Geplaatst

Eerherstel Lindeboom? (8)

Bijlage/toelichting bij de open brief van het Lindefonds (deel 8)

Heilig

In Tilburg en omliggende dorpen moeten straks de klokken niet luiden voor de Lindeboom, maar voor de ‘T’. Zelfs de diepere, religieuze betekenis van de oude Christusboom en het oude symbool van ‘Eeuwig Leven’ en ‘Opstanding uit de dood’ kan en mag blijkbaar ook absoluut niet meer gememoreerd worden. Je kunt je zelfs afvragen of het toeval is dat het Brabants Dagblad pas kwam met de scheurkalender "33 dagen nog" om daarmee 33 dagen af te tellen tot aan de 33ste dag: het begin van carnaval. Het getal 33 had in Tilburg vroeger een bijzondere betekenis in Lindeverband. En wat horen en hoorden we daar nog over? Wordt die symboliek straks weer zichtbaar gemaakt?
Wordt de betekenisvolle Lindeverwantschap tussen Tilburg en Tongerlo weer duidelijk gemaakt? Is de abt van Tongerlo straks aanwezig bij de nieuwe inwijding van het eeuwenoude, zo mirakels in leven gebleven Lindeleven verwant aan oude bomen bij de abdij van Tongerlo? In een context van oude religieuze symbolen openbaarden de reclamezuilen ons een totaal nieuwe religie waarin een heel ander symbool voortaan heilig is: de T.

En wat is er in het kader van die T-campagne verder allemaal heilig? Prominent nieuws was pas "de sokkel van de Kruikenzeiker". En wat lezen we nog over de doorgroei van de Lindeboom? Wat lazen we over het Lindeleven dat op de dag van de kap nog tevoorschijn kwam en hoe daar met de zotste manoeuvres een eind aan werd gemaakt? Wat doet de gemeente tot dusver wat betreft voorlichting over de betekenis van de Lindeboom die nota bene zijn betekenis als symbool van het Eeuwige Leven waarmaakte als nooit eerder enige andere boom?
Zoals na de kap van de Linde een op tekeningen nooit getoonde staalconstructie de prominente plaats van de Lindeboom moest overnemen, zo lijkt nu weer een ander element in de materiële sfeer straks de plaats van de Levensboom over te nemen: een dominante, in eerste instantie op de tekeningen niet eerder getoonde lichtmast! Extra reden om eerst heel bewust alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om uiteindelijk daarna daadwerkelijk recht te kunnen doen aan de betekenis van de Lindeboom, die boom in de huidige campagneomstandigheden toch uit de verf te laten komen. Maar is dat in dit bijzondere jaar van de T-campagne überhaupt wel mogelijk? Is er niet minstens een extra jaar voorbereiding nodig voor een plan om duidelijk te maken dat leven van meer dan 200 jaar oud toch wel even wat anders is dan een recent, hardheid en onverschilligheid uitstralend logo en de daarmee gepropageerde materiële zaken, daaromheen nu gevoerde campagne? Is het niet beter dit campagnejaar eerst voorbij te laten gaan, te wachten tot de extreme T-campagne voorbij is?

Gemeenteverantwoordelijkheid

Wat heeft de gemeente tot dusver gedaan om de betekenis van de Lindeboom weer in ere te herstellen? En wat gaat ze nog doen? Is het de bedoeling dat recht doen aan de Lindeboom aan initiatieven van burgers zelf wordt overgelaten? Dan wordt er nogal wat gevraagd.
Voor zover burgers zelf de gemeenteverantwoordelijkheid op zich namen voor "des Gemeentens Lindenboom" vonden ze de gemeente jarenlang tegenover zich. En ook in de media werden ze gedwarsboomd, werd hun geluid juist verzwegen en met groot reclamegeweld overschreeuwd. Wat moeten ze nog nu het T-offensief alleen maar nog heviger lijkt? Doet het in deze omstandigheden terugplanten van de Lindeboom recht aan TILburg of juist nóg meer afbreuk aan de betekenis van de Lindeboom? Is het langzamerhand niet tijd voor bezinning eerst? Is het niet verstandiger te wachten tot de T-campagne gestopt is?
Hoe denkt de gemeente er anders in te slagen om in de huidge omstandigheden de betekenis van de Lindeboom weer uit de verf te laten komen?

Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden, wij vrezen dat wat nu rond de Lindeboom is gepland slechts voortzetting is van de oude campagne en juist nóg meer onrecht zal doen aan de betekenis van de Lindeboom. We verzoeken u alles in het werk te stellen om dit te voorkomen.