Geplaatst

Eerherstel Lindeboom? (7)

Bijlage/toelichting bij de open brief van het Lindefonds (deel 7)

Lof voor de daders

Uit de hele berichtgeving tot dusver en de komende activiteiten in het feestjaar 2009 valt niets anders te concluderen dan dat de campagne alleen maar nog zotter en nog fanatieker is geworden. In berichtgeving, voorlichting en aankondigingen doet de boom die 200 jaar geleden voor een recordbedrag was versierd en opgetuigd in feite gewoon helemaal niet mee. Nog nadrukkelijker wordt elke betekenis verzwegen ter meerdere promotie van commerciële zaken als plaatsvervangende symbolen van Tilburg.

Bedrijfsleven en gemeente werken nu samen onder het ‘T uithangbord’. Op zich is er natuurlijk niks op tegen als overheid, bedrijfsleven en burgers samenwerken. Maar in Tilburg is er toch echt iets vreemds aan de hand. Partijen houden niet genoeg afstand van elkaar, waardoor ‘belangenverstrengeling’ ontstaat, waar raadsleden, laat staan burgers nog inzicht in hebben. Deze belangenverstrengeling ondermijnt eerlijke democratische processen en ontwikkelingen en is na ‘Moderne Industriestad’ en het kappen van de Lindeboom alleen maar nog erger geworden. Bijgevolg lezen we niet alleen in ‘Tilburg Magazine’, maar ook in het Brabants Dagblad nog steeds geen woord over de praktijken van toen om die boom als hoogtepunt van de Industriestadcampagne te kunnen kappen. De achtergronden van het zogenaamde "infuus" en de zogenaamde "couveuse" destijds zijn nog nooit naar de bevolking uitgelegd. Laat staan dat de gemeente zich daar eindelijk openlijk van distantieert, alsnog excuses aanbiedt. Toevallig wordt het herplantjaar van de Linde het jaar van de oplevering van de Burgemeester Brokxlaan, de burgemeester die de Lindeboom juist liet kappen, de burgemeester van de manoeuvres als het zogenaamde ‘infuus’ en de zogenaamde ‘couveuse’! Worden zelfs postuum daders en voorlichters van toen nog beloond? En hebben omgekeerd mensen die destijds probeerden een ander geluid nog in de aandacht te krijgen niet nog steeds te maken met allerlei vormen van negeren, passeren, geweigerde opdrachten en subsidies, nooit betaalde schadevergoedingen of zelfs sancties in de sfeer van ‘Berufsverbote’?

Draaiboek

Het is schokkend en schrikbarend om in de rubriek ‘reclamevrij’ op TilburgZ te zien wat voor onderwerpen en achtergronden in de gemeentelijke voorlichting en in het Brabants Dagblad blijkbaar geen enkele aandacht meer krijgen. Het is buitengewoon verontrustend hoe in de krant de berichtgeving kennelijk bepaald wordt door wat wel en niet met reclamegeld wordt ondersteund. De intentie om recht te doen aan de Lindeboom en zijn bijzondere betekenis had nu in elk geval op allerlei manieren al moeten blijken in voorlichting en berichtgeving. Daarnaast had de Lindeboom nu al lang het onderwerp moeten zijn in allerlei aankondigingen, publicaties en geplande activiteiten en feestelijkheden. Maar bij alles zien we tot dusver de Lindeboom alleen maar heel opvallend voortdurend juist ontbreken. En welke reacties zijn er tot dusver gekomen op aanbiedingen voor herdruk van bestaande publicaties of het schrijven van nieuwe informatieboekjes, gebruik van tentoonstellingsmateriaal en het bij een betrokken Tilburger in veiligheid gebrachte oude hout. Wat doet de gemeente met de beschikbaar gestelde spontane doorgroei van de boom? We zien alleen maar extra investeringen, reclame en campagne in een totaal omgekeerde sfeer dan aandacht voor de Lindeboom. Het gaat alleen maar om de ‘T’.

Er ligt een heel T-draaiboek klaar om elke betekenis van het eeuwenoude symbool van Tilburg juist nóg meer te overschreeuwen, nóg verder dood te zwijgen. De reclamestrategie achter het terugplanten van de Lindeboom is blijkbaar niets anders dan het nog duidelijker en nadrukkelijker degraderen en marginaliseren van die boom, het nog nadrukkelijker verzwijgen van de feitelijke doorgroei en overlevingskracht, het nog ruiger juist kappen met elke betekenis, het nog fanatieker propageren van de T en bijbehorende zaken in de commerciële en reclamegesponsorde sfeer als vervangende symbolen en belangrijk in deze stad. Zijn de koningin en de kroonprins al uitgenodigd voor het feest straks rond de oudste Oranjeboom van het land die alle aanslagen overleefde? Is de minister van Justitie al uitgenodigd voor de festiviteiten rond de doorgroei van ’s lands oudste Gerechtsboom ? Is er al nagedacht over de toespraak van de minister president bij het terugplanten van de oudste Vrijheidsboom van het land?