Geplaatst

Haalbaarheidsonderzoek

In verband met de mall en de haalbaarheid daarvan moesten raadsleden pas in een paar dagen tijd twee kilo papier zien door te worstelen. Uit een door mij verricht haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat dit niet haalbaar was. Een van de raadsleden (niet eens de in het BD als "politiek intrigant" neergezette Hans Smolders) sprak dan ook van "manipulatie". En terecht, zo blijkt bij nader inzien.

Aan de door te werken rapporten is wekenlang gewerkt, geschaafd en gesleuteld, met als resultaat twee kilo formuleringen die weliswaar indrukwekkend en overtuigend overkomen, maar in feite weinig of niets zeggen. En om in een paar dagen uit die twee kilo bureaucratische rambam toch de ware inhoud te destilleren! Dat is voor een full-time raadslid al niet eens haalbaar. Laat staan voor een raadslid met ook nog een baan, een partner, een gezin, een
T-crisis of andere Structurele Problemen, Grote Lasten, Crisis Door Adje et cetera.

De hoeveelheid papier is zó overdonderend dat je na het lezen nog een paar dagen nodig hebt om bij te komen. En pas dan besef je dat er over het meest essentiële onderdeel van die haalbaarheid nog geen grammetje in staat, gewoon helemaal niets! Onderzoek daarnaar is gewoon achterwege gebleven. En ook bestaande onderzoeken op dat vlak zijn buiten beschouwing gelaten. Die mall moet kennelijk met alle geweld doorgaan en dus werd met geen woord gerept over het simpele ecologische basisgegeven dat we niet méér kunnen consumeren dan de natuur en de aarde produceren, daar onmogelijk mee door kunnen gaan. In die twee kilo haalbaarheidsonderzoek staat dus niets over het feit dat we hier al lang voorbij de top zitten van de ecologische grenzen en mogelijkheden wat betreft kopen, shoppen en consumeren en dat het dus waanzin is om in die situatie dan ook nog eens een shopping mall te gaan bouwen.

Twee kilo ‘haalbaarheidsonderzoek’, maar kennelijk aangepast aan de wensen van de investeerders en volledig in de lijn van de voorlichting via T-campagne, T-magazine enzovoort. Over waar het wat betreft haalbaarheid werkelijk om gaat, zwijgt het haalbaarheidsonderzoek als het Brabants Dagblad. Gewoon compleet. Er wordt geen woord aan gewijd. Inderdaad: wat een "manipulatie".

Zie voor alle eerdere stukjes over de mall ‘Reclamevrij dossier mall’