Geplaatst

Nog een oude dia

Ga mee de boom in, zo stelde ik voor aan Jan Hamming en vervolgens Tine van de Weijer. Dit om te voorkomen dat ondanks mooie beloftes de Bokhamer toch weer verder zou worden aangetast. Vooralsnog zijn ze op mijn uitnodiging niet ingegaan. Maar dat is bij nader inzien ook niet nodig. Al kwam er niets van in de publiciteit, ik heb er nog een oude dia van: in de zomer van 2007 klommen honderden anderen hier al de boom in. En dat signaal moet toch duidelijk genoeg zijn.

Precies in de te bebouwen hoek Reitse Hoevenstraat Alleenhouderstraat kwamen ze in actie! Vuurwantsen! Alsof die veel eerder al wisten van de bouwplannen dan Stichting Stadsbomen of wie dan ook. Op de fotobewijzen van dit spektakel zie je duidelijk herkenbare schorsdetails van bomen die daar nu nog staan. Exact op de geplande bouwlocatie klommen de vuurwantsen met honderden tegelijk de boom in!

En waar kom je die beestjes elders in de stad nog tegen? Je vind ze niet eens in het Wilhelminapark. En zelfs ten aanzien van dát park peinst geen mens er over om daar huizen te gaan bouwen. En dan wél daar in de Bokhamer!?

Nee, Jan, Tine, blijf lekker met beide benen op de grond. De vuurwantsen zijn jullie al voorgegaan. Wat hadden jullie aan dat signaal nog toe kunnen voegen?

Nog wel één ander dingetje. Dat de gemeente vanwege beloftes wat betreft behoud van biodiversiteit in de stad nu naar die vuurwantsen luistert is duidelijk, maar waarom zou je niet ook naar mensen luisteren? Waarom ben ik niet eens uitgenodigd voor de hoorzitting over die kapvergunning, de Adviescommissie Stedelijk Groen? Ik ben nu weer bezig met natuuronderzoek voor de gemeente waarvoor ik eerder al eens een heel bomenboek moest schrijven. Eigenlijk doodzonde, want mijn eigen stad Tilburg ken ik echt veel beter, daar hoef ik niet zoveel onderzoek nog te doen. Voor die stad zou ik veel meer kunnen betekenen, veel sneller en veel beter advies kunnen geven. Maar daar was dat bomenboek (‘Utrecht bomenstad’) zogenaamd iets wat ik zelfs verzonnen had om adviezen die ik hier nota bene gratis gaf nog serieus genomen te krijgen ook! Toch eigenlijk wel heel ernstig dat hier alleen nog maar wordt geluisterd naar vuurwantsen. Nou ja, gelukkig dat ik daar dan een oude dia nog van vond.

Reacties

2 reacties op “Nog een oude dia”

  1. henk avatar
    henk

    Nog even een gratis verstrekt gegeven betreffende het te kappen bosje in de Bokhamer. Hoewel dat dan volgens de gemeente geen deel meer uitmaakt van enige groene corridor zit daar nu wel een troep appelvinken! En ook nog twee putters. Rara hoe kan dat als daar qua stadsnatuur zogenaamd geen waarden en belangen zijn om af te wegen?

  2. onkundoloog avatar
    onkundoloog

    sssssschittttterrrrend