Geplaatst

Adviescommissie Stedelijk Groen in de Tilburgse pers

De pas ingestelde Adviescommissie Stedelijk Groen is een uiterst dubieus clubje. Uit de berichtgeving in de krant valt niets anders te concluderen. Maar die krant is het Brabants Dagblad. Dus is misschien het tegenovergestelde de werkelijkheid?

Op 23 september meldde het Brabants Dagblad: "College slaat advies in de wind van commissie Stedelijk Groen". Een volkomen terecht besluit, zo valt uit de verdere berichtgeving te concluderen. "Dikke eiken moeten weg voor bouwplan De Werf", zo stond al in de de kop. Maar voor die commissie zijn die eiken – vijf in getal – kennelijk belangrijker dan het bouwplan voor 33 appartementen en 66 woningen met tuin. "De eiken vormen volgens de commissie een waardevol ecologisch gebied en zouden gespaard moeten blijven", aldus de krant. En dan gaat het kennelijk over bomen met een stamomtrek van slechts 1,20 meter. En dat noemen die lui dan "dik"? En zijn het niet juist van die uitheemse, steriele, moeraseiken? Die vormen "een waardevol ecologisch gebied"?? Nee, die commissie deugt niet, dat is duidelijk.

Iets serieuzere onderzoeksjournalistiek echter brengt andere feiten aan het licht.
Zo luidt allereerst de officiële naam van die commissie "Adviescommissie Stedelijk Groen".
Het Brabants Dagblad heeft het steeds over "commissie Stedelijk Groen". Alsof die commissie zomaar ongevraagd nu advies geeft, terwijl ze daarvoor juist is ingesteld. Eén keer lezen we "adviescommissie Stedelijk Groen", maar ook "adviescommissie" staat dan weer met een kleine letter. En de redacteur doet toch verder echt wel aan hoofdletters, getuige "Projectontwikkelaar Triborgh" en zijn project "De Werf". Gaan alle redactionele artikelen tegenwoordig eerst naar reclamebureau Scheepens, het nieuwe reclamespuigat van de oud directeur van het Brabants Dagblad?

Je zou het haast denken. Het kopje "College slaat advies in de wind" blijkt ook gewoon tendentieus. Het uiteindelijke oordeel van de Adviescommissie moet nog komen. Er is nog slechts sprake van over en weer uitwisselen van visies en in het geding zijnde belangen.
Maar het meest merkwaardige is wel de weergave van wat hier feitelijk in het geding is.
Het gaat die Adviescommissie helemaal niet om die paar eiken, maar om de kwaliteit van de toekomstige woonomgeving in zijn geheel. Het gaat om het hele leefmilieu met allerlei kruiden, kleinere bomen, vlierstruiken, krentenboompjes, sporkehout, rode kornoelje, kardinaalsmuts, diverse wilgensoorten et cetera. Het gaat om de hele plek die van ecologische betekenis is en onderdeel uitmaakt van de groene corridor voor stadsnatuur langs het Piuskanaal. Het gaat om de natuurverbinding die je daar juist als stad hebt en verder kunt ontwikkelen met het buitengebied. Het gaat om het gebied dat met zangvogels, ‘breedscheenjuffer’, ‘tijgerspin’ en allerlei andere natuurjuweeltjes in het boek ‘Piushaven levende have’ speciaal beschreven staat als waardevolle stadsnatuur.

En dat alles wordt dan in de Tilburgse reclamepers samengeperst tot drukte over een paar magere eiken die de krant dan nog eens met een dikke kop aandikt tot "dik". We weten inmiddels dat het BD wat betreft de redactionele berichtgeving gewoon reclameafspraken heeft met de investeerders die in Tilburg een shopping mall willen realiseren. Maar wat liggen er in deze sfeer verder nog voor reclamecontracten? Hoe toevallig is het dat een paar weken geleden in één krant zelfs vijf keer de ‘T’ in de koppen stond? Wat voor reclameafspraken zijn er buiten de mall-corruptie nog met allerlei andere reclamesyndicaten, bedrijven en projectontwikkelaars?

