Geplaatst

Moet de T-campagne stoppen?

Jan Hamming, Ruud Vreeman, TilburgZ, Groen Links, laat ze doorgaan. Maar wat te doen met de T-campagne? Wat te denken van de laatste wapenfeiten? Wat te denken van het totale zwijgen daarover in de campagnegelieerde media? Moet de T-campagne nu niet echt met onmiddellijke ingang stoppen?

De aarde is rond, de zon is rond, de sterren, de planeten, de maan, elke cel, elke kern van leven. Maar Tilburg blijft hardnekkig de essentie van het leven reduceren tot het industrial design van alleen nog de strakke, rechte lijnen van het natuurvervreemdend T-logo. "T bouwt verder", zo lezen we nog steeds op locaties waar natuurlijke lijnen en organische vormen worden vervangen door harde, rechte structuren. In het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’ liet ik zien dat TILburg veel meer is dan die strakke T en de daarmee gepropageerde tegels, bouwprojecten en verdere materiële zaken. Maar niet toevallig kreeg dat boek daarna zelfs in het Milieucafé geen enkele aandacht. Niet toevallig was de afgebeelde stadsflora een maand na het uitkomen van het boek helemaal doodgespoten. Niet toevallig werden in het boek speciaal uitgelichte bomen meteen gekapt, gingen speciaal beschreven groene corridors meteen op de schop of werden daartoe onmiddellijk plannen beraamd.

En de campagne gaat nog steeds keihard door. De hier een jaar geleden met foto’s geïllustreerde natuurverrassingen in de Reit werden na publicatie snel weggesteriliseerd.
Op de Vijfsprong is de oorspronkelijke variatie van zo’n honderd soorten sierplanten (zie foto direct na aanleg) teruggebracht nu tot de monotonie van nog één laag kruipstruikje.
De groene afscherming van achterliggende bebouwing werd vervangen door nog meer zicht juist op die bebouwing. De nadruk werd verder van groen verlegd naar hek en bestrating, van bomen naar boombeknellende roosters met daarin in misselijk makende veelvoud het logo T.

En deze vakantieperiode sneuvelde zelfs aan de Professor Dondersstraat de grote stadstuin die in het stadsnatuurboek speciaal met foto was uitgelicht als heel bijzonder en karakteristiek. ‘Buurtbewoner protesteert’, zo had het BD al bij voorbaat het protest van 80 buurtbewoners gereduceerd tot een éénmansactie. En verder natuurlijk geen woord over de achtergronden. Hoe heeft het bijvoorbeeld zover kunnen komen dat deze tuin nooit bij de gemeente als historische of monumentale tuin is geregistreerd? Met zijn vele kleur- en vormvariëteiten van cipressen en bruine variëteiten van hazelaar en kerspruim was deze tuin toch echt heel speciaal. Misschien wel het fraaiste en laatste voorbeeld van de Tilburgse tuinarchitectuur die hier in de jaren ’30 Springers palet van levende kleuren nog verder verfijnde en ontwikkelde. Maar bij historische bebouwing doet de bijbehorende historische tuinarchitectuur nog steeds niet mee in gemeentelijke registraties! En hoe kan het dat in de krant een T-tegel voor nieuw T-boegbeeld Jan Schellekens belangrijker nieuws kennelijk is!?

"Vrijheidseik wordt gekapt", zo was op 2 juni zelfs tendentieus en voorbarig de berichtgeving over betekenisvol groen in Oisterwijk. "Vrijheidseik" blijft staan", zo moest het BD later toegeven. Maar des te meer viel zo op dat het BD voor een veel oudere Vrijheidsboom het woord "Vrijheidsboom" nog steeds niet gebruikt en aangaande die boom met veel en veel meer betekenis blijft spreken zelfs van "linde" met een kleine letter. Des te meer viel het nog eens op hoe met het verleggen van de nadruk naar ‘Moderne Industriestad’ en vervolgens ‘T’ van het begrip ‘Til’ nog steeds elke betekenis wordt ontkend en omlaag gehaald. Zelfs in de voorlichting omtrent het historische middelpunt van de Warande kregen we in woord en beeld een totale vertaling en ombuiging van boom naar bar, cq T-paviljoen. Je zou denken dat de praktijken rond citybranding T langzamerhand toch krankzinnig genoeg zijn geweest.
Maar nee, de campagne gaat nog steeds door. En ach, laat ook maar, laat het maar gewoon nog zotter worden. Over 50 jaar is het dan een nog indrukwekkender verhaal: hoe Tilburg anno T 2009 zijn karakter en identiteit tot in het absurde verloochende en inruilde voor reclamegepropageerde commercie in het kader van citybranding T.

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’

‘Van Mall tot Zot’

‘Van Mall tot Zot (vervolg)’