Geplaatst

Eerherstel Lindeboom? (6)

Bijlage/toelichting bij de open brief van het Lindefonds (deel 6)

Verbazingwekkend Vreemde Voorlichting

De bouwhekken op de Heuvel zijn nu benut voor een soort tentoonstelling. Maar ook daarin komt de bijzondere betekenis en het mirakelse overleven van de Lindeboom niet naar voren. Terwijl de gemeente toch weet wat er mogelijk is. Want geheel gratis was daar op eerdere bouwhekken (1995) door betrokken Tilburgers spontaan ook al eens een tentoonstelling ingericht. Maar alles wat daar was opgehangen of neergezet ter ere van "des Gemeentens Lindenboom" werd toen door de gemeente zelf juist keer op keer verwijderd. Nog geen jaar later kwam de gemeente toen zelf met een zogenaamde "tentoonstelling over de lindeboom". Op die tentoonstelling kregen we niets anders te zien dan reclame voor de moderne architectuur met daarbij over de "lindeboom" nog de terloopse mededeling "niet meer te redden". En van latere door burgers nog opgezette échte tentoonstellingen over de Lindeboom kwam nooit iets in de krant. Net zo min als van de spontane ‘herdenkingsmonumenten of de later op Internet nog geplaatste foto’s over de betekenis van de Lindeboom. Boomfeestdag ging niet door, zo was zelfs in de krant de samenvatting toen Stichting Stadsbomen behalve een tentoonstelling ook nog twee boekjes presenteerde met daarin centraal de Lindeboom. Denken we er serieus over om in de huidige omstandigheden een boom terug te planten?
Tot op de dag van vandaag worden over die boom lezingen, tentoonstellingen, foto’s, boeken, publicaties als ‘Oranjebomen in Tilburg’ en ‘De naam Tilburg’ enzovoort nog steeds allemaal verzwegen, ja werkelijk alles. En dan te bedenken dat in diezelfde tijd een onnozel briefje bij het beeldje van de kruikenzeiker zelfs tot twee keer toe met een foto meteen in de krant kwam. Na het schrijven van "lindeboom" met een kleine letter werd later zelfs geen enkele letter meer gewijd aan de Lindeboom, laat staan aan enige betekenis nog. En op een nieuwe website van het BD zien we hoe na de vervanging van het lindebegrip ‘til’ door een ‘T’ ook de hele naam ‘Tilburgers’ nu permanent wordt vervangen door kruiken.
Zelfs in het gemeentelijke informatiecentrum en bij de gemeentelijke VVV wordt tot op de dag van vandaag promotie van vervangende, commerciële symbolen, zoals ‘T’, schrobbelèr en kruikenzeiker, gekoppeld aan volledig en systematisch doodzwijgen van de Lindeboom.
Oude Lindeaanduidingen, als "levend verleden", "hart" en "ziel" zien we daar terug in de titels van boeken waarin dan juist de Lindeboom bewust is geweerd en weggelaten. Een door mij gratis ter verspreiding aangeboden "Lindebomenfietstocht" werd door en via de VVV pas verspreid en in de aandacht gebracht, nadat ze er zelf een eigen versie van hadden gemaakt. In die versie was alle informatie over de Lindeboom geschrapt en vervangen door oproepen om ergens iets te drinken, eten of kopen!!