Geplaatst

Moet Jan Hamming aftreden?

Installeer je met mij in een van de te kappen bomen in de Bokhamer, zo betoogde ik hier in mijn stukje ‘De boom in met Jan Hamming’. Maar Jan negeerde mijn oproep en bleef aan als wethouder. Maar hoe lang nog? Het is goed dat hier op TilburgZ de reactieknop is uitgezet. Want na de eerste onthullingen rond het MIDI theater komt men elders in de reacties tot de duidelijke conclusie: Jan Hamming aftreden. Het is te hopen dat het zo ver niet komt. Het zou echt heel oneerlijk en heel onterecht zijn.

Omtrent het MIDI theater is blijkbaar naar de Raad belangrijke informatie niet doorgespeeld, is de Raad belangrijke informatie onthouden.
"Een politieke doodzonde", zo lezen we. Maar wat als die politieke doodzonde de gangbare norm is geworden? Is het dan eerlijk om nu ineens voor dit vergrijp de kop van Jan Hamming te laten rollen? Is het eerlijk om zo wellicht zelfs te verijdelen dat Tilburg in de toekomst een Jan Hammingpad krijgt, zijn buste straks prijkt in de toekomstige Hall of Hamming? Dat zou toch wel heel bedenkelijk zijn. Burgemeester Brokx kreeg nota bene pas zijn "Burgemeester Brokxlaan"! Gaf die dan omtrent de diverse moderne industriestadplannen eerlijke informatie naar de Raad? Gaf die de Raad de benodigde informatie over bijvoorbeeld de betekenis van de Lindeboom en hoe die boom met een zogenaamd "infuus" toen werd gewurgd? Of bepalen in Tilburg al jarenlang grote campagnes wat we in de Raad en via de media wel en niet meer horen?

Via ‘Google afbeeldingen Jan Hamming’ vind ik nota bene mijn eigen foto van de wethouder (zie hiernaast) op de eerste rij!!! En dan nu die kop ineens laten rollen? Het zou een volkomen verkeerd signaal zijn. Het zou de schijn en indruk wekken als zouden we hier het niet of onjuist informeren van de Raad inderdaad ontoelaatbaar vinden, terwijl het gewoon de norm is, de normale praktijk al lang voordat Jan Hamming aantrad als wethouder. Op groengebied heb ik al tientallen jaren nog nooit anders meegemaakt. De gekste manoeuvres, campagnes en strategieën zelfs om noodzakelijke informatie en noodzakelijke gegevens buiten beeld te houden. Complete boeken en rapporten gewoon verzwijgen, uit brieven naar de Raad hele pagina’s gewoon weglaten. Jarenlang mensen zelfs buiten spel zetten met rare etiketten, verdachtmakingen en rare beeldvorming.

Die problemen lossen we echt niet op door nou als zondebok Jan Hamming te offeren. Het zou de illusie wekken alsof de gang van zaken rond het Adje theater een incident is. Het zou de illusie wekken alsof het er hier buiten dat gewraakte incident allemaal heel keurig en democratisch aan toe gaat. En met die illusie zouden we alleen maar veel verder nog van huis zijn.

Zie voor overzicht van en links naar eerdere onderwerpen:

‘Van Adje tot Lindeboom’

‘Van Mall tot Zot’

‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

Eén reactie op “Moet Jan Hamming aftreden?”

  1. aldert avatar
    aldert

    Prima column weer, Henk! Complimenten.