Geplaatst

Belangenafweging rond de T Dome

Achter de flats aan de Hart van Brabantlaan zou op het voormalige van Gend en Loos terrein het muziek- en sportpaleis T-Dome moeten komen. Maar hoe worden andere belangen gewogen, hoe worden we daarover voorgelicht, hoe wordt beoordeeld of een andere locatie niet beter is? Wie daar op let stuit op hele vreemde zaken.

In mijn boek "Tilburg daar leeft meer dan je denkt’ komt heel duidelijk uit de verf dat we op de te bebouwen plek te maken hebben met zeer bijzondere stadsnatuur, onderdeel van een voor de stad cruciale groenstructuur waar ook de Bokhamer deel van uitmaakt. In de Drunense Duinen worden kosten nog moeite gespaard om bepaalde zeldzame mossen en korstmossen te handhaven of terug te krijgen en hier groeien ze gewoon! Midden in de stad! Zes pagina’s in mijn boek zijn dan ook exclusief gewijd aan deze belangrijke groenstructuur en aan de beoogde locatie voor de T-dome in het bijzonder. Maar hoe worden deze waarden naar de bevolking gecommuniceerd en op gemeenteniveau nader onderzocht en afgewogen? Interessant om toch eens nader onder de loep te nemen.

Het zal lezers van deze rubriek in elk geval niet ontgaan zijn dat er met grote campagnes in Tilburg reclame wordt gemaakt voor bouwen en voor de T van T-Dome in het bijzonder.
Om daarbij ook bestaande groene belangen goed af te wegen werd jaren geleden een ‘Ecologische Kaart’ ontwikkeld.

Maar toevallig bleef daarop de bebouwde kom, met juist allerlei inbreidingsplannen, buiten beschouwing. En toevallig bleef dat zo tot op de dag van vandaag. Dat blijft toch vreemd. Want ik had toch speciaal aangeboden om die bebouwde kom te bekijken. Maar nee, dat was niet nodig! Is dat niet eigenlijk de échte ‘bouwfraude’?

Gelukkig kwam er daarna een écht, serieus, goed en volledig ‘Groenstructuurplan’. Maar hoe toevallig nou toch weer dat er dat nog steeds niet is. En het ziet er ook niet naar uit dat er op korte termijn op dit vlak een serieus product komt. Gelukkig maar dat er een stadsecoloog zou worden aangesteld om orde op zaken te stellen. En inderdaad die kwam er. Iemand binnen het ambtenarenapparaat promoveerde tot ‘stadsecoloog’ en vertrok vervolgens naar Nieuw Zeeland. Zo ver mogelijk weg van Tilburg. Wat een geluk dan toch dat mijn boek er is. Maar het lijkt wel of dat boek tot in het absurde op het gemeentehuis alleen maar wordt gebruikt om te kijken waar zo snel mogelijk gebouwd moet worden, actie ondernomen, ingegrepen, plannen ontwikkeld.

Ja, je zou haast denken dat ik met de LOTT ook vooral geen televisieopnames had moeten maken over de stadsnatuur op het oude van Gend en Loosterrein. Prompt na de uitzending kwamen de plannen voor die T-Dome. Dat zullen de paapjes niet leuk vinden. Ja, paapjes!!! Die zagen we hier toen tijdens de opnames midden in de stad. Waar elders in de bebouwde kom je die ooit tegen? Het ultieme bewijs dat we hier echt te maken hebben met een hele bijzondere groenstructuur. En eerder zag ik hier een tapuit midden in de stad, en een houtsnip. En buizerd en groene specht waren er het afgelopen jaar bijna dagelijks. En wat hier allemaal groeit! Ach kijk zelf maar naar twee fotoseries: ‘Stadsnatuur op de beoogde locatie voor de T-dome’ en nog ‘een paar fotobewijzen dat de hele spoorzone voor de stad een belangrijke groenstructuur is’.

Reacties

4 reacties op “Belangenafweging rond de T Dome”

 1. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  de LeugenaarSpartijTilburg heeft toch zelf een column hier op tilburGz om daar over te schrijven

 2. Dr. Dokter avatar
  Dr. Dokter

  Zullen we de T-dome en de Mall maar op het schrale zand van de Drunense Duinen zetten, en deze stadsnatuur tot natuurgebied ontwikkelen? Lekker dicht bij ons in de buurt. Zodat wij stadse mensen niet meer zo ver hoeven te rijden voor ons portie natuur.

  Gelukkig groeien de ecomomische bomen niet meer tot in den hemel. Laat die plannenmakers dus maar schuiven.

  Nog een tip. In Tilburg nooit verrukt wijzen naar een stukje echte natuur. Dat maakt het vogelvrij.

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Een 'belangenafweging' rond de T-dome is dus helemaal niet aan de orde. Het gemeentebestuur drukt die multiculti-hal er gewoon door, want fun, vertier en euro's, daar draait het om in Kruikenstad. En het Tabloike, ach, dat voze krantje vindt het allemaal prachtig: 'hoe meer beton, hoe meer vreugd'.

 4. arjen avatar
  arjen

  Je leest er niks van terug, maar de Lijst Smolders Tilburg heeft tijdens de recente behandeling van het ambitiedocument Spoorzone wel degelijk gewezen op het ecologische belang van de zone langs het spoor en gepleit voor aansluiting bij bestaande natuurwaarden.