Geplaatst

Mall Tilburg: het debat der professoren

“Komt ie er wel of komt ie er niet”, zo stond in het BD in de advertenties voor het debat van gisterenavond. Lag daarachter al, net als bij het bekende televisiespel “doet ie het wel of doet ie het niet”, de verborgen wens en boodschap ‘hopenlijk “wel”‘? Met name de in de aankondiging alweer speciaal afgebeelde shoptasjes wekten de verwachting van een eenzijdig debat met allemaal reclame. Maar dat viel naar verhouding erg mee deze keer.

We kregen door de krant deze keer geen shoptasjes met doortrapte reclame meteen uitgereikt. Bij de ingang werden we alleen verwelkomd door mensen van OVG met flyers en shirtjes (zie foto hierboven). Ter compensatie probeerden andere mensen affiches op te plakken en een grote mat neer te leggen met daarop een vergulde drol en de tekst “Trap er niet in”. Maar dat opruiende actiemateriaal werd meteen keurig door de ordedienst verwijderd. In het BD van vandaag zien we dan ook geen vergulde drol, maar op een grote foto de achterzijde van zo’n OVG shirtje met de tekst “ik ben voor een bijzondere shopsensatie”.
Maar de inhoud van het debat viel toch echt alles mee.

In de inleiding zagen we een filmpje met de inmiddels bekende reclametruc van alleen winkelend publiek interviewen, net doen alsof alleen de winkelende en shoppende Tilburger meetelt en er toe doet. Maar daarna bleken de deelnemende professoren toch niet speciaal geselecteerd op de bereidheid om voor de volle honderd procent voor de mall te gaan, zoals in het eerdere debat Karin Laglas en Ruud Vreeman. Zelfs professor Tom Tacken (columnist BD) presenteerde zich niet zonder meer als voorstander. Deze keer ook niet allerlei stiekeme reclamefratsen in het debat, maar zelfs “tien malle fratsen” in het hele proces rond de mall, gepresenteerd door Frans Boekema. Hij wees onder meer op onvoldoende overleg, onderzoek, communicatie, draagvlak en onvoldoende second opinion, onvoldoende raadplegen van deskundigen buiten het mall circuit.

Alleen Telos leek zich voor het reclamekarretje van OVG te hebben laten spannen. Vanuit deze hoek had je toch juist de bredere economische visie mogen verwachten, het eigenlijke duurzaamheidsverhaal. Maar er kwam juist geen enkele aanval op de invulling en toe-eigening van de begrippen ‘duurzaam’, ‘milieu’ en ‘ecologie’ door de projectontwikkelaar.
“Het argumentenveld in kaart gebracht”, werd er gesteld. Toch niet erg wetenschappelijk als je dan juist geen enkele uitleg geeft over ‘duurzaamheid’ als niet nog eens in nóg grotere mate méér willen consumeren dan de natuur produceert. Tot een week voor het referendum dus zelfs in het grote debat van de wetenschappers nog steeds geen enkele voorlichting over dé grote, wezenlijke en fundamentele argumenten. Buitengewoon vreemd. Het verhaal van UvT collega Lou Keune bleef zogezegd in de aula van de UvT juist volledig buiten beeld.
Extra reden dus om er via deze link nog maar eens naar te verwijzen. Het overdenken waard is daar bovendien de mij ook uit het hart gegrepen reactie van Frank van den Hoven.

Zie ook de recente stukjes hier over de mall. En voor meer dan veertig nog eerdere stukjes over met name de ‘voorlichting’ en reclamepraktijken zie de links bij  ‘Reclamevrij dossier mall’.