Geplaatst

De essentie van Essent

Een essentiële vraag over Essent. Waar komt al dat geld vandaan dat Essent waard blijkt te zijn en bij verkoop zal opleveren? En waar gaat dat geld straks naar toe?

"Gestolen geld", zo hoor je nu van diverse kanten. "Teruggeven". Ik kan me deze reactie goed voorstellen. Maar wie is er nu precies bestolen? Laat daarover geen misverstand bestaan. Essent kan wel zeggen dat ze "energieleverancier" zijn of "energieproducent", maar wat is dat een misleidend taalgebruik! Wie is in essentie de enige energieproducent? Wie produceerde al die bruinkool, steenkool, aardolie, ondergrondse gasvoorraden? En stoppen wij dat op de een of andere manier weer terug in de grond? We stelen en roven wat de natuur produceerde en pompen zelfs het zo gegenereerde geld niet eens terug in de natuur. Het geld van de geroofde buit wordt niet eens geïnvesteerd in het creëren van natuurgebieden waar de natuur dan in elk geval zelf weer opnieuw turf, bruinkool, steenkool enzovoort kan vormen. Nee, er wordt hier zelfs meteen weer gedacht aan investeren van dat geld in grote bouwprojecten waarvoor we dan juist nóg meer uit de natuur moeten roven en stelen.

Voor iemand met een nog functionerende ecologische hersenhelft is het niet meer te snappen. In elk geval kan Essent onmogelijk verkocht worden. Eerst moet de schade worden hersteld die aan de natuur is toegebracht, de gigantische schuld aan de natuur worden terugbetaald. Het bedrijf dat Essent nu wil overnemen is niet in staat om deze rekening te vereffenen en heeft ook geen enkel signaal afgegeven daar ook maar enigszins toe bereid te zijn. Dus het is volkomen duidelijk: van verkoop van Essent kan geen sprake zijn.

Op de foto een RWE centrale in het Roergebied. Op de koeltorens komen jonge slechtvalken ter wereld. Maar verder doet deze ‘energieproducent’ niets anders dan wat de natuur produceerde verbranden en consumeren.