Geplaatst

Uitgeboomd? 3

"Zeeeeer tot onze spijt blijft het Groenstructuurplan uit", zo constateerde Groen Links ook in het stukje ‘Bomen over bomen’. Maar waarom wordt dan de hele gang van zaken rond dat Groenstructuurplan niet veroordeeld als "onfatsoenlijk"?
Is dit iets om na de compleet ontbrekende onderwerpen in Tilburg boomT en de invulling van zaken als bomeninventarisatie, groenvoorlichting en stadsecoloog alleen maar te betreuren?

Vanwege het uitblijven van een degelijk product over stadsnatuur, groene corridors en stedelijke groenstructuren heb ik zelf uiteindelijk een stadsnatuurboek geschreven. Kortom, de gegevens lagen voor het oprapen. En allerlei mensen waren graag bereid om verdere informatie te verstrekken. Er is zelfs een ‘blauwdruk’ voor een prachtige, volledige groen- en groenstructuurkaart van Tilburg. Maar nee, ook hier werden Tilburgers met kennis van de Tilburgse stadsnatuur juist weer systematisch genegeerd.

De problemen liggen voortdurend op een veel dieper niveau dan telkens weer afzonderlijke incidenten rond bomen en stadsnatuur. Maar op mijn opmerkingen daarover bij het stukje ‘Bomen over bomen’ werd slechts gereageerd met: "we zullen het nooit eens worden".
Wat moet ik daar nou van denken? Wat betreft groenregistratie, groenvoorlichting en groenaantasting mag de ellende dus nog jaren doorgaan? Wat ik schrijf zijn dat zaken waarover je van mening zou kunnen verschillen? Gaat het dan om meningen? Het gaat toch allemaal om niets anders dan geconstateerde feiten! Allemaal aantoonbaar en verifieerbaar. Alsof na een herhaalde brandmelding de brandweerlieden allemaal binnen blijven zitten met de mededeling dat ze het nooit eens zullen worden met al die mensen die bellen dat er brand is.

Waar moeten we het dan nog over eens worden? Waarover valt van mening te verschillen? Over nog diepere achtergronden die we liefst helemáál niet willen zien? Over het feit dat we in Tilburg voortdurend worden bestookt met de strakheid en rechtlijnigheid van het T-logo? Over het feit dat die campagne een duidelijke inhoud heeft en allerminst reclame is voor zaken als stadsnatuur, groene cultuurhistorie of de betekenis van het begrip ‘til’? Het feit dat onlangs promotie van het T-logo stiekeme en uiterst geraffineerde reclame zelfs was voor de mall? Dat raadsleden op de gesignaleerde corruptie niet of nauwelijks reageren? Dat we zwijgen zelfs verder over de open brief van het Lindefonds en de stiekeme mall-reclame onder de vlag van T-promotie? Dat we maar liever met zijn allen de ogen sluiten voor de corrupte werkelijkheid? Dat Tilburgse struisvogelpolitici liever de aandacht afleiden naar het prullenbakje van Bakx dan de grote beerput opentrekken wat betreft groen, groenvoorlichting en T-campagne?

Reacties

13 reacties op “Uitgeboomd? 3”

 1. henk avatar
  henk

  Dialoog. Hoe doe je dat? Je hebt tegenwoordig te maken met allemaal speciaal opgeleide communicatiemensen. Met die mensen is

 2. linde avatar
  linde

  Mensen, hoe je het wendt of keert, die T is niet met duurzaam te rijmen.
  Het gaat niet alleen om het uiterlijk van de T, maar om de intentie van die T.
  Dan kan een kind al ZIEN dat het niet klopt.
  Mijn wens, het kind in ieder van ons de ruimte geven en een nieuw symbool zoeken voor wat ons bindt. Dat kan wel even duren, want die gebondenheid, die verbondenheid met wat goed is voor mens en natuur in onze stad, is geen gemeengoed, soms alleen lippendienst. Fred La Haye, binnenkort in Tilburg te horen, attendeerde mij eens op het verschil tussen discussie en dialoog. Niet stil houden, maar het voortdurend zoeken van de dialoog is wellicht toch de enige weg. Ruimte scheppen voor de dialoog…. dat is Tilburg( van A tot )Z

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @Wereldburger

  Je raadt aan om kritiek op de T-campagne achterwege te laten? Bedenk wel het volgende:

  'Hoe meer we doen alsof reclame niets uithaalt hoe effectiever reclame is'. Dit is te lezen in een handboek over reclametechnieken van de Amerikaan Wilson Key. Volgens Key zijn we ons bij 'slimme reclame' niet bewust van de inhoud die erin is verpakt. De bedoeling is namelijk dat de verborgen inhoud onbewust in ons brein wordt opgeslagen. We slaan dus de boodschap die in reclame zit verpakt op in ons onderbewustzijn. Op een later tijdstip komt die inhoud naar boven en bepaalt dan ons gedrag. Het in ons onderbewustzijn opgeslagen informatie pakketje werkt dus als een soort van tijdbommetje.

