Geplaatst

Citybranding: de gruwelijke praktijk in Tilburg

Het ging zogenaamd alleen maar om een logo! Maar nu spreekt zelfs de officiële vakliteratuur van "citybranding", zo ontdekte Hein van der Schoot. En dat blijkt toch heel wat anders, en zeker de Tilburgse invulling van deze collectieve reclamepraktijk.

Het gaat bij citybranding om een van bovenaf opgelegd commercieel totaalpakket dat zo wordt ‘ingebrand’ dat de ‘gehersenspoelde’ bevolking het uiteindelijk beschouwt als iets van henzelf. En dat lukt alleen maar als je naar de bevolking die reclameopzet niet van te voren uitlegt en duidelijk maakt. Vandaar dat de ingehuurde en participerende media daarover zwijgen.
Maar had de gemeente toen niet juist moeten alarmeren en minstens raadsleden moeten informeren?

De gemeente doet gewoon helemaal mee. En uit de literatuur zou je kunnen concluderen dat we trots moeten zijn dat Tilburg als eerste stad in ons land met citybranding begon.
Maar naast die reclametaal lezen we ook dat andere gemeentes citybranding onverenigbaar vinden met democratie! Het meest interessant is echter dat gewoon openlijk overal beschreven staat wat citybranding inhoudt, wat daar de definitie van is. Het verklaart alles wat hier in deze rubriek steeds werd gesignaleerd en ter discussie gesteld.

Citybranding is het neerzetten van een nieuwe door de commercie bedachte "stadsidentiteit". Daar gaat het om: "de stad een identiteit geven", "een ziel geven aan de stad", "een nieuw hart" of in reclametermen zelfs "het ware hart". Je zult het meemaken dat iemand je komt vertellen: "ik zal jou eens een identiteit geven, een ziel, een hart". Dat is dan wel de meeste grove ontkenning van je bestaande identiteit. Zo ver gaan zelfs Jehova-getuigen niet in hun bekeringsdrang. Toch is het in Tilburg sinds de "missie Tilburg Moderne Industriestad" de dagelijkse realiteit: de bestaande identiteit ontkennen, afbreken en omlaag halen omwille van ‘Moderne Industriestad’ en vervolgens het identiteitspakket T. Concrete voorbeelden maken duidelijk hoe gruwelijk in Tilburg de praktijk is van citybranding. Een paar strategieën en wapenfeiten ter illustratie nog eens op een rijtje:

Van de hele naam ‘Tilburg’ betekenis en herkomst compleet verzwijgen en ontkennen.

De plekken van Tilburgs meest verstuurde ansichtkaarten onherkenbaar verwoesten.

De oude Frankische driehoeken qua karakter en identiteit onherkenbaar verminken.

Levende, groene herinneringen aan oude boerderijen, oude wegen, waterlopen, kloosters, café’s enzovoort in een T-nota expliciet noemen als elementen zonder cultuurhistorische waarde. Buitengewoon betekenisvolle groene monumenten van meer dan 150 jaar oud gewoon als volstrekt betekenisloos kappen (laat staan inventariseren), zoals de oude lindebomen van het vroegere café ‘Het Groenewoud’.

Het nog daadwerkelijk levende verleden van Tilburg systematisch buiten beschouwing laten en zelfs bewust wissen in gemeentelijke geschiedschrijving.

Een oude ontginning als de Hoge Witsie gewoon van de kaart vegen, begeleid met motto’s als ‘Tilburg staat weer op de kaart’.

Oude, historische namen als Reeshofweg en Lijnsheike gewoon afschaffen.

Een opgegraven oude waterput op de Heuvel vervangen door een stalen ring, opgegraven fundamenten van het Tilburgse kasteel door een paar strakke, nieuwe muurtjes.

Met de slogan ‘moderne industriestad’ en de reclameterm ‘modern’ heel het bestaande Tilburg ouderwets verklaren. 

Na het stadsnatuurboek met ondermeer afbeeldingen en beschrijvingen van typisch Tilburgse stadsplanten onmiddellijk de gifspuit tevoorschijn halen.

In dat boek beschreven karakteristieke groenstructuren demonstratief meteen naar de bliksem helpen, evenals de beschreven groene identiteit van diverse Tilburgse wijken.

In de voor Tilburgs ontstaansgeschiedenis nog zo typerende Bokhamer een moskee neerzetten en  later nog eens appartementen. En het begin van de oude ‘Groene Long’ markeren met een draaiend huis.

Het oude betekenisvolle boommiddelpunt van de Oude Warande in reclame en gemeentevoorlichting gewoon presenteren als plek van een gefingeerd "jachtpavilon".

Van de Springerontwerpen waar Tilburg zich qua karakter en identiteit zo door onderscheidde er niet één onaangetast laten; waar mogelijk zelfs alle struiken weghalen.

De hele uitdrukking "schôonste stad vant láánd" gewoon ontdoen van zijn groene historische achtergrond.

