Geplaatst

Tilburg Magazine

Zomaar vlak voor Kerstmis zien Tilburgse politici een groot licht! Ineens wankelt zelfs het geloof in Tilburg Magazine!! "Schaamteloze propaganda", "eenzijdige voorstelling van zaken", aldus CDA, LST, AB en D’66. Zij verwachten van dit gemeentelijke voorlichtingsblad neutrale, normale voorlichting, ofwel licht in de reclameduisternis. Is die kerstverwachting reëel, die hoop terecht? Het is hoe dan ook een blijde boodschap die perspectief biedt voor de toekomst.

Al toen Brokx het bewind over Tilliburgis voerde, doofde bij Tilburg Magazine journalistiek gezien het licht. Hij liet de aanvankelijke redactie vervangen door een reclameteam. En dat leidde niet alleen tot een geheel aan Brokx gewijde lofeditie in 1997. In april 1994 verscheen bijvoorbeeld prompt na de kap van Tilburgs oude Oranjeboom een complete horeca-editie, getiteld "Tilburg bruist van gezelligheid". En onder die leus prijkte een spandoek "Oranjeboom", dat toen reclame juist maakte met "Oránjeboom bruist van gezelligheid".
Het speelde zich af in die donkere dagen dat we op billboards zelfs een oude, vage foto van de Heuvel zagen met daarop de net gekapte Oranjeboom vervangen door een glas bier van het mérk Oranjeboom, ofwel ‘Kroonprins der Pilseners’ toen. Het gebeurde in die donkere tijd dat de oude Oranjeboom nota bene moest worden gekapt precies op de verjaardag van de echte kroonprins. Bijzondere reclamepraktijken toen. Maar dat zelfs een gemeentelijk voorlichtingsblad daar toen bij betrokken was!

Het was toen zelfs zo bizar dat na een verzoek om gemeentelijke voorlichting over de reclamepraktijken van Stadsnieuws in het blad ‘Tilburg Magazine’ recláme juist werd gemaakt voor Stadsnieuws. De Stadsnieuwsstrategie van betaalde reclame in de vorm van nieuws werd ook nog eens helemaal overgenomen door Tilburg Magazine. Inclusief zelfs het opvallende lettertype toen van Stadsnieuws. De redactionele inhoud was alleen nog maar betaalde reclame van bedrijven, architectenbureaus, reclamebureaus, winkels, restaurants, projectontwikkelaars of selectieve aandacht voor daarmee instemmende burgers en politici. Op verzoek van het reclamecollectief ‘T’ werd het blad later ook prompt omgedoopt tot
T-magazine en begint elk artikel nu met het T-logo! Ook het centrale thema op de voorkant moest telkens met een T beginnen. Dus "Trots", "Toekomst", "Trefpunt" enzovoort.
Maar inmiddels resteren alleen nog T-woorden als "Triest" en "Treurig". En wat nu? Want zelfs uit een interview over stedelijk groen met Henk Moller Pillot werd elke kritische of negatieve uitlating geschrapt. Minder positieve geluiden dat kon toch echt niet in een "promotieblad".
Dus worden nu op de voorpagina onderwerpen ook aangekondigd als "Speels" en "Veiligheid", ofwel met andere beginletters toch dan de resterende T-opties Teleurstellend, Treurig of nog Triester.

Maar wat een enorme kerstverrassing dat politieke partijen ten aanzien van dit blad blijkbaar toch nog bepaalde verwachtingen hebben. Ik had die niet meer. Tien jaar geleden diende ik bij de Reclame Code Commissie nog een klacht in vanwege betaalde reclame in de vorm van gemeentevoorlichting. Er werd uiteindelijk geoordeeld dat het weliswaar betaalde reclame was, maar zó duidelijk dat er van enige misleiding geen sprake kon zijn: "voldoende herkenbaar als reclame". Met andere woorden: iedere lezer van Tilburg Magazine ziet toch meteen dat dit blad niet serieus genomen moet worden, dat betaalde reclame gewoon de hele redactionele opzet is van het blad. Maar CDA, LST, AB en D’66 hebben kennelijk toch andere verwachtingen nog! Voor hen is deze redactionele reclameopzet toch blijkbaar niet zo evident. Dan is er toch in deze kerstnacht een groot licht opgegaan met als consequentie slechts twee prachtige mogelijkheden: Het blad wordt achteraf alsnog veroordeeld of de gemeente gaat nóg duidelijker maken dat we dit gemeentelijke voorlichtingsblad echt niet serieus moeten nemen. Met andere woorden: de gemeente stopt verder met dit blad of plakt er een sticker op met de mededeling: "dit is van begin tot eind betaalde reclame, zie voor normale gemeentevoorlichting ‘Henk Kuiper reclamevrij’ op TilburgZ".

Reacties

Eén reactie op “Tilburg Magazine”

 1. arjen avatar
  arjen

  He Henk, soms laat het grote gelijk geen tien jaar op zich wachten. Wij hebben al binnen een paar dagen het licht gekregen. Lees onderstaande brief van de referendumcommissie aan het college:

  Geacht college,

  Wij hebben kennis genomen van het artikel in Tilburg Magazine over het referendum over de Mall in Tilburg en van de open brief die de fractievoorzitters van het CDA, de LST, Algemeen Belang en D66 naar aanleiding hiervan 22 december 2008 aan uw college hebben geschreven.
  Wij hebben inmiddels ook kennis genomen van de reactie van de hoofdredacteur van Tilburg Magazine van 22 december 2009 op deze open brief.

  Zoals u weet heeft de raad op 8 december 2008 onze commissie ingesteld. Een van de taken van de referendumcommissie is om toezicht te houden op de objectieve communicatie.
  Hoewel het artikel vooral gaat over het proces dat geleid heeft tot het raadsbesluit tot het houden van een referendum over de Mall, gaat het ook over de Mall zelf en over het referendum als zodanig. Tegen deze achtergrond is onze commissie van oordeel dat, door alleen drie voorzitters van coalitiefracties aan het woord te laten die tevens voorstander waren van het referendum, met deze publicatie niet genoegzaam rekening is gehouden met het evenwichtigheidcriterium dat in bij de communicatie rond dit onderwerp in acht genomen behoort te worden.

  Wij willen, nu we nog aan begin staan van het communicatietraject, hierover nadrukkelijk een signaal afgeven en wij dringen er bij u op aan om bij alle toekomstige uitingen met betrekking tot het referendum of de Mall expliciet de neutraliteit van de informatie en communicatie en de evenwichtigheid daarbij te bewaken.
  Gezien de aandacht van de lokale pers voor dit onderwerp sturen wij een afschrift van deze brief ook naar de lokale persorganen.

  Namens de Referendumcommissie
  Mall Tilburg,

  Dr. M. Boogers,