Geplaatst

Uitgeboomd? 2

Wat betreft de Bokhamer wil Groen Links nog wat proberen, zo lazen we in het stukje ‘Bomen over bomen’. Maar zijn ook rond de Bokhamer de problemen niet veel groter en veel fundamenteler dan het bedreigde groen hier en dit afzonderlijke geval op zich?

Ook wat betreft de Bokhamer blijken groene waarden op gemeenteniveau gewoon niet geregistreerd te zijn. En dat is toch weer buitengewoon vreemd als je bedenkt dat deze en andere belangrijke stadsnatuurgegevens uiteindelijk via een stadsnatuurboek zelfs gratis ter beschikking werden gesteld. Maar nee, men negeert weer liever ijskoud al die gegevens of men laat die onbenut in een la liggen. Er wordt vooral ook geen verdere navraag gedaan bij andere mensen met kennis van de Tilburgse stadsnatuur. De gemeente zoekt en vindt wel weer ‘deskundigen’ die bereid zijn de gevraagde en gewenste adviezen te geven. In een reactie op bezwaren wordt nu zelfs gezegd dat de stadsecoloog in de Bokhamer geen bijzondere stadsnatuurwaarden constateerde. Dus daarvoor hebben we in onze gemeente T die stadsecoloog!?

Tilburg heeft dus zogezegd een typisch Tilburgse stadsecoloog. Onze nieuwe stadsecoloog (de eerste vertrok meteen naar Nieuw Zeeland) is kennelijk helemaal niet uitgezocht op kennis van de Tilburgse stadsnatuur en om zich daarvoor in te zetten (zie het stukje ‘Kennis’).
De Tilburgse stadsecoloog is kennelijk aangesteld om de waarde van bestaande stadsnatuur op verzoek gewoon te ontkennen, zich te laten inschakelen voor advies ten behoeve van bouwplannen. Een échte stadsecoloog zou er niet over peinzen om zich te laten gebruiken voor de Tilburgse voorlichtingspraktijken over groen en stadsnatuur. Hij/zij zou er niet over peinzen om ergens tijdens een vorstperiode in het winterseizoen een vluchtige blik te werpen en dan zogenaamd te constateren dat er niet in een ander seizoen of op een ander moment veel meer te beleven zou zijn. Hij/zij zou er niet over peinzen om bekende gegevens allemaal te negeren. En wat doen we na geconstateerd te hebben hoe het er dan weer in Tilburg aan toe gaat? Over een paar bomen blijven bomen?

Wordt er niet op een schandalige wijze voortdurend en systematisch zo gemanoeuvreerd en gemanipuleerd dat gegevens die niet passen bij kennelijk al lang buiten de democratie om afgesproken plannen ongeregistreerd blijven? Worden op het gebied van stadsnatuur noodzakelijke belangenafwegingen niet met alle middelen vermeden en omzeild? Ik schreef over het een en ander naar de Raad in verband met de nota ‘Tilburg boomT’. Maar tot het laatst werd die informatie in de stukken naar de Raad allemaal weggelaten. Tja, en wat noem je dan uiteindelijk "fatsoenlijk" en "onfatsoenlijk"? En hoe ver gaan de reclameafspraken in de media wat betreft groenvoorlichting? Kun je het je in de Tilburgse omstandigheden permitteren om de aandacht te beperken tot telkens weer op zichzelf staande incidenten? Hoe lang blijf je bomen over afzonderlijke bomen, hoe lang blijf je zwijgen over de manier waarop op ambtenarenniveau zaken concreet worden ingevuld?