Geplaatst

Tilburg mall: slotdebat

Het slotdebat in MIDI was gisterenavond niet alleen opvallend door het optreden van de burgemeester (zie vorige stukje). Opvallend was ook dat ook door de ‘onpartijdige’ en ‘onafhankelijke’ referendumcommissie met geen woord werd gerept over de hele reclamecorruptie rond die mall. De aandacht van de hele soap en de hele gang van zaken werd afgeleid naar drie stellingen waarover het publiek mocht nadenken en discussiëren.

1 Natuur en milieu gaan voor economisch belang

2 Tilburg moet een wereldstad worden

3 De mall is goed voor Tilburg

Onder een groene vlag van instemming kwamen rond die stellingen vanzelf de voorstanders van de mall bijeen. Zij schetsten ons prachtige visioenen van én een mall, én bloeiende binnensteden én florerende wijkwinkelcentra, zowel in Tilburg als daarbuiten. De economische crisis zou binnen enkele jaren voorbij zijn en vooral dankzij daadkracht en ondernemersschap zouden we hier overal bloeiende centra hebben van shoppen en consumeren. Het enige wat aan het geschetste toekomstperspectief ontbrak waren een tweede en nog een derde aardbol. Maar met de bejubelde ondernemersgeest zijn ook die noodzakelijke randvoorwaarden ongetwijfeld op korte termijn te realiseren.

Steeds terugkerend argument in de pro mall betogen was dat Tilburg op de kaart moet worden gezet. Dat is nou toch ook wat! Dat was verdorie ook al wat er moest gebeuren ten tijde van de campagne ‘Moderne Industriestad". En later lazen we toen overal: "Brokx heeft Tilburg op de kaart gezet". Wie heeft er dan toch verdomme in die tussentijd Tilburg weer van de kaart geveegd!? Heeft Vreeman dat gedaan? Of is dat gekomen door de ruige reclamepraktijken van citybranding: het bewust omlaag halen van symbolen en identiteit teneinde dat alles te vervangen door nieuwe symbolen, een nieuwe stadsidentiteit in de commerciële sfeer, een shopping mall in het bijzonder? Ja, dat waren ook interessante stellingen geweest:

1 Om de mall te promoten moet de bestaande stad van de kaart worden geveegd,

2 de bestaande identiteit van de stad verder worden afgebroken,

3 moeten de burgers worden gehersenspoeld met nóg meer reclame en ciTybranding,

4 en worden ingeprent dat met de mall de stad weer op de kaart staat.

Zie voor links naar alle eerdere stukjes hier over de mall ‘Reclamevrij dossier mall’.