Geplaatst

"Wat een heisa, alleen maar om zo’n boom", zo reageerde hier iemand na de verontwaardiging over de nachtelijke actie van de gemeente op de Vijfsprong. Maar bij de mensen die ik erover gehoord heb ging het toch echt om veel en veel meer dan "alleen maar een boom". Het ging om de hele plek en bij sommigen zelfs om een als vandalisme beleefd totaal groenbeleid dat nu eindelijk eens moest stoppen. Aan dat groenvandalisme herinneren toevallig vlak bij die Vijfsprong ook de daar ingerichte etalages op het adres Tuinstraat 110. Die zijn helemaal ingericht ter ere en nagedachtenis van de zo speciale hier eerder beschreven klimboom in het Wilhelminapark. In de vorm van uitgeknipte krantenletters lees je daar ook het hier volgende speciale gedicht nog voor deze boom! Het is van de eerste ‘webcamgirl’ hier op TilburgZ: Carina van der Walt.

Klimboom in het Wilhelminapark

Zo lag hij daar
een halve omgevallen beuk
treurend om zijn losgescheurde
wortels nog vol beklodderd met oude aarde
juichend om zijn nieuwe uitlopers, hij was
langzaam opgestaan als een grote, vriendelijke reus.

Zo stond hij daar
zijn stam een hoepel,
die de aarde vluchtig kust voor hij opsprong
en schuin naar boven de lucht in rolde en riep:
kom, klim, zwaai, spring.

Zo was hij nog
kerngezond, zijn hout was zuiver en onaangetast.
al lag hij daar een beetje ongemakkelijk, zijn
jaarringen waren vol sappen en verwondering.

Zo als een baken
voor vertrouwde en terloopse passanten
van omvallen en ontworteling, van opstaan en verder gaan

en toen kwamen de grote gifgele monsters
nog even lag hij daar tot hij werd weggevoerd.

En een paar maanden later werd dus op de Vijfsprong ook de zo geliefde, markante, beeldbepalende esdoorn gekapt. "Alleen maar een boom?"  Nee, voor sommigen stond die boom onder andere ook symbool voor die daar vlakbij nog gememoreerde unieke klimboom in de stad.