Geplaatst

Eerherstel Lindeboom? (2)

Bijlage/toelichting bij de open brief van het Lindefonds  (deel 2)

Een bizarre geschiedenis

Is er iets veranderd aan de houding waarbij in 1995 de Bevrijding van Tilburg vijftig jaar na het vertrek van de Duitse troepen werd herdacht met allemaal vlaggen van een bierbrouwerij op de plek van de net gekapte Vrijheidsboom? Is er iets veranderd aan de houding waarbij op de verjaardag van de kroonprins de kap van de oude Oranjeboom zelfs het startsein was voor speciale promotie hier van ‘Kroonprins der Pilseners’,   Oranjeboombier? Is er iets veranderd aan de houding waarbij de gemeente het omlaag halen van het symbool van de stad meteen vierde met iedereen trakteren op een glaasje van het als vervangend symbool te propageren ‘Schrobbelèr? Ter meerdere promotie van symbolen in de materiële en consumptieve sfeer wordt alleen maar nóg fanatieker met de Lindeboom als symbool gekapt.
Er is tot dusver ook helemaal niets gecorrigeerd wat betreft misleiding, desinformatie en valse voorlichting waarmee de Lindeboom letterlijk en figuurlijk omlaag werd gehaald. Er dient toch minstens voorafgaand aan herplant het een en ander te worden rechtgezet, zou je denken. Maar de realiteit is dat de praktijken van toen gewoon onverminderd doorgaan. Al met al een bizarre geschiedenis. En niets wijst erop dat die geschiedenis nu voorbij is.

De auteur van ‘Tilburg vijf eeuwen rond een heilige Linde’ schijnt de eerste Tilburger te zijn geweest die op het Archief systematisch alle gemeenterekeningen had doorgelezen. Zo kon hij later een hoofdstuk in zijn boek de titel meegeven van "Oranjeboom/Vrijheidsboom". Maar in de krant werden die onderzoeksresultaten toen met een dikke kop vertaald met "boom was pro-Duits"!! Echt serieus! Brabants Dagblad 21 april 2000! Achteraf werd zelfs zó nog geprobeerd de kap te verantwoorden! En ook van de auteur zelf (in de krant geen schrijver, maar "activist") waren alle pogingen om via een ingezonden brief nog iets te corrigeren vergeefs. Van een daarvóór nog wél geplaatste brief van hem was zijn kop "Heuvel" veranderd in "Horvers ereburger maken" en de bijgeleverde foto van de Lindeboom vervangen door een promotiefotootje van die destijds verantwoordelijke wethouder. En gaat die anti-Lindeboomcampagne niet gewoon door tot op de dag van vandaag? Heeft over de feitelijke inhoud van het genoemde boek en over de werkelijke betekenis van de Lindeboom later nog ooit iets in de krant gestaan? En wat horen we via de gemeente nog over de feitelijke betekenis van de Lindeboom? Zelfs omtrent de naam ‘Tilburg’ mogen we kennelijk niet één argument meer horen dat nog pleit voor de vroeger veronderstelde, meest logische en met de meeste argumenten onderbouwde herkomst: het Latijnse ‘tilia’, ofwel lindeboom’.