Geplaatst

Tilburg mall: Vreeman onpartijdig?

Gisteravond was in MIDI het slotdebat over de mall. Daar werd het publiek allereerst toegesproken door burgemeester Vreeman. Hij werd door de gespreksleider geïntroduceerd als "onpartijdig" en "boven de partijen staand". Maar was dat ook zo?

Vreeman gaf een aardige opsomming van zowel voor- als tegenargumenten. Dat leek inderdaad neutraal. Maar daarna begon hij over de Provincie. En naar aanleiding van hun uitspraken nam hij toch onverbloemd woorden in de mond als "laakbaar". Daar viel hij dan toch duidelijk uit zijn rol, nam hij toch duidelijk een standpunt in. En is dat dan eigenlijk niet buitengewoon laakbaar?

In elk geval was er op zijn minst dan toch sprake van selectieve verontwaardiging.
Want waarom sprak de burgemeester dan niet zijn verontwaardiging uit over mensen die zelf al op de stoel van de Provincie waren gaan zitten? Waarom sprak hij niet zijn verontwaardiging uit over de wethouders die in een ingezonden brief zelfs schreven dat het voor Provincie ging om "hier of elders"? Had de Provincie dan niet het recht, ja de plicht om dit tijdig nog te corrigeren? Buitengewoon partijdig optreden toch eigenlijk weer van de burgemeester. Ja, waarom sprak hij niet zijn verontwaardiging uit over al die andere laakbare zaken in de campagne: de stiekeme reclame in de vorm van nieuws in het Brabants Dagblad, de reclame in de vorm van gemeentevoorlichting via T magazine, eerdere optredens van de burgemeester, mallrijp maken van de bevolking met de T van "winkelen en shoppen"? Waarom sprak hij niet zijn verontwaardiging uit over de referendumkrant, de affiches voor het referendum met zelfs daarop nog de T, de stempas met zelfs daarop nog die T, geïntroduceerd toch destijds als de T  van "winkelen en shoppen? Heel opvallend. En wellicht hebben we zo een dag voor het referendum in de reclamegelieerde media straks nog weer een sterk staaltje stemmingmakerij door onze eigen boven de partijen staande burgemeester.

Zie voor links naar alle eerdere stukjes hier over de mall ‘Reclamevrij dossier mall’.