  Wat adverteerders niet willen is dat we ons bewust zijn van de verborgen reclameboodschap en het is al helemaal niet de bedoeling dat we daar met elkaar over gaan praten. Dat is de reden dat het Brabants Dagblad, dat heimelijk meedoet met de T-campagne, nooit serieus informatie heeft gegeven over de citybranding T. Want stel je voor dat we gaan beseffen hoe hier de vork in de steel steekt.

 4. henk avatar
  henk

  Beste Wereldburger,

  "Stadse aspiraties en de wil groter te groeien dan andere steden", noem jij de "torero" die ik als "stier" op de horens zou moeten nemen.
  Maar die aspiraties van verder uitdijende strakke, harde structuren… met welk strak, recht logo worden die gepropageerd en ons door de strot geduwd? Met wat voor strakke, harde stijl worden alle geesten rijp gemaakt? De T van Torero! Weg ermee!

 5. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  De T-campagne van Tilburg is wat de rode lap van de stierenvechter is voor de getergde stier. De stier richt zich op de lap maar zou de torero op de horens moeten nemen.

  Hou je daarom beter bezig met het waarom van het anti-groene beleid in Tilburg in plaats van op het instrument daarvoor; de T-campagne.

  In Tilburg zijn het de stadse aspiraties en de wil groter te groeien dan andere steden. Daarmee wordt Tilburg een stad uit dertien in het dozijn.

  Op een gegeven moment is het voorbij met de groei. Dan komt Tilburg erachter dat het zijn beste punten heeft opgeofferd; z'n landelijkheid en z'n nog zichtbare agrarische verleden.

  De ambtenaren die het veroorzaakt hebben, verkassen dan, als sprinkhanen van een leeggevreten akker, naar de volgende groeikern, het grote geld achterna.

 6. henk avatar
  henk

  Toch wordt het wel een rare toestand zo. Voor we gaan stemmen dienen we toch van raadsleden en bestuurders te weten waar ze voor staan. Veel mensen stemmen gelukkig nog altijd op basis daarvan. Dus willen die weten wat onze politici vinden van de citybranding in Tilburg, de stiekeme propaganda voor de mall, groenbeleid, voorlichting over de Lindeboom, corruptie, T-praktijken enzovoort. En hoe kom je daar achter? Door daar niet naar te informeren en bij uitblijvende antwoorden ook vooral niet door te vragen?

 7. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  Ik vind de reactie van Wies juist z

 8. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @
  Wies, je schreef vorig jaar dat je de stukken van Henk en mij niet meer zou lezen. Prima, maar wat doe je hier dan weer? Nou ja, je kunt natuurlijk van gedachten veranderen, maar wat mij bevreemdt is dat je helemaal niet ingaat op de hier beschreven misstanden: hoe In Tilburg stapje voor stapje de groene cultuurhistorie om zeep wordt geholpen, hoe we door politici, zakenlieden en reclamemakers worden belazerd.
  Over de Tilburgse T-campagne: Je hebt waarschijnlijk wat gemist, maar intussen is nog duidelijker geworden dat het hier gaat om een nieuwe vorm van marketing die op z'n zachtst gezegd weinig democratisch is. Of om het nog anders te zeggen: Het hele infantiele gedoe van 'T, je bent er' en zo meer is een soort hersenspoeling om consumentenkapitalisme te stimuleren. Goed dat er nog een paar mensen zijn die deze zaken registreren en aan de kaak stellen, zou je zeggen. Of geldt hier de bekende reactie dat de boodschap onprettig is en dat we dus daarom de boodschapper maar in een kwaad daglicht stellen of op z'n minst marginaliseren?
  Ja, ik weet het: alles moet tegenwoordig vooral lichtvoetig, licht verteerbaar en 'leuk' zijn, anders haken mensen af. Soms maak ik daarom ook wel grapjes, maar het is zuur hoor als je keer op keer meemaakt dat datgene wat je waardevol vindt wordt afgebroken! Ik denk dan niet in de eerste plaats aan mezelf, maar aan de generatie die nu opgroeit in een steeds onnatuurlijkere leefomgeving waar nauwelijks ruimte is om te spelen, een generatie die bovendien een stompzinnige T krijgt opgedrongen. In mijn ogen is de 'T-doem' die over Tilburg hangt een zeer, zeer ernstige zaak die een evenwichtige stadsontwikkeling in de weg staat. Vandaar dat ik de moeite neem om daarover te schrijven.

