over moesten doen, hem beslist niet konden accepteren als deskundige van Stichting Stadsbomen in de Adviescommissie Stedelijk Groen enzovoort. Maar kunnen dat argumenten zijn voor lagere onderscheidingen voor ‘Duurzaam Tilburg’? Het zou hoogst oneerlijk zijn. Met minstens zo ruige middelen werd destijds het Milieucafé bewerkt en onder druk gezet. Hoe je het ook bekijkt: wat voor zinnige reden valt er te bedenken om het Milieucafé een groen lintje te geven en dan voor ‘Duurzaam Tilburg’ de subsidiekraan zelfs dicht te draaien? Laat iemand er hier maar eens een duidelijke reden voor geven. Je zult zien dat er geen enkele reactie komt.