Geplaatst

Eerherstel Lindeboom? (1)

Bijlage/toelichting bij de open brief van het Lindefonds  (deel 1)

De Lindeboom: eerherstel of nog verder omlaag halen 

De gemeente heeft het plan om dit jaar op de Heuvel stekken van de oude Lindeboom te planten. Maar wordt dit straks eerherstel voor de Linde of een actie om qua betekenis en symboliek de boom juist nog verder omlaag te halen?
Niet alleen de geschiedenis, maar vooral ook de voortzetting daarvan tot op de dag van vandaag baart ons zorgen. Het is duidelijk dat er voorafgaand aan die Lindeherplant nog heel wat dient te gebeuren. Zijn we ons wel bewust van de huidge situatie wat betreft voorlichting en berichtgeving over de Lindeboom?
En wordt aan die situatie dan dit jaar inderdaad een eind gemaakt? Hoe gaan we dat realiseren?

In het nieuwe millenniumjaar 2000 werd een dik boek gepubliceerd om duidelijk te maken dat de Lindeboom, die zo spectaculair in zijn oude stam ‘infuus’ en kettingzagen had overleefd, veel en veel meer betekenis had dan we voorafgaand aan de kap ook maar enigszins nog te horen kregen. Maar ook na dit boek kwam daarover niets meer in de krant. En nu lijkt zelfs nog meer dan toen elke betekenis te worden ontkend en overschreeuwd. Lezen of horen we nog ooit iets over de buitengewone betekenis van de boom als Gerechtsboom, Levensboom en oudste Vrijheidsboom en Oranjeboom van het land? Lezen we nog ooit hoe dit symbool op spectaculaire wijze de bijlen en kettingzagen overleefde, overeind bleef ondanks acties zelfs als een zogenaamd "infuus" waarmee de wortels werden gewurgd en een zogenaamde "couveuse" waarmee het verrassende Lindeleven in de oude stam werd doodgedroogd?
Alles lijkt erop te wijzen dat het planten binnenkort van enkele stekken slechts middel en strategie is om definitief af te rekenen met elke betekenis en nog nadrukkelijker de boom als symbool van de stad te vervangen door nieuwe ‘symbolen’ in commerciële en consumptieve sfeer. In de praktijk zien we gewoon voortzetting van de oude campagne ‘Tilburg Moderne Industriestad’ waarbij op het hoogtepunt (STER-spotjes diezelfde dagen op televisie) de oude Lindeboom werd gekapt. De campagne woedt nu zelfs dusdanig dat de vraag rijst of het in de gegeven omstandigheden wel mogelijk is om recht te doen aan de Lindeboom en zijn bijzondere betekenis.