Geplaatst

Kennis

Soms wordt hier door een reactie iets ineens helemaal duidelijk. Zo besefte ik dankzij "Wies van Wessem" ineens de ernst van een door mij zwaar onderschat probleem: kennis. Je zult in Tilburg maar op bepaalde terreinen kennis van zaken hebben! Wat dan?

Gelukkig maar dat anderen meestal meer weten dan ik. Zo las ik met belangstelling wat Marjo Frenk allemaal wist van leegstaande panden op fabrieksterreinen. En onmiddellijk dacht ik: misschien weet zij of iemand anders wel nóg meer. Dus vroeg ik of er zo niet ook veel gewone huizen leegstonden. En of misschien bouwplannen in de Bokhamer niet konden worden afgeblazen door ook bestaande woonruimte beter te benutten. Maar zelfs zo’n vraag naar kennis van anderen is dan voor sommigen al te veel. Zelfs de houding van kennis willen vergaren is al verkeerd. Als reactie op mijn twee vraagtekens kwam Wies van Wessem meteen met de opmerking: "Henk weet ’t altijd beter".

Dat zou je natuurlijk als enorm compliment kunnen beschouwen, maar eerder al sprak Wies van "ongelofeloos pedant", "arrogant" et cetera. Toch zijn er dingen waar ik me echt behoorlijk in verdiept heb en van meen dat ik, me daartoe beperkend, zelf ook onbekende of ontkende feiten te melden heb. Maar met feiten voortvloeiend uit studie en kennis moet je in Tilburg heel voorzichtig zijn. Al zijn ze niet te ontkennen, dan nog luidt de reactie: "verwerpelijk". En al heb je onmiskenbaar gelijk, dan is dat bij genoemde Wies "laven aan het eigen grote gelijk" en reden om te laten weten: "ik lees het niet meer".

En nog veel gevoeliger ligt dit natuurlijk op het gemeentehuis. Hoe moet ik nou toch reageren op recente onzin weer over de Bokhamer? In een reactie op de bezwaren tegen de kapplannen verantwoorden B. en W. zich nu met de bevindingen van de nieuwe stadsecoloog. Die zag daar volgens de brief van B. en W. allemaal beuken (Fagus sylvatica). Maar in werkelijkheid staan er toch echt haagbeuken (Carpinus betulus), een echt heel andere boomsoort. En dat grote verschil maakt toch veel uit. Beukenbos hebben we in de Warande ook nog wel, maar waar vind je in Tilburg nog zo’n haagbeukenbosje? Door te spreken van beuken ontken je de uniciteit. Afgaand op de verantwoording van B. en W. zag de stadsecoloog blijkbaar evenmin de meidoorns, de kersen en de oude sleedoorn. En op basis van één vluchtige blik tijdens een vorstperiode in de winter dienen we kennelijk te concluderen dat er niet op andere momenten en in andere seizoenen aparte insecten zitten of mollen, een buizerd, putter, groene specht, appelvinken, zomervogels als de boerenzwaluw of andere bijzondere stadsnatuur die we hier danken aan het bestaande groen en de bestaande groenstructuur.

Maar waar kun je op het gemeentehuis nog terecht met de werkelijke feiten, de resultaten van studie, onderzoek en kennis? Nee, kennis is vies: "arrogant", "pedant" en het op schrift stellen ervan: "zichzelf naar een hoog niveau van morele superioriteit schrijven", buitengewoon "verwerpelijk" ook. Non-kennis, dát wordt gewaardeerd. Eindelijk begrijp ik de personele bezetting op het gemeentehuis, de reden van zoveel onbenul op allerlei posten. Kandidaten met kennis van zaken vielen allemaal af vanwege teveel kennis! En o wee als iemand zich die kennis toch eigen dreigde te maken. Dan zag je steeds weer hetzelfde ritueel: een grote stoelendans waarna iedereen weer op een andere plek zat en daar weer moest beslissen over zaken waar men nauwelijks verstand van had. Alleen bij de kapvergunningen ken ik iemand die daar al jaren op dezelfde post zit. Maar ja, die man beweerde vorig jaar nog in een raadsvergadering dat bomen met een stamomtrek van anderhalve meter nooit ouder konden zijn dan twintig jaar. In werkelijkheid kunnen zulke bomen makkelijk meer dan honderd jaar zelfs zijn! Tja, als je na zo veel jaren nog altijd zo weinig weet van je vak, dan mag je blijven zitten.