Geplaatst

Toeval of niet in het mall dagblad?

Sinds het Brabants Dagblad op tabloid verschijnt, wordt bijzondere aandacht besteed aan de dubbelpagina binnenin. Alleen daar is ruimte voor een grote tekst of foto over twee pagina’s. We zagen die pagina al eens benut voor opvallende reclame voor de mall in de vorm van ogenschijnlijk neutraal ‘nieuws’.
Dat gebeurde met zoveel reclametechnieken dat ik er moeiteloos nog een tweede en derde stukje over schreef. Vandaag was die dubbelpagina in de krant gewijd aan Obama. Maar in mallverband was er toch weer iets heel opvallends.

Op de grote dubbelpagina binnenin stond verspreid over twee pagina’s de grootste en opvallendste foto in de krant. Aan de linkerkant van die foto zagen we een man die helemaal in trance leek. Op zijn borst droeg hij een schild met een portret van Obama. De lijnen van dat schild en van de arm en schouder van die man wezen naar de tekst linksonder de foto. Was daar dan iets heel belangrijks te lezen? Jawel: "Toeschouwers op de Mall, op het moment dat president Obama wordt ingezworen".

Dat is toeval, denk je onmiddellijk. Bovendien zijn op die foto niet de lijnen van schouder en schild het meest opvallende, maar het in trance omhoog geheven gezicht van die man. Dáár linksboven, daar richt de foto speciaal de aandacht op, daar is als het ware de verlossing. Maar wat we daar lezen is toch ook frappant. "Ruim een miljoen aanhangers van president Obama staan in uitgelaten stemming op", zo luidt de volle tekstregel. En dan daar linksonder: "de National Mall"! Ja, die woorden zo geplaatst dat we precies dáár uitkomen als we de belangrijkste lijn op de foto volgen: een paars, over de andere schouder gehangen jasje, een gele capuchon en het gezicht van de man, helemaal ook gericht naar een plek waar kennelijk het heil vandaan moet komen en we toevallig lezen: "National Mall".

Is dat nou allemaal puur toeval? Een paar jaar geleden knipte ik zo’n frappante pagina nog uit, omdat ik toen dacht ‘moet hier soms een mall komen, en maken ze daar nou al stiekem reclame voor, terwijl de bevolking nog nergens van weet?’ Inmiddels echter is die mall geen geheim meer Dus dit soort latere bewijzen zijn nu niet meer te verwachten. Maar het is natuurlijk ook geen geheim meer dat het Brabants Dagblad voor die mall reclame maakt. Maar hoe ver gaat die reclame? Valt dit nou ook onder die mallcampagne?

Laat ik andere kranten er eens op naslaan, dacht ik. Maar daarin werd die mall helemaal niet genoemd. Zelfs de gratis verspreide reclamekranten, hadden kennelijk andere reclamecontracten, maakten nergens melding van publiek op het dak van een mall.  Maar ach, dit is natuurlijk toch gewoon allemaal toeval. Net zoals dit stukje natuurlijk. En toevallig zal ook wel niemand in de raad, referendumcommissie of redactie van het mall dagblad hier verder vragen over stellen.

Reacties

Eén reactie op “Toeval of niet in het mall dagblad?”

  1. […] zelfs geraffineerde reclame zoals in Tilburg nog nooit eerder vertoond (zie onder andere 1,  2,  3,  4,  5,  6) . En ook recent rond het door de gemeente niet betalen van mijn rekeningen hebben we […]