Geplaatst

Mall Tilburg: nog veel meer achtergehouden informatie

Het Brabants Dagblad berichtte gisteren over een belangrijk rapport dat volgens de huidige voorzitter van de universiteit, Hein van Oorschot, is achtergehouden vanwege te pijnlijke conclusies ten aanzien van de mall. Maar wordt er niet nog veel meer belangrijke informatie achtergehouden?

Je zou bijna echt gaan geloven dat argumenten tegen de mall uitsluitend in de sfeer liggen van concurrentie, en dan in het bijzonder concurrentie voor de binnenstad. Tot een week voor het referendum lijkt het alsof er geen belangrijkere en fundamentelere argumenten bestaan!
De mall is goed voor de economie, zo hebben we bijvoorbeeld eenzijdig bij herhaling kunnen horen en lezen. En wat kregen we daar verder voor informatie, kanttekeningen en achtergronden bij? De mall is goed voor wélke economie, wat voor economie? De puur plaatselijke economie, de regionale economie, de wereldeconomie? De economie van de daar straks gevestigde ondernemers, de projectontwikkelaar? De economie op korte termijn, lange termijn? De economie van het genoeg of de economie van nóg meer stress, nóg meer reclame en nóg meer kopen zelfs dan er geld beschikbaar is? Een duurzame economie of een economie die straks nóg harder botst op de grenzen van de ecologische mogelijkheden, straks nog dramatischer ineens in elkaar stort? De economie die ecologisch gezien gewoon al helemaal over de top is en op termijn gewoon onhoudbaar?

De lacune in de voorlichting en informatie is een week voor het referendum toch wel echt onvoorstelbaar. Ook via de zogenaamde ‘Referendumwijzer’ wordt de burger op genoemde punten weinig wijzer. En het maakt toch veel uit of je burgers wél of niet informeert over de grenzen aan de economie en dat die met de mall nog verder worden overschreden. Het maakt nogal wat uit of je burgers informeert over de onmogelijkheid van in nog grotere mate méér consumeren dan de natuur produceert, de onmogelijkheid van ook nog eens een mall toevoegen aan de bestaande, onhoudbare mate van ‘overconsumptie’.

Hoe is het mogelijk dat we hier een week voor het referendum nog steeds niet of nauwelijks iets over horen? Toch weer reclameafspraken? In de reclame en promotie claimt de projectontwikkelaar nadrukkelijk begrippen als ‘milieu’, ‘ecologie’ en ‘duurzaamheid’.
Die termen dienen we kennelijk exclusief te koppelen aan de mall en het bouwen daarvan.
En om die reclame en die voorstelling van zaken goed uit de verf te laten komen lijkt met de media de deal gesloten dat al die milieubegrippen in berichtgeving omtrent de mall op geen enkele manier meer gebruikt worden in de oorspronkelijke context en de oorspronkelijke betekenis. Onvoorstelbaar hoeveel informatie we een week voor het referendum nog steeds niet gekregen hebben. Gelukkig staat vandaag in de Koerier de hier eerder al geplaatste bijdrage van oud hoofddocent UvT Lou Keune. Gewoon een nuchter economisch verhaal, een verhaal over economie in breder verband, over de mall in bredere economische context.

Zie ook de recente stukjes hier over de mall. En voor meer dan veertig nog eerdere stukjes over met name de ‘voorlichting’ en reclamepraktijken zie de links bij  ‘Reclamevrij dossier mall’.