De hele betekenis van de Lindeboom volkomen uitwissen, volkomen ontkennen.

De Lindeboom kappen op het hoogtepunt van de campagne ‘Moderne Industriestad’ en straks stekken terugplanten als demonstratie van volstrekte onbenulligheid ten opzichte van het geplande hoogtepunt daarna van de T-campagne, de nieuwe stadsidentiteit T.

En zo nog diverse andere praktijken waarover in deze rubriek steeds verbazing klonk, maar die nu allemaal verklaarbaar blijken als onderdeel van een bijzondere buitendemocratische macht: citybranding!
En welke partijen staan daar nog achter, willen nog verder met die T? Die vraag klonk hier pas na zelfs stiekeme T reclame voor de nieuwe mall-identiteit. Maar ja, onderdeel van citybranding is ook het bewerken en onder druk zetten van raadsleden teneinde  klokkenluiders wat betreft de Tilburgse T-praktijken toch vooral te negeren. Dus maakt men zich in de Tilburgse kabouterpolitiek liever druk over het vijftien minuten eerder of later luiden van een kerkklokje?

Reacties

4 reacties op “Citybranding: de gruwelijke praktijk in Tilburg”

 1. bartjuz avatar
  bartjuz

  Tja, heel erg eigenlijk. Maar wat nog veel erger is, ik heb dus blijkbaar ook hiervoor gekozen. Ik heb namelijk wel gestemd toen het gemeentebestuur werd gekozen. Weliswaar koos ik voor een vrouw bij een partij die niet meedoet aan de sloop van de historische stad, maar ja, ik heb wel gekozen.
  Volgende keer maar niet meer kiezen dan kan ik me tenminste verschuilen achter de smoes: "ja maar ik heb niet mee gestemd hoor, want dat haalt toch niks uit."

  Groetjuz

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Gisteren raakte ik bij de opening van een expositie aan de praat met een raadslid. Dat raadslid vertelde me dat er in de Raad nog nooit vraagtekens zijn geplaatst bij de manier waarop de gemeentelijke afdeling Communicatie aan de weg timmert met de 'Tilburg T'. Sterker nog: over citybranding met de T schijnt in de Raad nog nooit gesproken te zijn!
  Maar daar gaat misschien verandering in komen. Volgens het raadslid is er namelijk een 'bombardement van kritiek' op het reclame-experiment met de strakke letter T en zou daarom een discussie op z'n plaats zijn.

 3. henk avatar
  henk

  Hein stop ermee, zo luidde een tijd geleden de titel van een stukje van mij. Maar ondanks de verdere intensivering van de campagne geef ook jij de moed toch nog niet op Hein. Bedankt dat je ook hier weer komt met bijval en aanvullende informatie. Maar expliciet werd ook in dit stukje weer gevraagd wat de politiek nu vindt van de T-praktijken op het gebied van citybranding.
  Onderdeel van de reclameafspraken omtrent deze campagne is dat daarover niemand verder nadenkt, discussieert of enige uitlating doet? Straks mogen we stemmen en weten we van geen enkel raadslid de mening over de agressieve T-praktijken wat betreft het zogenaamde "neerzetten van een stadsidentiteit"?

 4. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HET VERHAAL VAN DE STAD

  Vorig jaar hield burgemeester Vreeman voor de Bestuursacademie een lezing met als titel 'Citymarketing, het verhaal van de stad'. Vreeman zei toen dat het belangrijk is om 'het verhaal van de stad' te kennen en daar op voort te borduren. Het imago van een stad dient namelijk aan te sluiten bij dat verhaal. Voorts wees de burgemeester er op dat het zaak is om je als stad te onderscheiden, anders te zijn dan andere steden. Om een lang verhaal kort te maken: Vreeman noemde Peerke Donders, van Gogh en de Lindeboom op de Heuvel als voorbeelden van typisch Tilburgse aangelegenheden die het waard zijn om door te geven aan volgende generaties. Naast het Tilburg van vroeger heb je dan volgens hem het moderne Tilburg 'dat met het beeldmerk van de stevige T' flink aan de weg timmert en midden in een transformatieproces zit. In dit verband sprak Vreeman onder meer over 'een veenbrand van aktiviteiten' waarmee Tilburg zich tegenwoordig positioneert: Willem II, carnaval, kermis, Festival van het Levenslied, Mundial, T-parade etc. Allemaal zaken waarmee de stad zich volgens Vreeman op de kaart zet. Dan noemt hij nog de mogelijke komst van een indoorwielerbaan en een mega shoppingmall: 'zeer onderscheidend'.
  Leuk en aardig, al het vertier en al die festijnen van tegenwoordig, maar waarom daar zo de nadruk op leggen? Is er intussen niet iets dat zo steeds meer uit beeld raakt? Wat is nu eigenlijk het wezenlijke van Tilburg? Wat vormt het DNA van de stad?

  Onder meer over die vraag ging het vorige week bij het goed bezochte Architectencaf