Geplaatst

Tekst Open brief Lindefonds

Hierbij de letterlijke tekst van de open brief van het Lindefonds, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders  en aan de Gemeenteraad.

                                                    Tilburg 9 februari 2009

Op de Heuvel worden dit jaar stekken geplant van de oude Lindeboom. Naar de betekenis van die boom is jarenlang intensief onderzoek gedaan. De geboekstaafde resultaten daarvan maken duidelijk waarom eerder bijvoorbeeld voormalig gemeenteraadslid en historicus Lambert de Wijs "Lindeboom" met een hoofdletter schreef; waarom oude archiefstukken en gemeenterekeningen spreken van bijvoorbeeld "des Gemeentens Lindenboom"; en waarom wij ons niet ‘lindefonds’ noemen, maar "Lindefonds". De straks te planten stekken zijn nog steeds het genetische materiaal van een eeuwenoude Gerechtsboom, de oude Oranjeboom, de oude Vrijheidsboom, een Levenssymbool met een duidelijke religieuze betekenis, een symbool van Levenskracht waarvan de bewijzen nog altijd doorgroeien, een symbool dat verwees ook naar de herkomst van de naam ‘Tilburg’.

In de recente geschiedenis echter is niet alleen de boom gekapt, maar is vooral ook op alle mogelijke manieren gekapt met de betekenis van de boom. En wij moeten helaas constateren dat dit ‘kappen’ doorgaat tot op de dag van vandaag. Wij vragen ons dan ook serieus af wat in feite de bedoeling is van het planten straks van stekken van de oude boom. Wordt dit eerherstel of juist nog nadrukkelijker kappen met elke betekenis, de boom juist nog demonstratiever opvoeren als relatief volstrekt onbelangrijk? De hierbij gevoegde geïllustreerde toelichting* geeft een schokkend beeld van de huidige omstandigheden wat dit betreft: de buitengewoon bedenkelijke acties die nog steeds onverminderd doorgaan.

Wij vragen ons serieus af of het niet beter is om gezien die "huidige omstandigheden" het herplanten van de boom uit te stellen. Hoe denkt u hierover? En als u de boom toch beslist dit jaar wilt herplanten, wat denkt u dan te doen aan die "huidige omstandigheden"? Hoe denkt u daar verandering in te brengen? Hoe denkt u in de huidige situatie eerherstel te realiseren voor de nog steeds omlaag gehaalde Linde, recht te doen aan de op alle mogelijke manieren nog steeds verzwegen betekenis van de Linde? Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

* De toelichting in de bijlage kunt u ook lezen in de rubriek ‘reclamevrij’ op TilburgZ 
   Daar vindt u in het stuk bovendien nog diverse links naar verdere informatie

Reacties

6 reacties op “Tekst Open brief Lindefonds”

 1. henk avatar
  henk

  Beste Tine,

  Bij het stukje van Arjen Roos 'Lichtpuntjes op de Heuvel' lees ik nu van jou het volgende: "jammer dat alleen Jan Hamming en ik de tijd hebben genomen om tegen 9u die ochtend op de Heuvel te zijn voor dit feestelijke historische moment van de herplant van de linde(s)."

  Dat is wel kras. Ik zie hier nou dat ik jou verdorie nadrukkelijk juist vroeg wat je er nu van vindt om dat feestje rond de Lindeboom dusdanig te organiseren en aan te kondigen dat ik en vele anderen er niet bij konden zijn. Ik vroeg juist wat je er van vond dat we er pas achteraf of net de avond tevoren iets van hoorden. Ik vroeg juist wat je ervan vond dat de brief van het Lindefonds gewoon onbeantwoord bleef. En wat je ervan vond dat de bomen gauw geplant werden, nadat ik hier nog eens wees op de nog steeds niet beantwoorde vragen van het Lindefonds.

  Van jouw hier geciteerde reactie begrijp ik dus bij nader inzien nog minder dan ik al liet blijken bij het stukje van Arjen Roos. Zie zevende reactie bij 'Lichtpuntjes op de Heuvel'.

 2. henk avatar
  henk

  Beste Tine,
  Het is nu zes uur in de ochtend. Alweer een beetje wakker? Over drie uur is op de Heuvel het door velen gevraagde eerherstel voor de Lindeboom. Je wil dan met mij een vreugdedansje maken. Maar zou het kunnen dat mensen andere afspraken hebben als ze de avond tevoren pas horen van deze actie? En daarover ging ook mijn vraag die ik hier voor de duidelijkheid dan nog maar even zal herhalen. Wat vind je van de betekenis die de Lindeboom en deze gebeurtenis op deze manier krijgt, wat vind je ervan dat op belangwekkende vragen omtrent eerherstel voor de Lindeboom en zijn betekenis niet eens is/wordt gereageerd?

