Geplaatst

Crisis

Ik moet eigenlijk heel andere dingen doen, maar op de eerste drie pagina’s van het Brabants Dagblad las ik wel vijfentwintig keer het woord "crisis"! Zijn ze bij de krant nou helemaal op hol geslagen? Waar slaat dat op?

"Rampzalig uiteinde 2008", meldt de krant zelfs. Maar was het daarvóór dan niet juist veel rampzaliger? Toen hoorden we nooit iets over ‘crisis’. Toch werd er toen in nóg krankzinniger mate méér geconsumeerd dan de natuur produceert. Toen hadden we een economisch niveau waarvoor ecologisch gezien nog minder basis, draagvlak en bestaansmogelijkheid was.
Toen hadden we beurskoersen die nog veel meer bestonden uit opgeblazen luchtbellen en met reclamekreten als "save" en "fortis" voorgespiegelde illusies. En nou lijkt de zaak eindelijk dan toch een heel klein beetje te normaliseren, eindelijk een andere kant toch op te gaan, en dan weet de krant niets anders te melden dan "crisis"!!!

Iemand die uit elkaar dreigde te klappen door overconsumptie en overgewicht valt eindelijk iets af, en dát is dan "crisis"??? Na jaren van hyperventilatie begint iemand eindelijk weer rustiger te ademen en dat is dan geen herstel, maar crisis??? Na jaren van alsmaar stijgende bloeddruk stopt eindelijk dat proces, en dat is dan geen opluchting, maar reden tot paniek??? Het is werkelijk niet te geloven. Er ontstaat ruimte weer voor zinniger dingen dan alleen maar bedrijvigheid ten behoeve van nóg meer milieuvervuiling, nóg meer overbodige aankopen en nóg meer met reclame opgefokte overconsumptie. Maar nee, dat is alleen maar een "ramp".

Durft die krant nou werkelijk geen enkel ander geluid te laten horen? Het is alleen maar heel verschrikkelijk allemaal. En dus moet de vliegtax worden afgeschaft! Dus moeten consumenten meer gaan besteden, met nog meer reclame worden bestookt en aangespoord tot consuméren, tot mall, T-dome enzovoort. Oude spullen moeten sneller worden afgeschreven, auto’s sneller ingeruild, sneller gesloopt. Speciale premies zelfs voor het laten slopen van auto’s. En om de bouwsector te redden nóg meer oude woonwijken afbreken. En in nog sneller tempo.  

In deze trant doorredenerend blijft uiteindelijk maar één echt doeltreffende oplossing meer over: auto’s na aflevering meteen in brand steken, huizen bombarderen, dorpen platbranden, gewoon oorlog.

Durft de krant nou werkelijk niemand aan het woord te laten die gewoon zegt dat de toestand eindelijk verbetert, dat het eindelijk de goede kant op gaat en dat we bewust en enthousiast die weg verder in moeten slaan? Zo creëer je uiteindelijk inderdaad een crisis.

Reacties

3 reacties op “Crisis”

 1. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  WINDEI

  Gisteravond was minister Wouter Bos te gast bij het TV-programma Pauw en Witteman. Hij vertelde daar over de plannen van de regering om iets te doen aan het energie- en klimaatvraagstuk. Over de afschaffing van de vliegtax zei Bos die over dit onderwerp stevig aan de tand werd gevoeld, dat 'een 'Ticket Tax', een luchtvaartbelasting, 'nu slecht is voor de economie'. In 2012 waarschijnlijk zal over het belasten van kerosine in het Europees Parlement overeenstemming zijn bereikt en volgens Bos moeten we daar maar op wachten. Vervolgens vertelde hij enthousiast dat er tweehonderd windmolens komen: 'een stopcontact in de Noordzee'.

  Er is niks mis met windenergie. Maar wordt met het plaatsen van tweehonderd windmolens de crisis werkelijk bestreden? Menigeen, zowel uit linkse als uit rechtse hoek meent van niet. Professor Heertje die een duurzame aanpak van het kabinet had verwacht stak bijvoorbeeld z'n teleurstelling bij E

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HET HERSTEL VAN DEZE ECONOMIE LEIDT TOT EEN RAMP

  In het NRC-artikel 'Het herstel van deze economie leidt tot een ramp' wordt ook harde kritiek geuit op de ongebreidelde groei van de luchtvaartsector. Wat te denken bijvoorbeeld van de plannen van Schiphol om de komende vijftien jaar van vijfenveertig naar vijfentachtig miljoen passagiers door te groeien? Ook andere luchthavens hebben dergelijke megalomane ambities. Van Dieren en Heertje: 'Je zou verwachten dat er ergens een rood lampje gaat branden. Dit kan toch niet waar zijn!'

  Helaas, het is waar. Of het zover zal komen is de vraag, maar alles lijkt erop gericht om een dergelijke groei mogelijk te maken. Olietekorten lijken in de luchtvaartsector niet te bestaan. En h

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  MET DUURZAAM BELEID DE CRISIS TE LIJF

  ‘Het herstel van deze economie leidt tot een ramp’. Onder deze onheilspellende kop verscheen er onlangs in het NRC Handelsblad (15-2-2009) een artikel van econoom Arnold Heertje en Wouter van Dieren, directeur van een milieuadviesbureau en lid van De club van Rome. Beide wetenschappers stellen in het artikel dat de politiek zich te eenzijdig bezighoudt met de kredietcrisis, terwijl er juist nu ook dringend iets gedaan dient te worden aan de energie- en klimaatcrisis. De manier waarop nu eenzijdig de economie wordt aangejaagd brengt ons nog verder van huis, betogen Heertje en van Dieren.

  Volgens hen komen veel problemen voort uit het feit dat in ondernemersland gerekend wordt met het zogenaamde ‘flowmodel’: snelle doorstroming van grondstoffen, transport, productie, verkoop en consumptie naar afval. Veel te weinig aandacht is er voor de onvervangbare, niet reproduceerbare kapitaalvoorraden. De duizelingwekkende bedragen die zijn gemoeid met het uitputten van de natuurlijke voorraden verschijnen nog steeds in de economische cijfers als ‘groei’.

  Interessant in dit verband is de verwijzing in het artikel naar het Bommelverhaal ‘De bovenbazen’. In dat verhaal tiert de ondernemer Steinhacker: ‘De natuur is de vijand van het kapitaal! De natuur werkt gratis! En gratis is een vloek! Niet de natuur moet produceren! Wij! Wijzelf’!
  In dit verhaal uit 1963 is een mentaliteit beschreven die nog steeds van grote invloed is en voor een een hoop ellende zorgt. Volgens Heertje en van Dieren is er een nieuwe manier van denken nodig om de huidige crisis te bestrijden: De politiek moet niet eenzijdig de economie aan jagen, zoals nu dreigt te gebeuren, maar maatregelen nemen die ook positief uitpakken voor vraagstukken rondom honger, veiligheid, energie, natuurbehoud en klimaat.

  Voor meer informatie over hoe de crisis duurzaam bestreden kan worden: http://www.burgeriniatief-duurzameeconomie.nl. Hier kunt u ook een manifest ondertekenen waarin het kabinet wordt opgeroepen om voortaan te werken vanuit de visie ‘People, Planet, Profit’.