Reacties

7 reacties op “Adviescommissie Stedelijk Groen in de Tilburgse pers”

 1. henk avatar
  henk

  @Ruevert
  En toevallig staan ook die bomen natuurlijk weer niet op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen, terwijl ze daar eigenlijk al lang op hadden moeten staan en er in Tilburg jarenlang iemand heeft aangeboden om dergelijke historische groenelementen en monumentale bomen voor de gemeente te inventariseren.

 2. ruevert avatar
  ruevert

  @Henk,
  Ik heb altijd gedacht dat het residu van een laan was. Overigens heeft de gemeente plannen voor het nieuwe gedeelte van Jeruzalem een extra ontsluiting cre

 3. henk avatar
  henk

  Beste Bram,
  Nog bedankt voor je verdere toelichting. Buitengewoon knap vooral dat jij de communicatie tussen gemeente en brabants dagblad kunt zien en interpreteren als "een babylonische spraakverwarring".
  Ik vrees toch echt dat er nog iets anders aan de hand is, want rond bouwplannen en voorlichting over daardoor bedreigd groen is die spraakverwarring sinds de campagne 'Tilburg Moderne Industriestad' structureel. Ik vermoed dat wat we pas rond de mall signaleerden al jaren de normale gang van zaken is: reclameafspraken tussen de krant en projectontwikkelaars.

 4. henk avatar
  henk

  @Ruevert
  Aan en bij de IJsclubweg is inderdaad heel interessant wat voor bomen daar allemaal nog herinneren aan Willem II en zijn vroegere jachthuis. Maar die vijf eiken aan de Ringbaan Oost zijn van veel latere datum.

 5. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  wil je zo'n plan aan de rijke stinkerds brengen dan leveren die huizen natuurlijk wel meer op als er een eik in de tuin staat.
  Dus je zou uit moneymaking-oogpunt eigenlijk die bomen moeten laten staan
  Dit is een typisch klassiek schoolvoorbeeld van een win-win-situatie.
  Als je bomen weghaalt kun je minder koopsom voor die huizen en appartementen vragen.
  Als je die bomen laat staan, dan brengen die huizen gewoon meer op en is de natuur gered en is er money in the pocket.

  oh ja ruevert, als je een mededeling wilt doen, vergewis je er dan eerst van waar het over gaat; ga kijken welke bomen het zijn en spui dan je groene gal weer

  weet ik Henk, dat je dit niet op prijs stelt, maar die manvrouw ruevert slaat graag om zich heen, hier en op andere blogs van tilburgz, en ik ben niet van de garistelijke hoek die de andere wang toekeert, die heeft ie namelijk al bont en blauw geslagen, dus ik ga volgens de oosterse ying jang en verdedig me met verdedigingstechnieken die er te grabbel en te graai zijn.

 6. ruevert avatar
  ruevert

  Henk,
  zijn dat die paar eiken langs de ringbaan oost.
  Als dat zo is dan zijn een onderdeel van de laan die eindigt bij het jachthuis van Willem II op de Koningshoeven. Of wat er nog van over is. Op de Ijsclubweg kun je nog iets zien van die laan. Naast de toevallig ingestorte oude boerderij, die vervangen is door een huis met minder gevoel voor…

 7. bramvanbeurden avatar
  bramvanbeurden

  Dag henk,

  wat de adviescommissie betreft speelt er inderdaad meer bij het besluit dan de eiken. Bovendien zijn wij niet tegen de bouw van 33 appartementen en 66 woningen. Wij adviseren de plannen aan te passen en wellicht dat dit betekend dat er misschien 5 woningen opgeoffert moeten worden.

  momenteel wordt de werf als niet waardevol beschouwd, simpelweg omdat deze nog niet is bebouwd (het gebied is nog leeg). er is niet naar de werkelijke waarde en betekenis van het gebied gekeken, en daarom kunnen wij geen positief advies geven voor de huidige plannen. Wij achten het wel mogelijk en noodzakelijk dat er met meer visie en creativiteit aan de plannen wordt gewerkt. Er wordt aan de commissie niet