Geplaatst

Open Brief Lindefonds

De redactie van ‘TilburgZ reclamevrij’ ontving een open brief gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Tilburgse gemeenteraad van het Lindefonds.
Deze Tilburgse krachtenbundeling rond de Lindeboom heeft allerlei vragen over de publiciteit rond de Linde en het herplanten straks van deze boom. Het Lindefonds betwijfelt zelfs of straks wel recht gedaan wordt aan de bijzondere betekenis van de boom.

Aan de brief is een uitvoerige bijlage toegevoegd waarin een schokkend beeld wordt geschetst van de huidige problemen en omstandigheden rond de Lindeboom wat betreft aandacht, publiciteit en campagne. De redactie vindt de brief dermate belangwekkend dat ze besloten heeft om de hele brief compleet met bijlage hier in 10 afleveringen op TilburgZ te publiceren (zie achtereenvolgende eerdere stukjes). Naar haar oordeel is de brief los van eventuele effecten en resultaten op korte termijn in elk geval ook een belangrijke rapportage van hoe zaken in Tilburg liepen anno 2009. De brief is ondertekend door de volgende personen:

Guus Hoebrichts     
werknemer culturele instelling

Theo Peeters
schrijver, veldbioloog

Sylvia Stakenburg
grafisch vormgever

Rob Blom
fotograaf

Henk Sol
medewerker zorgboerderij

Hein van der Schoot
hovenier

Frans van Amelsfort
kunstschilder

Karin van Hest
docent kunst- en cultuureducatie, beeldend kunstenaar

Thijs Caspers
schrijver, landschapshistoricus

Carina van der Walt
schrijver, dichter

Erik van Gool
jongerenwerker

Ivon Versnel

Doortje Krekels

Wes Cohen