  En in dit verband kunnen we dus nu weer de volgende vervolgvragen stellen: Wat vind je ervan om van het terugplanten van Tilburgs oude Vrijheidsboom, Gerechtsboom, Oranjeboom en Levensboom de avond tevoren pas via een klein berichtje op Internet de bevolking op de hoogte te stellen? En wat vind je ervan dat in die berichtgeving geen enkele betekenis van de Linde wordt genoemd, het kappen met de oude traditie om "Lindeboom" met een hoofdletter te schrijven gewoon doorgaat en wat dat betreft ook de eerste verantwoordelijke voor "des gemeentens Lindenboom" geen enkel commentaar laat horen, zelfs vragen en brieven van burgers onbeantwoord laat?

 3. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  morgen 9 uur:
  op de terugweg van de sportschool zal ik even van de fiets stappen en hopen om op de Heuvel een vreugdedansje met Henk rond de nieuwe lindebomen te mogen maken….. blij als we samen zijn met deze nieuwe (beloftevolle) lente…..met dat geweldige nieuwe geluid: tjielp, tjielp….

 4. henk avatar
  henk

  Ik heb hier toch echt in de krant niks over gelezen, noch in de Koerier of op de gemeentepagina. En ook ik heb geen enkele uitnodiging gekregen voor de feestelijkheden. En ik zou denken dat ik ondanks alle ruige acties en campagnes van T, Moderne Industriestad, Brabants Dagblad enzovoort, toch buitengewoon mijn best ben blijven doen om de betekenis te achterhalen en te beschrijven van onze Vrijheidsboom, Gerechtsboom, Oranjeboom en Levensboom.

 5. arjen avatar
  arjen

  Henk, hieronder het berichtje in het BD. Ga jij morgenochtend een speech houden? Ik niet, want ik lees dit pas vanavond in de krant en heb geen uitnodiging gehad voor de festiviteiten!

  Telgen lindeboom donderdag terug op de Heuvel
  woensdag 25 maart 2009 | 17:15

  TILBURG – De drie nazaten van de oude Tilburgse lindeboom worden donderdagochtend om 9 uur teruggeplaatst op de Heuvel.

  De drie boompjes, die samen

 6. henk avatar
  henk

  Het is inmiddels anderhalve maand geleden dat de hier in tien afleveringen geplaatste brief van het Lindefonds is verstuurd naar burgemeester, wethouders en gemeenteraad.
  Nog steeds echter heeft de gemeente hierop geen enkele reactie laten horen, terwijl er naar ik heb begrepen serieuze plannen zijn om deze maand nog de Lindeboom terug te planten.

  Zijn mensen die zich inzetten voor eerherstel voor de Lindeboom mensen waar je niet op hoeft te reageren? Zijn dat dusdanige schoften dat je die geen antwoord hoeft te geven? Hoe zit dat in de gemeente T? Gaat de citybranding en het neerzetten van de nieuwe stadsidentiteit 'T' zo ver dat stadsidentiteit in relatie tot de Lindeboom nog steeds op alle mogelijke manieren moet worden verzwegen en zelfs een open brief van het Lindefonds verder geen aandacht krijgt? Noch in de reguliere media, noch in de vorm van enige reactie van de gemeente?

  Hoe denkt de gemeente in die omstandigheden straks recht te doen aan de betekenis van de Lindeboom? Hoe denkt de gemeente straks aan het terugplanten van de boom de betekenis te geven die dat verdient? Moeten er over die boom niet minstens een paar zaken uit het verleden eerst worden rechtgezet? Hoe denkt de gemeente te voorkomen dat het terugplanten van de Lindeboom straks een door T-reclame overschreeuwde demonstratie van betekeniskloosheid wordt, zo niet een totale aanfluiting rond weer een nieuwe 'doofpotlinde'?

  En wat vinden raadsleden van het op deze manier nog steeds gecontinueerde kappen met elke betekenis van de Lindeboom? Wat vinden raadsleden van de manier waarop een belangwekkende brief over de Lindeboom tot dusver helemaal wordt doodgezwegen? Graag meningen hierover. We mogen toch wel weten voor welke raadsleden Tilburgs identiteit toch nog altijd iets anders is dan de nu opgelegde stadsidentiteit 'T'?