Geplaatst

De ToesTand in Tilburg (2)

En waar blijven we als naast het BD ook de gemeente zich laat inhuren om op de meest geraffineerde manieren de bevolking te bestoken met reclame voor de mall? Na de praktijken in T-magazine schreef ik op 15 februari hoe we ter promotie van die mall doortrapte gemeentelijke T-praktijken zelfs kregen op de reclamezuilen. Maar wat gebeurt er nu verder?

Bij de plaatsnaambordjes ‘Tilburg’ staat nog gewoon overal het logo ‘T’ met de slogan ‘T je bent er’. Alsof er met die T niets aan de hand is, die T gewoon gehandhaafd kan blijven.
Waar zijn we hier nou toch mee bezig? Zogenaamd mogen we straks democratisch beslissen of die mall er wel of niet komt. Maar zelfs de gemeentelijke T-reclame op de reclamezuilen werd geraffineerde reclame om ‘mall’ als een logisch antwoord op alles spontaan in ons op te laten komen. Zelfs via gemeentelijke voorlichting op de reclamezuilen werd de bevolking bestookt met geraffineerde reclamepsychologie ten behoeve van die mall: methodes waar zeker een gemeente zich niet mee in dient te laten.

En niemand zegt er verder iets van? Op de website van de gemeente mag dat symbool van corruptie en materiële blikvernauwing gewoon blijven staan? De reclamegecorrumpeerde pers zwijgt, dus laten wij de aandacht ook maar afleiden naar carnaval, MIDI, Adje enzovoort?
De reclamewereld stopt miljoenen nu in de campagne ‘kies de beste dagbladadvertentie’, en dus hebben we het niet over smerige reclame en smerige reclamepsychologie, dus is dat iets wat als het ware niet bestaat?
Wat lezen we op de zogenaamd onafhankelijke website over de mall van Alard Govers?
De webmaster is zo onafhankelijk dat hij toch maar blijft zwijgen over de tot dusver geconstateerde reclamepraktijken? En wat lezen we op de website ‘Stop de mall’? Die website is alleen maar schijnverzet? Ook daar blijft men zwijgen over de reclamemethodes waarmee zelfs onder het mom van T-promotie in werkelijkheid het begrip ‘mall’ tussen onze oren werd gezaaid als spontaan in onszelf opkomend antwoord op opgeroepen weerzin en weerstand?
Want dat is nu eenmaal gebruikelijk bij zulke peperdure, professionele reclamecampagnes: geen commentaar, geen andere geluiden, geen andere argumenten?
En aan die reclameafspraken zijn ook politici gehouden? Niemand wil het risico lopen van sancties in de vorm van ingehouden subsidies, geweigerde opdrachten, uitblijvende media-aandacht, zo niet rare beeldvorming in die media?

Wat vindt de Tilburgse politiek van de nu niet alleen door het BD maar zelfs door de gemeente toegepaste reclamemethodes? Wat vinden PvdA, SP, Groen Links, CDA enzovoort? Wat vinden de democratische partijen van een reclamemacht die zo ver gaat dat ze alles voor elkaar krijgt waarin ze haar reclamegeld investeert? Wat vinden ze van een T-dictatuur die met uitsluiting van andere geluiden haar reclame als ‘nieuws’ in de krant krijgt en als voorlichting van de gemeente in T-magazine, op T-affiches, T-billboards enzovoort? Welke partijen zijn van mening dat de T nu nog als logo gehandhaafd kan blijven?

Reacties

2 reacties op “De ToesTand in Tilburg (2)”

 1. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  TOTEM EN TABOE IN TILBURG

  Het steeds verder 'opladen', 'branden' en opblazen van de 'Tilburg T' begint zo langzamerhand een bijna religieuze dimensie te krijgen. Is het soms de bedoeling van marketers om van dit reclamebedenksel een Totem te maken, een soort entiteit waaraan de burger eigenwaarde en kracht ontleent en die hem zelfs een identiteit verschaft? Het lijkt er wel op. Die 'Totemisering' van de T heeft zelfs groteske vormen aangenomen. Wat er namelijk aan de hand is: Tilburg is 'bezet' door een reclamemacht. Deze reclamemacht 'T' voedt het verlangen naar steeds nieuwe dingen en verbreidt de illusie dat iedereen 'helemaal zichzelf' kan zijn door aan te haken bij de 'T-parade' en juist die producten en merken te kopen die anderen ook kopen. En deze marketingstrategie lijkt te lukken. 'Mensen willen nu eenmaal dingen bezitten en gebruiken die anderen ook hebben en streven naar erkenning van hun identiteit door die te construeren met behulp van tekens en totems' (filosoof en cultureel antropoloog Ton Lemaire in Vrij Nederland van 27-12-08, 'Pleidooi vrijwillige eenvoud, nooit genoeg').

  Net zoals de T wordt de vrijheid van de consument hier als onaantastbaar, als 'heilig' beschouwd. En zo kan het dan gebeuren dat er nu een honderdduizend vierkante meter grote shoppingmall, 'avenTura Brabant', in de pijplijn zit die door de burgemeester persoonlijk wordt gepromoot. Intussen is het gemeentehuis weer opgetuigd met T-vlaggen en met een vette, veertien meter hoge T tegen de gevel, die vanmiddag door de burgemeester zal worden onthuld, is het gemeentehuis een uithangbord geworden van de PR-industrie, die met alle geweld een door groei bezeten systeem in stand probeert te houden.

  Het is duidelijk: Onder het mom van 'stadspromotie' wordt de burger hier permanent bestookt met propaganda. Maar daar kun je beter niks van zeggen, zeker niet als raadslid. Dat is namelijk in Tilburg Taboe.

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HET MERK TILBURG

  Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen aan de UvT, wees er in zijn algemeenheid op tijdens een lezing (Architectuur Lokaal, 2004) dat bij 'City-branding', het verkopen van de stad als merk, het gevaar bestaat om eerder af te stemmen op de dynamiek van een externe kapitaalkrachtige markt dan op de dynamiek van interne culturele praktijken en sentimenten. Ook betoogde Mommaas, dat het gevaar bestaat dat 'brands' vernieuwing eerder uitsluiten dan aanwakkeren. Hoe zou hij nu denken over de Tilburgse city-branding met de T?

  Aanvankelijk is de T losgelaten op de winkeliers van de binnenstad. Vervolgens kreeg je de T-bus en sporthal T-kwadraat. Zo kunnen we nog wel even doorgaan en nu zijn er dus zelfs plannen voor een T-dome en een T-mall. Natuurlijk, er gebeuren in deze stad ook veel goede dingen, maar het valt op dat er op een bepaalde manier ook steeds meer van hetzelfde ontstaat en de burger meer en meer wordt gezien als een consument die doorlopend vermaakt moet worden.

  De Tilburgse city-branding met het 'merk' T wekt misschien bij sommige mensen een schijn van houvast in een chaotische wereld, maar zoals we weten: schijn bedriegt.
  Met de reclamecampagne 'T' zijn autonome processen in gang gezet, teveel in