  Als je nog eens reageert, misschien dat je dan een inhoudelijke reactie wilt plaatsen in plaats van een losse flodder.

 9. henk avatar
  henk

  Doe er dan eens wat aan Wies. Het wordt mij inderdaad te gortig met die T-terreur. Maar ook jij gaat inhoudelijk weer nergens op in. En in welke mate neemt de Tilburgse politiek zijn verantwoordelijkheid?
  Op deze manier gaat straks in onze directe woonomgeving werkelijk alles naar de bliksem wat ik in mijn leven altijd enthousiast heb bezongen, beschreven in boeken en hier op TilburgZ. Ter voorkoming van onmiddellijke acties durf ik mijn vroegere verhalen al gewoon niet meer te vertellen, alarmeer ik hoe er in deze stad gereageerd wordt op wat ik in Huttonia en daarna liet zien, uitlegde, beschreef enzovoort. En die houding van wat Tilburg en Tilburgers te bieden hebben nu weer allemaal beperken tot het nieuwe identiteitsplaatje T, daar zou jij ook best eens iets van kunnen zeggen. Voor een klimaat met ruimte voor wat leeft en groeit buiten de T-sfeer mogen ook anderen best eens hun verantwoordelijkheid nemen. Wat er in Tilburg nu gebeurt in het kader van citybranding en T-campagne is toch echt niet alleen de verantwoordelijkheid van mij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  Zo. Lente! Ik dacht, laat ik maar weer eens een kijkje nemen bij Henk. Misschien dat de eerste, rijpe zonnestralen van het jaar vat hebben gekregen op zijn humeur, je weet 't niet.

  Nou, ik weet 't voorlopig wel weer…

 11. henk avatar
  henk

  Met de T wordt een gevoel uitgedrukt? Dat beweert de afdeling 'Communicatie'? Met de T wordt vooral een gevoel

 12. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HET GEVOEL VAN TILBURG

  Uitvoerig is op TilburgZ reclamevrij aandacht besteed aan gesjoemel met het (niet) in kaart brengen van waardevolle stadsnatuur. Je zou denken dat mensen hun ongenoegen hierover kenbaar maken, laten blijken dat er een einde dient te komen aan deze wantoestanden. Maar valt dat even tegen. Het lijkt wel of tegenwoordig veel Tilburgers alles best vinden, zich zelfs probleemloos een T laten aannaaien en op de koop toenemen waar die T voor staat. De hele situatie hier begint zo langzamerhand sterke gelijkenis te vertonen met de misstanden in het Europees parlement. Europarlementari

 13. henk avatar
  henk

  Wat betekent het ontbreken en uitblijven van een serieus Groenstructuurplan? In stukjes als "Stadsnatuurreservaat". "Spoorzone" en stukjes over Scholeksters en "Stadsbuizerd" beschreef ik hier dat delen van het Spoorzonegebied kerngebied zijn voor de Tilburgse stadsnatuur. Ook in mijn boek 'Tilburg daar leeft meer dan je denkt' komt dit duidelijk uit de verf. Maar bij de gemeente bleef dit alles dus net als het groen in het Piushavengebied en in de kloostertuin van het Missiehuis ongeregistreerd. En nu ligt er dus zelfs een plan om niet alleen te bouwen in de Bokhamer, maar aan de overkant van de spoorlijn ook nog eens sportvelden te gaan plastificeren en zo'n 250 bomen te gaan kappen.

  De consequenties van het uitblijven van een visie op het groen en een plan voor de bestaande stadsnatuur gaan dus veel verder dan het alleen maar veel later pas verschijnen van het Groenstructuurplan.

  (Frappant ook weer dat er in het plangebied drie opvallende monumentale beuken staan die net als de oude boerderijlindes in het Piushavengebied bij de gemeente weer niet als monumentaal staan geregistreerd.)