Geplaatst

Moet TilburgZ stoppen?

Niet alleen rond Vreeman en Hamming is het spannend, ook rond TilburgZ. Reacties onder columns zijn al niet meer mogelijk. En dat net rond de raadsenquête! Wat is de bedoeling? Een website-zelfmoord? Moet TilburgZ stoppen?

"Keer op keer loopt het debat uit de hand. Andermaal liep de discussie te hoog op". Dat waren de argumenten voor de reactiestop. Vreemd, want was er eigenlijk wel sprake van debat en discussie? Met name rond groen en groenvoorlichting heb ik hier heel wat discussiestof aangeboden, maar in een speciaal stukje ‘Bomen over bomen’ ging zelfs Groen Links bij monde van Marjo Frenk nergens op in. Ook op persoonlijke vragen daarna (‘Uitgeboomd? 1′, ‘Uitgeboomd? 2′ en ‘Uitgeboomd? 3) geen antwoord meer, laat staan debat. En wat zagen we rond de hier gepubliceerde brief naar gemeentebestuur en gemeenteraad over recht doen aan de betekenis van de Lindeboom en de wat dit betreft nog steeds actuele campagnepraktijken? (Zie Tekst Open brief  Lindefonds, Eerherstel Lindeboom 1 , 2 , 3 ,  45 , 6 , 7 , 8). De discussie liep te hoog op?? Na een half jaar van de gemeente nog steeds geen enkele reactie! En op TilburgZ zelfs geen reactie op expliciete vragen naar raadsleden persoonlijk!

En was vooral ook het zwijgen over alle stiekeme mallreclame niet veel onfatsoenlijker dan het taalgebruik van Harm en anderen? En was het niet nóg onfatsoenlijker hoe wethouders toen de aandacht nog eens extra afleidden en alleen maar wezen naar de uiteindelijke reclamereacties van de tegenstanders? En zelfs door Groen Links werd hier naar mij toen die strategie gehanteerd van verdachtmakingen en daarna verder niet meer reageren.
Ik ("Henk Kuijpers") zou volgens de fractievoorzitster zelfs tegen de vrijheid van meningsuiting zijn (zie Mall Tilburg: lezersbrief BD)!

Al jaren is mij duidelijk dat je in het machtsbolwerk van ‘Concernstaf’, ‘Industriestad’, ‘Citybranding T’ enzovoort niet meetelt zonder je openlijk te distantiëren van Henk Kuiper. Toch sta ik er altijd nog weer van te kijken hoe dat dan gebeurt, hoe je verraden wordt.
Het lijkt alsof discussie en debat hier nu zijn gestopt door het blokkeren van de reactiemogelijkheid. Maar al eerder stopte hier op rare manieren het debat.

Dus moet TilburgZ niet stoppen, maar de reageerknop juist wagenwijd openzetten.
Laat maar zien hoe hier met verdachtmakingen steeds debat en discussie worden beëindigd. Laat maar zien hoe nette politici hier in keurige bewoordingen je nooit beweerde dingen in de mond leggen en daarmee verder de discussie afdoen en omzeilen. Het zou over vijftig jaar wel eens een heel bijzonder document kunnen zijn: hoe anno 2009 zelfs verantwoordelijke politici nergens op ingingen, hoe er over fundamentele zaken gewoon helemaal geen debat gevoerd werd, geen discussie van de grond kwam.


Zie voor overzicht van en links naar eerdere onderwerpen:

‘Van Adje tot Lindeboom’

‘Van Mall tot Zot’

‘Van Mall tot Zot (vervolg)’