Geplaatst

Fotoseries

Op ‘Picasa Web Albums’ heb ik allerlei foto’s gezet. Zelf echter kijk ik daar nooit naar; ik heb tenslotte ook alle originelen nog. Zodoende zag ik nu pas dat er bij sommige foto’s al maanden commentaar is toegevoegd waar ik nooit op gereageerd heb. Sorry, Tom, Paul, Reinout… Tja, misschien moet ik dat Fotoalbum toch in de toekomst eens verder weer aanvullen en updaten. Om te beginnen hier in elk geval een overzicht om de foto’s toegankelijker te maken. Meestal kom je via de links bij een overzicht van alle foto’s en door te klikken op "diavoorstelling" zie je ze dan een voor een.  

LINDEBOOM
Lindeboom (links naar veertig fotoseries)
Veertig fotoseries ter illustratie van allerlei betekenissen van de boom, de kap, de overlevingskracht en zaken die rond de boom zich afspeelden.

STADSNATUUR
Stadsnatuur in Tilburg algemeen 
288 foto’s van allerlei taaie stadsnatuur; typerende, karakteristieke en vooral verrassende planten en dieren op allerlei verrassende en vaak ‘onmogelijke’ plekken.

Piuskanaal Piushaven
100 foto’s van een bijzonder stadsnatuurlandschap met allerlei verrassende planten en dieren die langs deze belangrijke waterader toch ver de stad in komen.

Verrassingen in de Reit
48 foto’s met bijschriften laten zien hoe de natuur een braakliggend terrein weer helemaal in bezit neemt met zelfs broedvogels die nooit eerder midden in de stad tot broeden kwamen.

Spoorzone
17 foto’s die illustreren dat de spoorzone voor de stad een belangrijke groene structuur is.

T-dome locatie
57 foto’s ter illustratie van de bijzondere stadsnatuurwaarde van het voormalige van Gend en Loos terrein.

Paddestoelen in de stad
65 foto’s van paddenstoelen die je toch in een stad niet zou verwachten.

Winter Blaak Kaaistoep
27 foto’s van berijpte bomen, grassen en schermbloemigen na een koude vriesnacht enkele jaren geleden in het altijd wat vochtiger en ’s winters meer berijpte gebied langs de Blaakloop.

PARKEN
Wilhelminapark
63 foto’s van bomen en parkgezichten in het Wilhelminapark, met daarnaast nog  de oude treurbeukde oude populier aan de vijverde oude buine beuk bij de vijver,  de populierenzwam,  
 
Oude Warande (56 foto’s)       Leijpark (51 foto’s)

INGREPEN IN HET GROEN
In en rond de Bokhamer
20 foto’s die in tweetallen bij elkaar recente veranderingen laten zien in en rond het Bokhamergebied.

Spoorzone en Groene Long
148 foto’s die in tweetallen bij elkaar laten zien wat er de laatste jaren veranderde in het Spoorzonegebied en met name waar spoor en de vroegere ‘Groene Long’ bij elkaar komen.

Quirijnboulevard voor en na groeningrepen
75 foto’s met bijschriften die in tweetallen veranderingen laten zien in het Quirijnstoktracé nadat dit park als belangrijke ecologische corridor was beschreven in het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’. 

Quirijnboulevard voor en na parkaanleg
45 foto’s met bijschriften die in tweetallen de verschillen laten zien in zuidelijke deel tussen de situatie vóór en na de aanleg van een park.

Quirijnboulevard hutbomenbeleid
9 foto’s die in beeld brengen wat er in het Quirijnstoktracé met hutten en hutbomen gebeurde na de belofte dat het een park zou blijven waar kinderen hutten konden bouwen.

BIJZONDERE ACTIES EN CAMPAGNES
Oranjeboom
31 foto’s ter illustratie van de geraffineerde reclamestrategie waarmee tijdens en direct na de kap van Tilburgs oude Oranjeboom het begrip Oranjeboom vertaald werd naar Oranjeboombier.

Kruikenzeiker
30 foto’s ter illustratie van achtergronden bij de kruikenzeiker en de manier waarop dit slimme reclamebedenksel eerst naast en vervolgens in plaats van de Lindeboom werd gepropageerd als ‘symbool’ van de stad.

Schrobbelèr
20 foto’s ter illustratie van de reclamestrategie waarmee kruiken met dit aan de kruikenzeiker gelieerde drankje in Tilburg aan de kruik worden gebracht en vooral ook de plek moesten overnemen van de Lindeboom.

OVERIGE
Winter bij Nijmegen
62 foto’s van ganzen, dijkhuisjes, bijzondere bomen en andere aardigheden tijdens een uitstapje van Stichting Stadsbomen naar de Ooijpolder, de Millinger Waard en de Stuwwal.

Lente in het Wijboschbroek
56 foto’s van frisse, sappige voorjaarsnatuur in het Wijboschbroek achter Schijndel.

Ballonvaart
Op 168 foto’s de gemeente Tilburg van boven tijdens een ballonvaart voor mensen die zich bijzonder hadden ingezet voor het Piushavengebied.

T-parade 2007