Geplaatst

De mall en de crisis

Theo Ilburg is door de gemeente, vanwege zijn duidelijke partijdigheid inzake de mall ("WinkelVertierPuist"), gevraagd om mee te werken aan een stemwijzer.
Wat een mooi signaal om mij niet te vragen. Zelfs in de ogen van de gemeente ben ik als reclamevrij publicist onmiskenbaar neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Zie ook dit stukje over de mall en de ‘crisis’.

We zitten midden in een crisis, consumeren meer dan natuur en aarde produceren. Een op termijn onmogelijke situatie. Toch lijken de media de crisis juist te willen bevorderen. Toen de met reclame opgefokte overconsumptie eindelijk minder leek te worden, was dát zogenaamd de crisis. Eindelijk daalde de autoverkoop, maar nee, dát was alarmerend. Eindelijk werd er iets minder gesloopt, gebouwd, verhuisd, gereisd of op andere manieren vervuild, maar nee, dát was ‘crisis’!

In Tilburg kregen we het soms in één kranteneditie wel honderd keer ingeprent. Iets minder windhandel: crisis! Dalende koersen van luchtkastelen: crisis! Iets minder CO2 uitstoot: crisis! En dus dienden we hier liefst nóg meer te shoppen, drinken, feesten, slopen, bouwen enzovoort. De "Kaart van Tilburg" werd een kaart met alleen maar bouwplannen, de wereld volgens ‘T bouwt verder’ en actiegroep ‘T dramt door’. En minstens moest er een T-dome komen, de T-kwadraat en natuurlijk de T-allemachtig: de shopping mall.

Maar dat is dus niet de crisis bestrijden, maar de crisis verergeren, alles op alles zetten om straks geconfronteerd te worden met echt grote klappen. Als je met wat hier in winkels verkocht wordt al ver boven de reële, ecologische mogelijkheden zit, moet je dan nog een enorme shopping mall er bij gaan bouwen? Het is met alle geweld door willen gaan op een doodlopende weg. Het is met alle geweld met je kop nóg harder straks tegen de muur willen lopen. Het is crisis creëren!

Theo (http://www.theoilburg.nl/), ga door met kenbaar maken van je partijdige en subjectieve mening over de "WinkelVertierPuist". Als onafhankelijk en onpartijdig internetpublicist blijf ik daar graag de neutrale en objectieve feiten tegenover zetten.

Zie voor alle eerdere stukjes over de mall ‘Reclamevrij dossier mall’.